Metformax SR 500, 0,5 g, 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
18,25

O produkcie

100032928

Metformina to substancja czynna leku Metformax SR 500.  Lek ten stosowany jest w leczeniu cukrzycy, reguluje stężenie cukru we krwi.

 

Działanie

Metformina, substancja czynna leku Metformax SR 500, należy do grupy leków zwanych biguanidami. Leki te są stosowane w leczeniu cukrzycy, regulują stężenie cukru we krwi.

Lek Metformax SR 500 ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jest to taka postać leku, która powoduje, że substancja czynna jest uwalniania przez dłuższy okres czasu, niż z tabletki o natychmiastowym uwalnianiu. W celu uzyskania dalszych informacji, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

 

Wskazania

 Lek Metformax SR 500 jest stosowany u pacjentów z cukrzycą niezależną od insuliny (typu 2), zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą przestrzegania diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Lek Metformax SR 500 może być stosowany jako jedyny lek lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Metformax SR 500

 • Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na metforminy chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

 • Jeśli pacjent ma cukrzycową kwasicę ketonową (powikłania cukrzycowe charakteryzujące się częstym oddawaniem moczu, nudnościami lub wymiotami, bólem brzucha, letargiem i sennością) lub jest w stanie przedśpiączkowym (stan zaburzonej świadomości spowodowany zaburzeniami stężenia cukru we krwi).

 • Jeśli pacjent ma znacznie zmniejszoną czynność nerek.

 • Jeśli pacjent ma choroby wątroby.

 • Jeśli u pacjenta występuje niewyrównana cukrzyca, na przykład ciężka hiperglikemia (duże stężenie glukozy we krwi), nudności, wymioty, biegunka, nagłe zmniejszenie masy ciała, kwasica mleczanowa lub kwasica ketonowa.

  Kwasica ketonowa to choroba, w przypadku której substancje nazywane ciałami ketonowymi kumulują się we krwi i która może doprowadzić do cukrzycowego stanu przedśpiączkowego. Do objawów należą: ból brzucha, szybki i głęboki oddech, senność lub nietypowy owocowy zapach z ust.

 • Jeśli pacjent jest odwodniony.

 • Jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie.

 • Jeśli pacjent otrzymuje we wstrzyknięciach środki kontrastujące, które mogą być używane podczas badań radiologicznych,

 • Jeśli pacjent ma niewydolność serca.

 • Jeśli pacjent przebył niedawno atak serca lub ma problemy z krążeniem lub trudności z oddychaniem.

 • Jeśli pacjent spożywa alkohol w dużych ilościach (zarówno codziennie lub od czasu do czasu).

 • Jeśli kobieta karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metformax SR 500 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ryzyko kwasicy mleczanowej
Lek Metformax SR 500 może wywołać bardzo rzadkie, ale bardzo ciężkie działanie niepożądane nazywane kwasicą mleczanową, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek. Ryzyko kwasicy mleczanowej zwiększa się w przypadku niewyrównanej cukrzycy, ciężkiego zakażenia, długotrwałego głodzenia lub spożywania alkoholu, odwodnienia (patrz dokładniejsze informacje
poniżej), zaburzeń czynności wątroby oraz wszelkich stanów chorobowych, w których jakaś część ciała jest niewystarczająco zaopatrywana w tlen (np. ostre ciężkie choroby serca).
Jeśli którakolwiek z powyższych okoliczności odnosi się do pacjenta, należy zwrócić się do lekarza o dokładniejsze instrukcje.

 • Jeśli pacjent ma otrzymać znieczulenie, lub ma mieć przeprowadzone badanie radiologiczne bądź tomografię, należy poinformować lekarza, że pacjent stosuje metforminę. Zaleca się przerwanie stosowania metforminy na 48 godzin przed zabiegiem i nie wznawianie leczenia metforminą wcześniej niż po upływie 48 godzin po zabiegu.

 • Podczas stosowania leku należy kontynuować stosowanie diety zaleconej przez lekarza i wykonywać regularnie ćwiczenia fizyczne.

