Metafen Żel Forte 100mg/g - żel przeciwbólowy i przeciwzapalny, 100 g

Dostępny
24,99

Klienci kupili również

O produkcie: Metafen Żel Forte 100mg/g - żel przeciwbólowy i przeciwzapalny, 100 g

100003502

Opis

Lek ma postać żelu, przeznaczonego do stosowania miejscowo na skórę.

Działanie

Substancją czynną leku Metafen żel Forte jest ibuprofen. Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn w zmienionej zapalnie tkance.

Wskazania

Wskazania do stosowania
Dolegliwości wymagające miejscowego działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego:
- bóle towarzyszące chorobom układu mięśniowo-szkieletowego;
- bóle pleców;
- nerwobóle;
- bóle pourazowe;
- bóle w lekkich postaciach zapalenia stawów.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Metafen żel Forte
- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na
którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli pacjent ma choroby alergiczne skóry;
- jeśli pacjent ma choroby zakaźne przebiegające ze zmianami skórnymi;
- jeśli pacjent ma oparzenia skóry;
- jeśli pacjent ma uszkodzenia skóry;
- jeśli w przeszłości występował u pacjenta skurcz oskrzeli, nieżyt nosa i pokrzywka w związku
z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metafen żel Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Należy zachować szczególną ostrożność stosując Metafen żel Forte w następujących okolicznościach:
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
- jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
- pacjenci chorzy na astmę, którzy wcześniej nie przyjmowali kwasu acetylosalicylowego lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, powinni poradzić się lekarza przed
zastosowaniem leku Metafen żel Forte;
- stosowany miejscowo ibuprofen potencjalnie może powodować działania niepożądane
dotyczące przewodu pokarmowego. Mimo że ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych
jest znacznie mniejsze niż po stosowaniu ibuprofenu doustnie, pacjenci z dolegliwościami
przewodu pokarmowego powinni poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Metafen żel
Forte;
- należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem;
- w razie wystąpienia zmian skórnych w miejscu stosowania, lek należy odstawić;
- podczas długotrwałego wmasowywania w skórę zaleca się założenie rękawiczek ochronnych;
- leku nie należy stosować częściej niż co 4 godziny i nie więcej niż 3 razy na dobę;
- po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, chyba, że leczenie dotyczy właśnie rąk;
- jeżeli po upływie 2 tygodni stosowania leku objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy zasięgnąć
porady lekarza;
- po miejscowym zastosowaniu żelu, do krwi przedostaje się mniej ibuprofenu niż po przyjęciu
doustnym. Jednakże, ponieważ ibuprofen stosowany doustnie może pogorszyć istniejącą
niewydolność nerek, pacjenci z chorobami nerek powinni zasięgnąć porady lekarza przed
zastosowaniem leku Metafen żel Forte.
Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących
w przeszłości.

Stosowanie leku u dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie są znane interakcje ibuprofenu podanego miejscowo z innymi lekami.
Nie można wykluczyć wystąpienia takich oddziaływań, z uwagi na występowanie interakcji po
doustnym podaniu ibuprofenu.
Podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ibuprofen podany doustnie może oddziaływać
z lekami obniżającymi ciśnienie krwi.
Jednoczesne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych może zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych.
Ibuprofen może nieodwracalnie znosić efekt hamowania agregacji płytek krwi pod wpływem
przyjmowanego kwasu acetylosalicylowego, ograniczając ochronny wpływ tego leku na serce
u pacjentów z ryzykiem zawału.
Jednoczesne podawanie kortykosteroidów oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych może
podwyższać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej przewodu pokarmowego.
Istnieje możliwość hamowania procesu agregacji płytek krwi przez ibuprofen u pacjentów stosujących
jednocześnie leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, acenokumarol) lub czynniki trombolityczne
(np. streptokinaza), co może prowadzić do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego oraz
wydłużenia czasu krzepnięcia krwi.
Ibuprofen zwiększa stężenie podawanego litu w osoczu, nasila toksyczne działanie metotreksatu
i osłabia działanie leków moczopędnych.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek stosować miejscowo na skórę.
Stosowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat:
Należy wycisnąć około 3 cm żelu i delikatnie wsmarować w miejsce objęte dolegliwościami, aż do
całkowitego wchłonięcia.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metafen żel Forte
Przedawkowanie ibuprofenu stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne. W przypadku
naniesienia na skórę zbyt dużej ilości żelu, nadmiar należy zmyć wodą.
Jeśli ktoś, np. dziecko, omyłkowo połknął lek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą.
Pominięcie zastosowania leku Metafen żel Forte
W przypadku pominięcia dawki leku należy kontynuować leczenie, nanosząc i wmasowując w skórę
dotychczasową ilość żelu.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
- Astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność
- Ból brzucha
- Niestrawność
- Wysypki różnego rodzaju
- Świąd
- Pokrzywka
- Obrzęk naczynioruchowy
- Martwica naskórka i rumień wielopostaciowy (rzadko)
- Zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie) i mrowienie skóry występujące w miejscu podania leku
- Niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne.
W przypadku długotrwałego stosowania na dużych powierzchniach ciała mogą wystąpić dodatkowe
działania niepożądane: bóle i zawroty głowy, zmiany w obrazie krwi (granulocytopenia, agranulocytoza), hiperurykemia a ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, utrata
łaknienia, nawrót choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Podczas leczenia ibuprofenem może
wystąpić również uszkodzenie nerek, szczególnie u pacjentów ze schorzeniami nerek.

Skład

- Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każdy g żelu zawiera 100 mg (10%) soli lizynowej
ibuprofenu.
- Pozostałe składniki leku to: makrogol 200, trolamina, karbomer 980, metylu
parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, olejek z pomarańczy gorzkiej, woda
oczyszczona.

Producent

Medana Pharma S.A.

Dystrybutor

Medana Pharma S.A., ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.