Kick The Tick Expert, zestaw do usuwania kleszczy

Dostępny
23,36

O produkcie

100010788

Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy.

Właściwości

Zamraża i zatrzymuje wydzielanie zakaźnej śliny przez żerującego kleszcza. Dzięki technologii APRF (Anti-Parasite Removal Film) tworzy trwałą powłokę, która zapobiega rozerwaniu kleszcza podczas jego usuwania minimalizując ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym. W zestawie znajduje się przyrząd, który umożliwia sprawne i bezpieczne usuwanie pasożyta, co dodatkowo ogranicza możliwość transmisji czynników zakaźnych podczas wykonywania zabiegu.

Skład

preparat do zamrażania kleszczy o składzie: izoheksadekan, mirystynian izopropylu, 1,1,1,2-tetrafluoroetan
przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy Kick The Tick 
próbówka

Ostrzeżenia

Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji używania. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. W przypadku stosowania wyrobu u dzieci zabieg należy przeprowadzać pod kontrolą osoby dorosłej. Nie stosować na skórę zmienioną chorobowo. Nie stosować w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek składnik wyrobu. Unikać kontaktu wyrobu z oczami, okolicami oczu, błonami śluzowymi ust i nosa oraz okolicami intymnymi. Nie wdychać. Zastosowanie zbyt dużej dawki wyrobu może spowodować zaczerwienienie skóry. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu a następnie przemyć skórę dużą ilością ciepłej (nie gorącej!) wody i osuszyć. W razie utrzymujących się zmian na skórze (zbielenie lub zaczerwienienie, obrzęk, ból) należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 40°C. Zestaw zawiera pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Chronić przed dziećmi.

W przypadku, jeżeli kleszcz jest wczepiony w miejscu uniemożliwiającym jego samodzielne usunięcie (okolice pachwiny, pachy, za małżowinami usznymi, dół podkolanowy), zaleca się, aby zabieg został wykonany przy pomocy osób trzecich. Po wykonanym zabiegu usunięcia kleszcza należy obserwować miejsce wkłucia przez kilka tygodni Nieostrożne wykonanie zabiegu może spowodować rozerwanie kleszcza i zwiększyć ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym. W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z kleszczem zaleca się wykonywanie zabiegu w rękawicach ochronnych. W przypadku późnego zauważenia żerującego pasożyta następuje trwałe umocowanie narządów gębowych, co utrudnia jego usuwanie. Pozostałe w skórze fragmenty ciała kleszcza powinien usunąć lekarz.

Możliwe skutki uboczne

Wystąpienie miejscowego lub ogólnego stanu zapalnego może być następstwem przekazania czynników zakaźnych przez pasożyta. W przypadku wystąpienia gorszego samopoczucia, gorączki lub pojawienia się rumienia wędrującego, który jest charakterystyczny dla boreliozy, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Producent

ICB PHARMA
Moździerzowców 6a
Jaworzno

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.