Należy zaprzestać czasowo stosowania leku Metformax SR 500 jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który może wiązać się z odwodnieniem (znaczną utratą wody z organizmu), taki jak ciężkie wymioty, biegunka, gorączka, narażenie na wysoką temperaturę lub jeśli pacjent pije mniej płynów niż zwykle. Należy zwrócić się do lekarza o dokładniejsze instrukcje.
Należy zaprzestać stosowania leku Metformax SR 500 i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeżeli u pacjenta wystąpi którykolwiek z objawów kwasicy mleczanowej, bowiem stan ten może doprowadzić do śpiączki.

Objawy kwasicy mleczanowej obejmują:

 • wymioty,

 • ból brzucha,

 • skurcze mięśni,

 • ogólnie złe samopoczucie w połączeniu z silnym zmęczeniem,

 • trudności z oddychaniem,

 • zmniejszenie temperatury ciała i spowolnienie akcji serca.

Kwasica mleczanowa jest nagłym stanem zagrażającym życiu, w którym jest konieczne
natychmiastowe leczenie w szpitalu.

Jeśli pacjent ma mieć duży zabieg chirurgiczny, nie może stosować leku Metformax SR 500 podczas zabiegu i przez pewien czas po nim. Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent musi przerwać i wznowić leczenie lekiem Metformax SR 500.
Podczas leczenia lekiem Metformax SR 500 lekarz będzie kontrolować czynność nerek pacjenta przynajmniej raz na rok lub częściej, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i (lub) ma pogarszającą się czynność nerek.

 • Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Metformax SR 500 z insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi, ponieważ takie skojarzenie może zwiększyć ryzyko hipoglikemii (nadmiernie małego stężenia cukru we krwi).

Stosowanie leku u dzieci

Lek ten nie jest zalecany do stosowania u dzieci. Przyjmowanie tabletek należy kontynuować tak długo, jak zaleci to lekarz.

Przyjmowanie innych leków

Jeśli pacjent będzie miał wstrzyknięty do krwiobiegu środek kontrastowy zawierający jod, na przykład w celu badania rentgenowskiego lub tomografii komputerowej, musi przerwać przyjmowanie leku Metformax SR 500 przed lub najpóźniej w momencie takiego wstrzyknięcia.
Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent musi przerwać i wznowić leczenie lekiem Metformax SR 500.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Pacjent może wymagać częstszych kontroli stężenia glukozy we krwi i ocen czynności nerek lub też modyfikacji dawki leku Metformax SR 500 przez lekarza. Szczególnie ważne jest poinformowanie o następujących lekach:

 • leki zwiększające wytwarzanie moczu (moczopędne),

 • leki stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego (NLPZ i inhibitory COX-2, takie jak ibuprofen i celekoksyb),

 • pewne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny II).

 • Glikokortykosteroidy (np. budezonid, beklometazon lub hydrokortyzon, które są niekiedy stosowane do hamowania zapalenia wywołanego reakcją alergiczną, a także w astmie), agoniści receptora ß2 (np. salbutamol, najczęściej stosowany w leczeniu astmy) i leki moczopędne (tabletki zwiększające wydalanie moczu, które mogą być stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi) mogą zwiększać stężenie cukru we krwi. Jeśli lek Metformax SR 500 jest stosowany razem z tymi lekami, należy częściej kontrolować stężenie cukru we krwi.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 • Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeśli podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje ciążę.

  Podczas ciąży cukrzycę należy leczyć za pomocą insuliny. Jeśli podczas leczenia lekiem Metformax SR 500 pacjentka stwierdzi że jest w ciąży, powinna skontaktować się z lekarzem, który może zmienić leczenie.

 • Nie wolno zażywać leku Metformax SR 500 podczas karmienia piersią lub w przypadku planowania karmienia piersią.

 • Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą podczas wieczornego posiłku lub po posiłku. Niekiedy otoczka tabletki może być obecna w kale. Jest to sytuacja prawidłowa.

