Noqturina, 25 mcg, liofilizat doustny, 30 sztuk

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

88,49

O produkcie: Noqturina, 25 mcg, liofilizat doustny, 30 sztuk

100043086

Opis

Noqturina, 25 mcg, liofilizat doustny, 30 sztuk zawiera jako substancję czynną desmopresynę.


Działanie

Lek Noqturina zawiera desmopresynę, środek o działaniu przeciwdiuretycznym, który zmniejsza wytwarzanie moczu.


Wskazania

Lek Noqturina stosowany jest do leczenia nokturii (potrzeba częstego wstawania w nocy w celu oddania moczu), spowodowanej wielomoczem nocnym (nadmierne wytwarzanie moczu w nocy) u dorosłych.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka będąca w ciąży lub karmiąca piersią może stosować ten lek.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka to:
- u kobiet: 25 mikrogramów na dobę, 1 godzinę przed snem, podane podjęzykowo, bez popijania;
- u mężczyzn: 50 mikrogramów na dobę, 1 godzinę przed snem, podane podjęzykowo, bez popijania.

Lek Noqturina należy umieścić pod językiem, gdzie rozpuszcza się on bez potrzeby popijania wodą.

Przyjmowanie płynów należy ograniczyć do minimum w czasie od 1 godziny przed przyjęciem leku Noqturina do 8 godzin po przyjęciu leku Noqturina. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem: ból głowy, nudności, wymioty, zwiększenie masy ciała lub, w ciężkich przypadkach, drgawki. Lekarz może zalecić wznowienie leczenia. W przypadku wznowienia leczenia konieczne jest ścisłe ograniczenie przyjmowania płynów. Dodatkowo, lekarz będzie uważnie kontrolować stężenie sodu we krwi pacjenta.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat i powyżej)
U pacjentów w wieku 65 lat lub starszych lekarz będzie musiał kontrolować stężenie sodu we krwi pacjenta przed rozpoczęciem leczenia, w pierwszym tygodniu leczenia (4-8 dni po rozpoczęciu leczenia) i ponownie po mniej więcej jednym miesiącu od rozpoczęcia leczenia.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Jeśli u pacjenta występuje umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek, nie należy stosować leku Noqturina. Należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby należy zwrócić się do lekarza przed zastosowaniem leku Noqturina.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Ten lek jest przeznaczony do stosowania tylko u dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Noqturina
Ważne jest, aby w każdym 24 godzinnym okresie pacjent nie przyjmował większej dawki niż przepisana. Szczególną uwagę należy zwrócić na oznaki przewodnienia organizmu (zatrucie wodne), takie jak zwiększenie masy ciała, ból głowy, nudności i, w ciężkich przypadkach, drgawki.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Noqturina należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Noqturina
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Od następnego dnia należy kontynuować przyjmowanie leku według ustalonego schematu.

Przerwanie stosowania leku Noqturina
Leczenie można przerwać lub zakończyć wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Picie nadmiernej ilości płynów może prowadzić do nagromadzenia wody, która w ciężkich przypadkach rozcieńcza zawarty w organizmie sód. Może to stanowić poważne zaburzenie i prowadzić do wystąpienia drgawek.

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast powiadomić lekarza prowadzącego lub udać się do oddziału pomocy doraźnej, jeśli u pacjenta wystąpi jeden lub więcej z następujących objawów:
- niezwykle silny lub przedłużający się ból głowy,
- splątanie,
- zwiększenie masy ciała o niewyjaśnionej przyczynie,
- nudności lub wymioty.

Do działań niepożądanych należą:
Bardzo częste: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów:
- suchość w ustach.

Częste: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów:
- nudności, złe samopoczucie, osłabienie mięśniowe i splątanie z powodu zmniejszonego stężenia sodu we krwi (hiponatremia),
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- nudności,
- biegunka.

Niezbyt częste: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów:
- zaparcie,
- dolegliwości żołądkowe,
- osłabienie,
- obrzęk tkanek w kończynach dolnych (obrzęki obwodowe).


Skład

- Substancją czynną leku jest desmopresyna w postaci desmopresyny octanu.
Jeden liofilizat doustny zawiera 25 mikrogramów desmopresyny. Jeden liofilizat doustny zawiera 50 mikrogramów desmopresyny.
- Pozostałe składniki to: żelatyna, mannitol (E 421) i kwas cytrynowy bezwodny.


Producent

Ferring GmbH


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.