Kreon 25000, 25 000 j. Ph.Eur.Lip, 50 kapsułki dojelitowe

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

63,46

O produkcie: Kreon 25000, 25 000 j. Ph.Eur.Lip, 50 kapsułki dojelitowe

100032834

Opis

Kreon jest lekiem wspomagający trawienie w przypadku zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki. Preparat zawiera pankreatynę, mieszaninę zwierzęcych enzymów trzustkowych (pozyskiwaną z trzustek wieprzowych).

 


Działanie

Enzymy zawarte w leku Kreon 25 000 działają poprzez trawienie pokarmów przechodzących przez jelito cienkie. Lek Kreon 25 000 należy przyjmować podczas lub po głównych posiłkach lub przekąskach. Pozwoli to na dokładne zmieszanie enzymów z pokarmem.

Wskazania

Leczenie zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, której wystąpienie jest związane z poniżej wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi:

 • zwłóknienietorbielowate(mukowiscydoza)

 •  przewlekłezapalenietrzustki

 •  stan po usunięciu trzustki (pankreatektomia)

 •  stan po usunięciu żołądka (gastrektomia)

 •  raktrzustki

 •  stan po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II)

 •  zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu)

 •  zespółShwachmana-Diamonda

 •  stan po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego.

   


Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pankreatynę wieprzową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zwężenie odcinka krętniczo-kątniczego oraz jelita grubego (kolonopatia włókniejąca) było opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki przyjmujących duże dawki produktów zawierających pankreatynę.

W ramach środków ostrożności jakiekolwiek nietypowe objawy ze strony jamy brzusznej lub zmiany dotychczasowych objawów powinny być zbadane w celu wykluczenia ewentualnej kolonopatii włókniejącej, zwłaszcza jeżeli pacjent przyjmuje ponad 10 000 j. Ph.Eur. lipazy/kg masy ciała/dobę.


Przyjmowanie innych leków

Nie wykonano żadnych badań dotyczących interakcji.

Ciąża

W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Kreon 25000. Lekarz zadecyduje czy można i w jakiej dawce przyjmować lek Kreon 25 000.

Kreon 25 000 może być stosowany w okresie karmienia piersią.


Dawkowanie

Dawka jest mierzona w jednostkach lipazy. Lipaza jest jednym z enzymów pankreatyny. Różne moce leku Kreon zawierają inne ilości lipazy. O ilości przyjmowanych kapsułek decyduje lekarz.

Lekarz dostosuje dawkę do potrzeb pacjenta. Jest ona uzależniona od:

- rodzaju choroby

- masy ciała

- stosowanej diety - ilości tłuszczu obecnego w kale.

Jeśli utrzymują się stolce tłuszczowe lub dolegliwości ze strony żołądka lub jelit (objawy żołądkowo-jelitowe), należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może istnieć konieczność dostosowania dawki.

Mukowiscydoza

• Zwykle dawka początkowa u dzieci w wieku poniżej 4 lat wynosi 1000 jednostek lipazy/kg masy ciała/posiłek.

Zwykle dawka początkowa u dzieci w wieku 4 lat i starszych, młodzieży i dorosłych wynosi 500 jednostek lipazy/kg masy ciała/posiłek.

• U większości pacjentów dawka powinna być mniejsza lub nie powinna przekraczać 10000 jednostek lipazy/kg masy ciała/dobę lub 4000 jednostek lipazy/g spożytego tłuszczu.

Inne zaburzenia trzustki- dorośli

• Zwykle dawka wynosi od 25 000 do 80 000 jednostek lipazy na każdy główny posiłek (śniadanie, obiad, kolacja).

• W przypadku przekąsek zwykle dawka wynosi połowę dawki przyjmowanej w czasie głównego posiłku.

Kiedy przyjmować lek Kreon 25 000

Kreon 25 000 należy zawsze przyjmować podczas lub zaraz po głównych posiłkach i przekąskach. Pozwoli to na dokładne wymieszanie enzymów z pokarmem i trawienie w czasie przejścia przez jelito cienkie. Jak przyjmować lek Kreon 25 000

• Połknąć kapsułki w całości.

• Kapsułek nie wolno gryźć ani żuć.

• Jeżeli połykanie kapsułek sprawia trudności, można je ostrożnie otworzyć i dodać granulki do miękkiego, kwaśnego pokarmu lub zmieszać z kwaśnym napojem. Kwaśnym pokarmem może być np. mus jabłkowy lub jogurt. Kwaśnym napojem może być sok jabłkowy, pomarańczowy lub ananasowy.

• Mieszaninę należy natychmiast połknąć bez gryzienia i żucia i popić wodą lub sokiem.

• Mieszanie z niekwaśnym pokarmem lub napojem, gryzienie lub żucie minimikrosfer może spowodować podrażnienie jamy ustnej lub zmianę działania leku Kreon 25 000 w organizmie.

• Nie przetrzymywać leku Kreon 25 000 lub zawartości kapsułek w jamie ustnej.

• Nie przechowywać mieszaniny leku.

• Należy pić duże ilości płynów w ciągu dnia.

Jak długo przyjmować lek Kreon 25 000

Lek należy przyjmować tak długo jak zadecyduje lekarz. Wielu pacjentów musi przyjmować Kreon 25 000 przez całe życie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Kreon 25 000

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku Kreon 25 000 należy przyjmować dużo płynów i zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Bardzo duże dawki pankreatyny powodują czasami zwiększenie ilości kwasu moczowego w moczu i we krwi.

Pominięcie przyjęcia leku Kreon 25 000

W przypadku pominięcia dawki leku Kreon 25 000, należy przyjąć normalną dawkę o zwykłej porze z kolejnym posiłkiem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Kreon 25 000

Nie należy przerywać zażywania leku Kreon 25 000 bez konsultacji z lekarzem.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniższe działania niepożądane były zgłaszane podczas badań u pacjentów przyjmujących Kreon. Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, lub wystąpią inne poważne działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku Kreon 25 000 i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Kreon 25 000:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

• bóle brzucha

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

• nudności

• wymioty

• zaparcia

• wzdęcia

• biegunka

Działania te mogą być wynikiem choroby, która jest wskazaniem do przyjmowania leku Kreon 25 000. W trakcie badań liczba pacjentów przyjmujących Kreon, u których wystąpiły bóle brzucha lub biegunka była podobna lub mniejsza niż pacjentów nie przyjmujących leku Kreon.

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

• wysypka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

• świąd i pokrzywka

• Kreon może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne objawiające się trudnościami w oddychaniu lub obrzękiem ust

• zwężenie odcinka krętniczo-kątniczego oraz jelita grubego (kolonopatia włókniejąca) było opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki przyjmujących duże dawki produktów zawierających pankreatynę.

Reakcje nadwrażliwości dotyczące głównie skóry, ale nie ograniczone wyłącznie do niej, były obserwowane i zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu.


Skład

Substancja czynna: 300 mg pankreatyny o aktywności:

25 000 j. Ph.Eur. lipazy

18 000 j. Ph.Eur. amylazy

1000 j. Ph.Eur. proteazy

Substancje pomocnicze: makrogol 4000, hypromelozy ftalan, dimetykon 1000, alkohol cetylowy, trietylu cytrynian.

Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, żelaza (III) tlenek bezwodny (E 172), żelaza (III) tlenek uwodniony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan.


Operating machinery

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Producent

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.