Zalecane dawkowanie opisano poniżej.

Dorośli
Informacja dla pacjentów stosujących lek Metformax SR 500 sam lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi:
Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka na dobę. Po 10 do 15 dniach dawka powinna zostać dostosowana w zależności od wartości stężenia cukru we krwi. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 2000 mg chlorowodorku metforminy na dobę (4 tabletki leku Metformax SR 500 na dobę).

Informacja dla pacjentów już stosujących metforminę i przechodzących na Metformax SR 500:
Zalecana dawka początkowa leku Metformax SR 500 powinna być równa dobowej dawce metforminy w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu.

Informacja dla pacjentów stosujących Metformax SR 500 w skojarzeniu z insuliną:

Kiedy lek Metformax SR 500 jest stosowany w skojarzeniu z insuliną, zalecana dawka początkowa to jedna tabletka na dobę, podczas gdy dawka insuliny jest dostosowywana w zależności od wartości stężenia cukru we krwi.

Informacja dla pacjentów z zaburzoną czynnością nerek
Jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek, lekarz może przepisać mniejszą dawkę.

Pacjenci w podeszłym wieku:
Dawka początkowa jest ustalana po przeprowadzeniu badań czynności nerek.

Stosowanie u dzieci:
Lek ten nie jest zalecany do stosowania u dzieci.
Przyjmowanie tabletek należy kontynuować tak długo, jak zaleci to lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metformax SR 500
W przypadku przyjęcia wielu tabletek przez pacjenta (lub kogokolwiek innego), lub jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko połknęło choćby jedną tabletkę, należy natychmiast skontaktować się z izbą przyjęć najbliższego szpitala lub z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Metformax SR 500
Jeśli pacjent zapomniał zażyć tabletkę, powinien niezwłocznie ją zażyć, o ile nie jest to pora przyjęcia następnej tabletki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Należy przyjmować pozostałe dawki o stałych porach.

Przerwanie stosowania leku Metformax SR 500
Jeśli pacjent przestał zażywać lek Metformax SR 500 bez porozumienia z lekarzem, należy mieć świadomość, że stężenie cukru we krwi zwiększy się w niekontrolowany sposób. Mogą wystąpić późne objawy cukrzycy, jak uszkodzenie oczu, nerek i naczyń krwionośnych.

Jeśli pacjent ma wizytę u innego lekarza lub jest przyjęty do szpitala, powinien poinformować personel medyczny, jakie leki zażywa.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego produktu leczniczego, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane są bardzo poważne i należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

Bardzo rzadko: może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób

 • Lek Metformax SR 500 może bardzo rzadko powodować (może wystąpić u maksymalnie 1 pacjenta na 10 000) wystąpienie bardzo ciężkiego działania niepożądanego określanego jako kwasica mleczanowa. Jeżeli wystąpi ona u pacjenta, należy przerwać przyjmowanie leku Metformax SR 500 i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, gdyż kwasica mleczanowa może doprowadzić do śpiączki.

 • Zaburzenia w wynikach badań czynności wątroby lub żółtaczka (zapalenie wątroby, które może wywołać zmęczenie, utratę apetytu, utratę masy ciała, z zażółceniem skóry i białkówek oczu lub bez).

Zanotowano następujące inne działania niepożądane, występujące z przybliżoną częstością:

Bardzo często: może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób

 • nudności (mdłości),

 • wymioty,

 • biegunka,

 • ból brzucha (żołądka),

 • utrata apetytu.

Często: może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób

 • zaburzenia smaku.

Bardzo rzadko: może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób

 • zmniejszenie stężenia witaminy B12 we krwi. Po dłuższym okresie czasu może wystąpić niedokrwistość, ból jamy ustnej lub języka bądź drętwienie i mrowienie nóg.

 • zaczerwienienie i świąd skóry, pokrzywka.

Skład

Substancja czynna: Metforminy chlorowodorek

Substancje pomocnicze: hypromeloza (E454), etyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian.

Producent

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

Kategorie produktu