Metocard ZK, 0,0475 g, 28 tabletek o przedłuzonym uwalnianiu

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
14,12

O produkcie: Metocard ZK, 0,0475 g, 28 tabletek o przedłuzonym uwalnianiu

100032743

Opis

 

Metocard ZK, 47,5 mg to lek, który zawiera 47,5 mg metoprololubursztynianu, co odpowiada 50 mg metoprololu winianu.


Wskazania

Jest stosowany w leczeniu:
• zwiększonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego)
• silnego bólu w klatce piersiowej spowodowanego niedostatecznym dostarczaniem tlenu do serca (dławica piersiowa)
• nieregularnego rytmu serca (zaburzeń rytmu serca)
• stabilnej objawowej niewydolności serca (z objawami takimi jak duszność lub obrzęk okolicy kostek), jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca
• kołatania serca (odczuwania „bicia” serca), spowodowanego czynnościowymi chorobami serca.
Jest stosowany w zapobieganiu:
• wystąpieniu ponownego zawału serca lub uszkodzeniu serca po zawale serca
• migrenie.
Dzieci i młodzież w wieku 6 do 18 lat
Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego).


Przeciwwskazania

• jeśli pacjent ma uczulenie na metoprolol, inne leki beta-adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
• jeśli występują zaburzenia przewodzenia (blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia) lub zaburzenia rytmu serca (zespół chorego węzła zatokowego)
• jeśli pacjent ma nieleczoną niewydolność serca, przyjmuje leki zwiększające kurczliwość serca lub u pacjenta występuje wstrząs spowodowany chorobą serca
• jeśli występują ciężkie zaburzenia krążenia (ciężkie choroby tętnic obwodowych)
• jeśli występuje wolna czynność serca (poniżej 50 skurczów na minutę)
• jeśli występuje niskie ciśnienie tętnicze
• jeśli występuje zwiększona kwasowość krwi (kwasica metaboliczna)
• jeśli występuje ciężka astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
• jeśli występuje nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (rzadko występujący guz nadnercza powodujący zwiększone ciśnienie tętnicze)
• jeśli występuje niewydolność serca i skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 100 mm Hg.
Nie należy stosować leku Metocard ZK, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:
• inhibitory monoaminooksydazy - IMAO (stosowane w leczeniu depresji)
• werapamil i diltiazem (stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego)
• leki przeciwarytmiczne, takie jak dyzopiramid.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Metocard ZK należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta:
• występuje astma
• występuje dławica piersiowa typu Prinzmetala (silny ból w klatce piersiowej pojawiający się zwykle w nocy)
• występuje cukrzyca (lek może maskować małe stężenie cukru we krwi)
• występuje guz chromochłonny nadnerczy (rzadko występujący guz nadnercza powodujący zwiększone ciśnienie tętnicze)
• stosowane jest leczenie w celu zmniejszenia reakcji alergicznej - Metocard ZK może zwiększać nadwrażliwość na substancje, które wywołują alergię lub nasilać ciężkość reakcji alergicznej
• występuje nadczynność tarczycy (lek może maskować objawy, takie jak przyspieszona czynność serca, zwiększona potliwość, drżenie, niepokój, zwiększony apetyt lub zmniejszenie masy ciała)
• występuje lub występowała łuszczyca (ciężka wysypka skórna)
• występują zaburzenia krążenia krwi, które mogą powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i stóp
• występują zaburzenia przewodzenia serca (blok serca)
• występuje niewydolność serca i którykolwiek z poniższych stanów:
- niestabilna niewydolność serca (klasa IV według NYHA)
- zawał serca lub napad dławicowy w ciągu ostatnich 28 dni
- zaburzenie czynności nerek lub wątroby
- wiek poniżej 40 lat lub powyżej 80 lat
- choroba zastawek serca
- powiększony mięsień serca
- operacja serca w ciągu ostatnich 4 miesięcy.
Jeśli u pacjenta planowana jest operacja lub zabieg ze znieczuleniem należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu tabletek z metoprololem.


Stosowanie leku u dzieci

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi: u dzieci w wieku 6 lat i więcej dawka zależy od wagi dziecka. Lekarz zastosuje odpowiednią dawkę dla twojego dziecka. Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 0,48 mg/kg mc., nie więcej niż 47,5 mg, podawana raz na dobę w postaci tabletki o mocy zbliżonej do oszacowanej dawki. Lekarz może zwiększyć dawkę do dawki 1,90 mg/kg mc. w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dawek powyżej 190 mg raz na dobę u dzieci i młodzieży. Nie zaleca się stosowania tabletek leku Metocard ZK u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjmowanie innych leków

