Milgamma N, (0,05g+0,05g+0,5mg), 5 ampułek po 2ml roztworu do wstrzykiwań

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
24,98

O produkcie: Milgamma N, (0,05g+0,05g+0,5mg), 5 ampułek po 2ml roztworu do wstrzykiwań

100032959

Opis

Milgamma N jest mieszaniną witamin z grupy B.


Wskazania

Lek Milgamma N stosowany jest u dorosłych w następujących przypadkach:
• schorzenia układu nerwowego o różnej genezie;
• zapalenie nerwów;
• neuralgia;
• polineuropatie (np. cukrzycowe, alkoholowe, etc.);
• ból mięśni (mialgia);
• zespół korzonkowy;
• zespół napięcia karku;
• ból barku;
• niektóre formy zapalenia nerwu wzrokowego (pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego);
• półpasiec;
• porażenie nerwu twarzowego;
• oraz jako środek wzmacniający.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Milgamma N:
• jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek tiaminy (witamina B1), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cyjanokobalaminę (witamina B12) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
• jeśli występują zaburzenia przewodnictwa i niewyrównana niewydolność serca,
• w okresie ciąży i karmienia piersią,
• u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Milgamma N należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Lek Milgamma N przeznaczony jest wyłącznie do wstrzyknięcia domięśniowego (i.m.), a nie do wstrzyknięć dożylnych (i.v.). Każde przypadkowe wstrzyknięcie dożylne musi być monitorowane przez lekarza lub w warunkach szpitalnych w zależności od ciężkości wynikających z niego objawów.
Ten lek może powodować neuropatie, jeśli stosowany jest przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.
Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących osób w podeszłym wieku.

Lek zawiera alkohol benzylowy, sód i potas
Alkohol benzylowy
Lek Milgamma N zawiera 40 mg alkoholu benzylowego w 1 ampułce 2 ml. Duże objętości alkoholu benzylowego należy podawać z ostrożnością i tylko w razie konieczności, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby z powodu ryzyka kumulacji toksyczności (kwasica metaboliczna).
Sód
Lek Milgamma N zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 1 ampułkę 2 ml, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
Potas
Lek Milgamma N zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na 1 ampułkę 2 ml, to znaczy lek uznaje się za „wolny od potasu”.

Lek ten należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w lodówce (2-8ºC).
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.


Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Jest to szczególnie ważne w przypadku następujących leków:
• roztwory zawierające siarczyny (witamina B1 ulega rozkładowi w roztworach zawierających siarczyny; inne witaminy mogą ulegać inaktywacji w obecności produktów rozkładu witaminy B1),
• 5-fluorouracyl – stosowany w leczeniu raka,
• INH (izoniazyd) – stosowany w leczeniu gruźlicy,
• D-penicylamina – stosowana w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów,
• Długotrwałe stosowanie doustnej antykoncepcji zawierającej estrogeny,
• Epinefryna – stosowana w leczeniu ciężkich reakcji alergicznych (anafilaksja),
• Norepinefryna – stosowana w leczeniu depresji i niskiego ciśnienia krwi,
• Sulfonamidy – antybiotyki stosowane również w leczeniu chorób zapalnych jelit,
• L-dopa – stosowana w leczeniu choroby Parkinsona.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
W okresie ciąży zalecana dobowa dawka witaminy B1 wynosi od 1,2 mg (drugi trymestr) do 1,3 mg (trzeci
trymestr). Podczas ciąży zalecana dawka dobowa witaminy B6 wynosi 1,9 mg, a witaminy B12 – 2,6 μg. Bezpieczeństwo dawek dobowych wyższych niż zalecane, nie zostało jak dotychczas wystarczająco zbadane.
Nie należy stosować leku Milgamma N w okresie ciąży.

Karmienie piersią
W okresie karmienia piersią zalecana dawka dobowa witaminy B1 wynosi 1,3 mg, witaminy B6 - 1,9 mg, a witaminy B12 – 2,6 μg.
Bezpieczeństwo dawek dobowych wyższych niż zalecane, nie zostało jak dotychczas wystarczająco zbadane.
Witaminy B1, B6 i B12 przenikają do mleka kobiet karmących piersią. Wysokie dawki witaminy B6 mogą hamować wydzielanie mleka.
Nie należy stosować leku Milgamma N w okresie karmienia piersią.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Ten lek należy podawać we wstrzyknięciu domięśniowym. Każde przypadkowe wstrzyknięcie dożylne musi być monitorowane przez lekarza lub w warunkach szpitalnych w zależności od ciężkości wynikających z niego objawów.

Lekarz określi odpowiednią dawkę dla pacjenta i częstotliwość podawania.

Zalecana dawka to:

W poważnych i ostrych stanach bólowych i w celu szybkiego osiągnięcia wysokiego stężenia we krwi: początkowa dawka to 1 wstrzyknięcie (2 ml) na dobę.Po uspokojeniu ostrej fazy i w przypadku nienasilonych objawów: 1 wstrzyknięcie 2 – 3 razy w tygodniu.

Nie ma konieczności dostosowania dawki u osób w podeszłym wieku i u pacjentów z niewydolnością nerek.
Nie ma wystarczających badań dotyczących stosowania leku Milgamma N u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Z tego powodu leku Milgamma N nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 18 lat.
Nie wykazano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u pacjentów z niewydolnością wątroby. Z tego powodu lek Milgamma N nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Zalecana jest kontrola leczenia przez lekarza w odstępach tygodniowych.
Należy najszybciej jak to jest możliwe zmienić leczenie na podanie doustne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Milgamma N
Lek ten jest podawany pod nadzorem lekarza. Jest mało prawdopodobne, aby dawka leku była za duża lub za mała, jednak jeśli pacjent przypuszcza, że tak się stało należy poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane wymieniono zgodnie z częstością występowania:
Bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów
Często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów
Niezbyt często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 n a 100 pacjentów
Rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów
Bardzo rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów
Częstość nieznana: częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych

Należy bezzwłocznie poinformować lekarza w następujących przypadkach:

Rzadko:
• Reakcje alergiczne (np. wysypka skórna, spłycony oddech, wstrząs, obrzęk oczu, twarzy, języka i gardła)
Jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem tak szybko, jak to jest możliwe:

Bardzo rzadko:
• Kołatanie serca (tachykardia)
• Nadmierne pocenie się, trądzik, reakcje skórne ze świądem i pokrzywką
Częstość nieznana:
• Zawroty głowy, senność
• Spowolnienie rytmu serca (bradykardia), zaburzenia rytmu serca
• Wymioty
• Skurcze
• Wystąpienie reakcji ogólnoustrojowych (reakcje, które dotyczą całego organizmu) jest możliwe po szybkim wstrzyknięciu (omyłkowe wstrzyknięcie dożylne, wstrzyknięcie w tkanki z dużym przepływem krwi) lub po przedawkowaniu


Skład

2 ml roztworu do wstrzykiwań zawierają:
Substancje czynne:
Tiaminy chlorowodorek (witamina B1) 100 mg
Pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 100 mg
Cyjanokobalamina (witamina B12) 1 mg
Substancje pomocnicze:
Alkohol benzylowy 40 mg, lidokainy chlorowodorek 20 mg, substancje do dostosowania fizjologicznego pH (sodu wodorotlenek), potasu heksacyjanożelazian III, sodu polifosforan, woda do wstrzykiwań.


Operating machinery

Nie ma szczególnych ograniczeń.


Producent

Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH
Industriestrasse 3
D-34212 Melsungen,
Niemcy


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.