Kodan Tinktur Forte, bezbarwny płyn na skórę, 1000 ml

Dostępny
24,80

O produkcie

100034629

Kodan Tinktur Forte to alkoholowy, bezbarwny płyn do dezynfekcji skóry.

Działanie

Produkt leczniczy Kodan Tinktur forte działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Działa na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae oraz Enterobacter cloacae), mykobakterie (w tym Mycobacterium tuberculosis), grzybobójczo, m. in. na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity (w tym Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporum gypseum), wirusobójczo na wirusy m. in. BDVD (HCV), HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej.

Wskazania

Kodan Tinktur forte bezbarwny przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

  • Produkt leczniczy do stosowania na skórę.

  • Unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu produktu leczniczego Kodan Tinktur forte bezbarwny z oczami należy natychmiast opłukać otwarte oczy dużą ilością wody przez kilka minut.

  • W przypadku stosowania produktu leczniczego niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole w nim zawarte mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę.

  • Usunąć nadmiar produktu leczniczego, aby uniknąć jego nagromadzenia się.

  • Produkt leczniczy łatwopalny. Nie rozpoczynać termokauteryzacji na skórze przed dokładnym wyschnięciem dezynfekowanych obszarów.

  • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

  • Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

  • Z uwagi na niską temperaturę zapłonu (24°C), należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania.

Stosowanie leku u dzieci

Ze względu na wysoką zawartość alkoholu Kodan Tinktur forte bezbarwny nie może być stosowany u wcześniaków i noworodków z niedojrzałą skórą, ponieważ może powodować oparzenia z powodu ograniczonej funkcji barierowej naskórka.

Przyjmowanie innych leków

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dawkowanie

Przed zastrzykami i pobieraniem krwi: czas działania 15 sekund. Przed punkcjami: czas działania 60 sekund.

Przedoperacyjna dezynfekcja skóry

1. Jeżeli jest to konieczne należy ogolić pole operacyjne.

2. Wykąpać lub umyć pacjenta używając, np. emulsji do mycia Esemtan lub Octenisan, najlepiej na godzinę przed planowanym terminem zabiegu.

3. Nanosić kodan Tinktur forte bezbarwny przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera przez 1 minutę, pamiętając o dokładnym zwilżaniu pola operacyjnego.

4. Folię operacyjną nakleić po dokładnym wyschnięciu produktu leczniczego.

Dezynfekcja skóry przed zastrzykami, punkcjami

Skórę w miejscu zabiegu należy zwilżyć produktem leczniczym kodan Tinktur forte bezbarwny przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera. Pozostawić do wyschnięcia zgodnie z czasem działania.

Zdejmowanie szwów

Miejsce zabiegu należy zwilżyć nasączonym produktem leczniczym jałowym gazikiem lub produktem leczniczym z atomizera. Nadmierną ilość produktu leczniczego kodan Tinktur forte bezbarwny osuszyć jałowym gazikiem.

Szwy operacyjne należy osuszać nawilżonymi produktem leczniczym kodan Tinktur forte bezbarwny jałowymi gazikami.

Sposób podawania

Produkt leczniczy do stosowania na skórę.

Kodan Tinktur forte bezbarwny stosuje się bez rozcieńczenia.

Skórę należy dokładnie zwilżyć produktem leczniczym z atomizera lub przy pomocy jałowego gazika nasączonego produktem leczniczym.

Skutki uboczne

Na podstawie klasyfikacji układów i narządów, działania niepożądane wymieniono według częstości występowania zgodnie z następującymi kategoriami: Bardzo często (≥1 / 10), Często (≥1 /100 do <1/10), Niezbyt często (≥1 / 1000 do <1/100), Rzadko (≥1 / 10 000 do <1/1000),
 

Bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: Kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa Częstość nieznana: Suchość i podrażnienie skóry

Skład

100g płynu zawiera:

substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenylol 0,2 g.
substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona.

Producent

Schuelke & Mayr GmbH

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.