Nie wolno przyjmować leku Metocard ZK w przypadku stosowania:
• inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) stosowanych w leczeniu depresji (może wystąpić nasilone działanie obniżające ciśnienie tętnicze)
• innych leków obniżających ciśnienie tętnicze, takich jak werapamil i diltiazem (może wystąpić zwolnienie czynności serca lub nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego)
• leków przeciwarytmicznych, takich jak dyzopiramid (może zwiększyć się ryzyko wystąpienia nieregularnej lub wolnej czynności serca oraz osłabienia czynności serca).
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
• Następujące leki mogą nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze:
- cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej)
- hydralazyna lub klonidyna (leki obniżające ciśnienie tętnicze)
- terbinafina (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych)
- paroksetyna, fluoksetyna i sertralina (stosowane w leczeniu depresji)
- hydroksychlorochina (stosowana w leczeniu malarii)
- chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen (leki przeciwpsychotyczne)
- amiodaron, chinidyna i propafenon (stosowane w zaburzeniach rytmu serca)
- difenhydramina (lek przeciwhistaminowy)
- celekoksyb (stosowany w leczeniu bólu).
• Następujące leki mogą osłabiać działanie obniżające ciśnienie tętnicze:
- indometacyna (stosowana w leczeniu bólu)
- ryfampicyna (antybiotyk).
• Inne leki mogą zaburzać działanie metoprololu lub ich działanie może być zaburzone przez metoprolol:
- inne leki beta-adrenolityczne, np. krople do oczu
- adrenalina (epinefryna), noradrenalina (norepinefryna) lub inne sympatykomimetyki
- leki stosowane w leczeniu cukrzycy (może być maskowane małe stężenie cukru we krwi)
- lidokaina
- rezerpina, alfa-metylodopa, guanfacyna, glikozydy naparstnicy.


Ciąża

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie zaleca się stosowania leku Metocard ZK podczas ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Dawkowanie

Zazwyczaj stosowane dawki to:
• Zwiększone ciśnienie tętnicze:
47,5 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę. W razie konieczności dawka ta może zostać zwiększona do 95-190 mg raz na dobę.
• Silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa):
95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
• Nieregularny rytm serca (zaburzenia rytmu serca):
95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
• Zapobieganie wystąpieniu ponownego zawału serca lub uszkodzeniu serca po zawale serca:
190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
• Kołatanie serca spowodowane chorobami serca:
95 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę. Dawka ta w razie konieczności może zostać zwiększona do 190 mg raz na dobę.
• Zapobieganie migrenie:
95-190 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę.
• Pacjenci ze stabilną niewydolnością serca:
Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.


Skutki uboczne

Należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, objawiającej się swędzącą wysypką skórną, nagłym zaczerwienieniem (zwłaszcza twarzy), obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła, trudnościami w oddychaniu lub połykaniu. Jest to bardzo ciężkie, ale rzadko występujące działanie niepożądane. Może być konieczna pilna pomoc medyczna lub pobyt w szpitalu.
Należy powiedzieć lekarzowi o wystąpieniu któregokolwiek z poniższych objawów niepożądanych lub o wystąpieniu jakichkolwiek innych działań niepożądanych, niewymienionych w ulotce:
Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
• znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego (także podczas wstawania z pozycji leżącej), bardzo rzadko z omdleniem
• zmęczenie.
Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
• wolna czynność serca
• zaburzenia równowagi (bardzo rzadko z omdleniem)
• zimne ręce i stopy
• kołatanie serca
• zawroty głowy, ból głowy
• nudności, biegunka, zaparcie, ból brzucha
• duszność związana z forsownym wysiłkiem fizycznym.
Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):
• przemijające nasilenie objawów niewydolności serca
• zatrzymanie płynów w organizmie (obrzęk)
• ból w klatce piersiowej
• uczucie mrowienia
• kurcze mięśni
• wymioty
• zwiększenie masy ciała
• depresja
• zmniejszenie koncentracji
• bezsenność
• senność
• koszmarne sny
• duszność
• wysypka
• zwiększona potliwość.
Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1 000, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
• pogorszenie cukrzycy
• nerwowość, niepokój
• zaburzenia widzenia
• suchość lub podrażnienie oczu
• zapalenie spojówek
• impotencja (niezdolność do erekcji)
• choroba Peyroniego (plastyczne stwardnienie prącia)
• nieregularna czynność serca
• zaburzenia przewodzenia w sercu
• suchość błony śluzowej jamy ustnej
• nieżyt nosa
• wypadanie włosów
• zmiany w wynikach badań czynności wątroby.
Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
• zmiany liczby krwinek (małopłytkowość, leukopenia)
• zaburzenia pamięci
• dezorientacja
• omamy
• zaburzenia nastroju
• szum uszny
• zaburzenia słuchu
• zaburzenia smaku
• zapalenie wątroby
• nadwrażliwość na światło
• nasilenie lub wystąpienie łuszczycy (choroba skóry)
• osłabienie mięśni
• ból stawów
• martwica tkanek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia.


Skład

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 47,5 mg metoprololubursztynianu, co odpowiada 50 mg metoprololu winianu.

Substancje pomocnicze:
Rdzeń:
Celuloza mikrokrystaliczna
Metyloceluloza
Skrobia kukurydziana
Glicerol
Etyloceluloza
Magnezu stearynian

Otoczka:
Celuloza mikrokrystaliczna
Hypromeloza
Kwas stearynowy
Tytanu dwutlenek (E171)


Operating machinery

Metocard ZK może powodować zmęczenie lub zawroty głowy. Przed prowadzeniem samochodu lub obsługiwaniem maszyn należy upewnić się, że działania te nie występują, szczególnie po zmianie leków lub po przyjęciu z alkoholem.


Producent

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.