Panadol Femina, 500 mg + 10 mg, 10 tabletek

Dostępny
17,99

O produkcie: Panadol Femina, 500 mg + 10 mg, 10 tabletek

100004305

Opis

Nazwa Panadol Femina
Nazwa międzynarodowa Paracetamolum + Hyoscini butylbromidum
Dawka 500 mg + 10 mg
Postać tabletki powlekane
Wielkość opakowania 10 sztuk
Działanie/właściwości Zapobiega i leczy dolegliwości związane z:
  • bolesnym miesiączkowaniem,
  • kolką nerkową, kolką wątrobową,
  • zespołem drażliwego jelita.

Panadol Femina, 500 mg + 10 mg, 10 tabletek  to lek zawierający paracetamol (znany także jako acetaminofen) i butylobromek hioscyny.


Działanie

Jak działa Panadol Femina?

Paracetamol stosowany jest do łagodzenia bólu i obniżania gorączki. Butylobromek hioscyny znosi stany skurczowe w obrębie przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego.


Wskazania

Kiedy stosować Panadol Femina?

Lek ten stosuje się w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości związanych z:
- bolesnym miesiączkowaniem (bólami menstruacyjnymi),
- kolką nerkową, wątrobową,
- zespołem drażliwego jelita.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania preparatu Panadol Femina?

Kiedy nie stosować leku 
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na atropinę lub na którykolwiek ze składników leku,
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby (głównie u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby) lub nerek,
- jeśli pacjent ma chorobę alkoholową,
- jeśli pacjent ma niedokrwistość oraz wrodzony brak enzymu zwanego dehydrogenazą glukozo-6- fosforanową (fawizm),
- jeśli pacjent ma miastenię (osłabienie mięśni),
- jeśli pacjent ma jaskrę,
- jeśli pacjent ma przerost gruczołu krokowego powodujący zatrzymywanie moczu,
- jeśli pacjent ma przewężenia w przewodzie pokarmowym,


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku pacjent powinien poinformować lekarza:
- jeśli ma refluks żołądkowo-przełykowy (cofanie się zawartości żołądka do przełyku), inne przewlekłe zaburzenia ruchomości mięśni gładkich górnego odcinka przewodu pokarmowego lub zwężenie odźwiernika,
- jeśli ma owrzodzenie jelit (lek może osłabiać ruchy jelit i powodować zaparcia),
- jeśli ma dolegliwości serca (ze zwężeniem zastawki mitralnej i chorobą tętnicieńcowych),
- jeśli ma niewydolność wątroby i nerek.


Stosowanie leku u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć preparatu Panadol Femina?

- Niewskazane jest jednoczesne stosowanie kilku leków zawierających paracetamol, ponieważ może dojść do jego przedawkowania.
- Paracetamol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu oraz działanie kofeiny.
- Metoklopramid przyspiesza, a skopolamina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego.
- Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.
- Paracetamol stosowany z lekami z grupy zwanej inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę.
- Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i alkohol, stosowane z paracetamolem, mogą spowodować uszkodzenie wątroby.
- U pacjentów z niewydolnością nerek paracetamol stosowany jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może nasilać chorobę nerek.
- Leki przeciwdepresyjne (tak zwane trójpierścieniowe), leki z grupy zwanej inhibitorami MAO, chinidyna, amantydyna, dyzopiramid i butyrofenon mogą wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę.
- Butylobromek hioscyny, osłabiając ruchomość jelit i wydzielanie w przewodzie pokarmowym, może zmniejszać wchłanianie i działanie lecznicze innych równocześnie stosowanych doustnie leków.
- Leki z grupy zwanej antagonistami dopaminy, np. metoklopramid, mogą zmniejszać działanie leku na przewód pokarmowy.


Ciąża

Czy stosowanie preparatu Panadol Femina w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

Nie należy stosować tego leku u kobiet ciężarnych, chyba że w opinii lekarza korzyści ze stosowania leku przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.
Nie należy stosować leku u kobiet karmiących.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do podawania doustnego.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat
- 1 lub 2 tabletki (czyli, odpowiednio, 500 mg lub 1000 mg paracetamolu i 10 mg lub 20 mg butylobromku hioscyny).

Jak często stosować Panadol Femina?

- Jeżeli jest to wskazane, stosować maksymalnie 3 razy na dobę, co 8 godzin.

Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę (co odpowiada 3000 mg paracetamolu i 60 mg butylobromku hioscyny).

Należy zachować przynajmniej ośmiogodzinny odstęp między dawkami.
Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4000 mg, a podczas leczenia długotrwałego 2600 mg.

Leku Panadol Femina nie należy stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku, przez możliwie najkrótszy czas. Nie należy stosować do leczenia bólu spowodowanego zespołem jelita drażliwego (IBS), chyba że zespół jelita drażliwego został zdiagnozowany przez lekarza.

Jak długo można stosować Panadol Femina?

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
Objawy przedawkowania
- Przedawkowanie paracetamolu może spowodować uszkodzenie i niewydolność wątroby, mogące prowadzić do konieczności przeszczepienia wątroby lub do śmierci. W ciągu kilku lub kilkunastu godzin mogą wystąpić takie objawy, jak: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie objawia się rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką [żółte zabarwienie skóry i (lub) oczu].
- Przedawkowanie butylobromku hioscyny w postaci doustnej może spowodować objawy takie, jak: suchość w jamie ustnej, zbyt szybkie bicie serca, nieznaczna ospałość lub przemijające zaburzenia widzenia.

Sposób postępowania po przedawkowaniu

W razie jednorazowego przyjęcia dawki większej niż 8 tabletek, nawet jeśli powyższe objawy nie występują, trzeba natychmiast zgłosić się do lekarza, gdyż konieczna jest natychmiastowa interwencja medyczna z uwagi na ryzyko uszkodzenia wątroby.
Doraźnie, jeżeli pacjent jest przytomny, można wywołać wymioty (najlepiej w ciagu pierwszej godziny po doustnym przyjęciu leku). Warto podać doustnie 60 do 100 g węgla aktywnego, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Pominięcie zastosowania leku 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.


Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie preparatu Panadol Femina?

Jeśli lek stosuje się w zalecanych dawkach, mogą pojawić się:
- bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): tachykardia (szybkie bicie serca), niedociśnienie tętnicze (niskie ciśnienie krwi); methemoglobinemia (obecność utlenionej hemoglobiny we krwi), agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), trombocytopenia
(zmniejszenie liczby płytek krwi); nudności, wymioty; biegunka; zaburzenia czynności nerek; odczyny alergiczne: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień; obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie i przełykanie);
zaburzenia czynności wątroby.

Ponadto mogą wystąpić: dezorientacja, zaburzenia pamięci, zawroty głowy; zaburzenia akomodacji oczu (ostrości widzenia); suchość w jamie ustnej.

U pacjentów z owrzodzeniem jelit lek może obniżać motorykę i powodować zaparcia.

Jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy: świąd, wysypka, rumień, wymioty, podrażnienie żołądka, należy odstawić Panadol Femina i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli nasila się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.


Skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 10 mg hioscyny butylobromku.
Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, skrobię ziemniaczaną, powidon K30, sorbitol, talk, magnezu stearynian, krzemionkę koloidalną bezwodną, karboksymetyloskrobię sodową, hypromelozę, makrogol 6000.


Producent

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Healthcare S.A.

Dystrybutor

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.