Nasometin 0,05 mg / dawkę, aerozol do nosa, 60 dawek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
29,98

O produkcie: Nasometin 0,05 mg / dawkę, aerozol do nosa, 60 dawek

100038580

Opis

Nasometin w postaci aerozolu do nosa zawiera mometazonu furoinian, który należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami.


Działanie

Nasometin (mometazonu furoinian) rozpylony w nosie może pomóc w złagodzeniu stanu zapalnego (obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa), kichania, świądu i odczucia zatkania nosa lub wodnistego wycieku z nosa.


Wskazania

Katar sienny i całoroczne zapalenie błony śluzowej (nieżyt) nosa
Nasometin stosuje się w leczeniu objawów kataru siennego (nazywanego również sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i dzieci w wieku 3 lat i starszych.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nasometin
- jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- jeśli pacjent ma nieleczone zakażenie błony śluzowej nosa. Stosowanie leku Nasometin w trakcie takiego zakażenia (np. opryszczki) może pogorszyć przebieg choroby. Z zastosowaniem aerozolu do nosa należy poczekać do czasu ustąpienia zakażenia.
- jeśli pacjent przebył niedawno operację w obrębie nosa lub uraz nosa. Nie należy stosować aerozolu do nosa do czasu zagojenia się ran w nosie.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nasometin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:
- choruje lub chorował w przeszłości na gruźlicę,
- ma jakiekolwiek inne zakażenie,
- otrzymuje inne kortykosteroidy (doustnie lubw zastrzykach),
- choruje na mukowiscydozę.
Podczas stosowania leku Nasometin należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:
- układ odpornościowy pacjenta nie funkcjonuje prawidłowo (jeśli pacjent ma trudności ze zwalczeniem zakażenia), a pacjent ma kontakt z osobą chorą na odrę lub ospę wietrzną. Należy unikać kontaktu z takimi osobami.
- pacjent ma zakażenie w obrębie nosa lub gardła.
- pacjent stosuje lek przez kilka miesięcy lub nawet dłużej.
- pacjent ma utrzymujące się podrażnienie nosa lub gardła.
Jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia dotyczące wzroku, należy skontaktować się z lekarzem.
Długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidów w aerozolu do nosa może spowodować wystąpienie działań niepożądanych na skutek wchłaniania się leku do organizmu.
Jeśli pacjent odczuwa świąd lub podrażnienie oczu, lekarz może zalecić oprócz leku Nasometin stosowanie również innych leków.


Stosowanie leku u dzieci

Stosowanie u dzieci w wieku od 3 do 11 lat Zalecaną dawką jest 1 rozpylenie aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. U niektórych pacjentów Nasometin powinien przynieść poprawę po 12 godzinach od podania pierwszej dawki, chociaż pełne korzyści z leczenia mogą być widoczne dopiero po dwóch dniach stosowania leku. Jeśli pacjent (dorosły lub dziecko) ma nasilone objawy kataru siennego, może być konieczne rozpoczęcie leczenia na kilka dni przed początkiem sezonu pylenia. Po zakończeniu okresu pylenia objawy kataru siennego powinny ustąpić i leczenie może nie być już konieczne.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach dostępnych bez recepty.
Niektóre leki mogą nasilić działanie leku Nasometin. Lekarz może chcieć uważnie kontrolować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV: rytonawir, kobicystat).
Jeśli pacjent stosuje w leczeniu alergii inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków, lekarz może zalecić mu odstawienie ich w momencie rozpoczęcia stosowania leku Nasometin. U niektórych pacjentów po zaprzestaniu stosowania kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić pewne działania niepożądane, takie jak ból stawów lub mięśni, osłabienie i depresja. Mogą również wystąpić inne objawy alergiczne, takie jak świąd, łzawienie oczu lub czerwone i swędzące plamy na skórze. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.


Ciąża

Nie ma lub jest mało informacji dotyczących stosowania leku Nasometin u kobiet w ciąży. Nie wiadomo, czy mometazonu furoinian przenika do mleka kobiecego.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Aerozolu do nosa nie należy stosować w większych dawkach, częściej lub przez dłuższy czas niż zalecił to lekarz.
Leczenie kataru siennego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Zalecaną dawką są 2 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.
- Po uzyskaniu poprawy lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku.
- Jeśli jednak pacjent nie czuje się lepiej, należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić zwiększenie dawki: maksymalną dawką dobową są 4 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Polipy nosa
Stosowanie u dorosłych w wieku powyżej 18 lat
Zalecaną dawką początkową są 2 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.
- Jeśli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa, lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch rozpyleń aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Po uzyskaniu poprawy lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku.
- Jeśli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, należy
skontaktować się z lekarzem.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Po zastosowaniu tego leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (uczulenia), również ciężkie. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną:
- obrzęk twarzy, języka lub gardła
- trudności w połykaniu
- pokrzywka
- świszczący oddech lub trudności w oddychaniu
Długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidów w aerozolu do nosa może spowodować wystąpienie działań niepożądanych na skutek wchłaniania się leku do organizmu.
Inne działania niepożądane
U większości osób stosowanie aerozolu do nosa nie powoduje żadnych zaburzeń. Jednak u niektórych stosowanie leku Nasometin lub innych kortykosteroidów donosowych może spowodować:
Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- ból głowy
- kichanie
- krwawienie z nosa [występowało bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób) u osób z polipami nosa, stosujących po dwa rozpylenia leku Nasometin do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę]
- ból nosa lub gardła
-owrzodzenie błony śluzowej nosa
- zakażenie dróg oddechowych
Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- zwiększenie ciśnienia w oku (jaskra) i (lub) zaćma powodujące zaburzenia widzenia, uszkodzenie przegrody nosowej
- niewyraźne widzenie
- zmiany smaku i węchu
- trudności w oddychaniu i (lub) świszczący oddech


Skład

Substancją czynną jest mometazonu furoinian. Każde rozpylenie zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, karmeloza sodowa, glicerol, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek, woda do wstrzykiwań.


Operating machinery

Nieznany jest wpływ leku Nasometin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Producent

Podmiot odpowiedzialny
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl, Austria


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.