Pangrol 25 000, 25 000 j.Ph.Eur. lipazy, 20 kapsułek

Dostępny
31,92

O produkcie: Pangrol 25 000, 25 000 j.Ph.Eur. lipazy, 20 kapsułek

100004307

Opis

Nazwa Pangrol 25 000
Nazwa międzynarodowa Pancreatinum
Dawka 25 000 j.Ph.Eur. lipazy
Postać kapsułki
Wielkość opakowania 20 sztuk
Działanie/właściwości  

Pangrol 25 000, 25 000 j.Ph.Eur. lipazy, 20 kapsułek zawiera substancje wspomagające trawienie (enzymy) pochodzenia wieprzowego (sproszkowana trzustka zwana też pankreatyną).


Wskazania

Kiedy brać Pangrol 25 000?

Pangrol 25 000 stosuje się jako uzupełnienie enzymów trzustkowych u osób z zaburzeniami trawienia wynikającymi z braku lub niedostatecznego wydzielania i (lub) działania enzymów trzustkowych w dwunastnicy. Takie zaburzenia mogą np. wystąpić w następujących okolicznościach:
- przewlekłe zapalenie trzustki niezależnie od przyczyny (na tle alkoholowym, urazowym, autoimmunologicznym, polekowym, zwapnienia tropikalnego, samoistnego);
- swoistej nieprawidłowej czynności trzustki (mukowiscydoza);
- zwężenie przewodu trzustkowego spowodowanego np. przez chorobę nowotworową lub kamienie żółciowe;
- zaburzenia wątroby i dróg żółciowych;
- przebyta operacja trzustki lub wycięcia trzustki i dwunastnicy;
- przyspieszony pasaż jelitowy po przebytej operacji żołądka i jelit, na skutek stresu lub chorób zapalnych jelit;
- spożywanie ciężkostrawnych pokarmów roślinnych, tłuszczów lub pokarmów, do których układ trawienny nie jest przyzwyczajony, prowadzącego do pogorszenia wchłaniania substancji odżywczych i zaburzeń trawienia z towarzyszącą utratą apetytu, odbijaniem się, odruchami wymiotnymi i biegunką (niestrawność);
- choroba trzewna;
- choroba zapalna jelit (zwłaszcza choroby Crohna);
- cukrzyca;
- zespół nabytego braku odporności (AIDS);
- zespół Shwachmana;
- zespół Sjögrena.

Lek można stosować u osób dorosłych (w tym także osób w podeszłym wieku) i dzieci.

Jak długo można stosować Pangrol 25 000?

Jeśli po upływie 7–14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania preparatu Pangrol 25 000?

Kiedy nie stosować leku 
- jeśli pacjent ma nadwrażliwość na pankreatynę, mięso wieprzowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki i ostrymi napadami w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w fazie zaostrzenia choroby.

Natomiast sporadyczne podawanie leku jest właściwe w fazie ustępowania choroby, w trakcie rozszerzania diety doustnej (dieta lekkostrawna), jeżeli występują cechy utrzymywania się zaburzeń czynności trzustki.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku  należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: 

- w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na niedrożność jelit (np. ból brzucha, brak czynności jelit, nudności, wymioty). Niedrożność jelit jest częstym powikłaniem w przypadku pacjentów z mukowiscydozą. 

- w ramach środków ostrożności jakiekolwiek nietypowe objawy ze strony brzucha lub żołądka i jelit lub zmiany dotychczasowych objawów powinny być zbadane przez lekarza w celu wykluczenia uszkodzenia jelit. Dotyczy to  zwłaszcza pacjentów przyjmujących ponad 10000 j. Ph. Eur. lipazy na kg masy ciała na dobę. 

Ten lek zawiera czynne enzymy, które, w przypadku uwolnienia w jamie ustnej na przykład poprzez żucie, mogą prowadzić do uszkodzenia (owrzodzeń) błony śluzowej jamy ustnej. Dlatego należy zachować ostrożność i przyjmować lek wyłącznie w całości.


Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć preparatu Pangrol 25 000

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
 
Przyjmowanie gotowych leków zawierających enzymy trzustkowe może zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego, co oznacza, że konieczne może być podawanie dodatkowych ilości kwasu foliowego.
 
Równoczesne przyjmowanie tego leku może osłabiać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych: akarbozy i miglitolu.


Ciąża

Czy stosowanie preparatu Pangrol 25 000 w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Brak jest doświadczenia ze stosowaniem produktu leczniczego Pangrol 25 000 u kobiet ciężarnych. Dostępne są tylko niepełne dane z badań na zwierzętach dotyczące wpływu na ciążę, rozwój płodu, poród i rozwój po urodzeniu. Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią nie powinna przyjmować leku jeżeli w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z informacjami podanymi w ulotce lub zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Jak dawkować Pangrol 25 000?

Zalecana dawka to 1 kapsułka leku Pangrol 25000 na każdy posiłek (co odpowiada od 25 000 j. Ph. Eur. lipazy). Dawkowanie zależy od stopnia nasilenia zaburzeń trawienia. Może być konieczne przyjmowanie większych dawek. 
 
Zwiększenie dawkowania wymaga uprzedniej konsultacji z lekarzem, a jego celem powinno być uzyskanie poprawy w odniesieniu do objawów (np. stolców tłuszczowych, bólu żołądka).
 
Nie należy przekraczać dobowej dawki 15 000-20 000 jednostek lipazy na kilogram masy ciała. 
 
W mukowiscydozie lek ten można stosować u dorosłych i dzieci o masie ciała od 25 kg. O ile lekarz nie zaleci innego dawkowania pacjenci z mukowiscydozą o masie ciała od 25 kg powinni przyjmować od 1 do 2 kapsułek leku Pangrol 25 000 na posiłek (odpowiednik 25 000 – 50 000 j. Ph. Eur. lipazy na posiłek). Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki w zależności od masy ciała i nasilenia objawów. 
 
Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 15 000 – 20 000 jednostek lipazy na kilogram masy ciała na dobę.
 
Dzieci i młodzież

Dawkowanie u dzieci ustala lekarz.

Sposób stosowania
Kapsułki leku należy połykać w całości w trakcie posiłku, popijając dużą ilością wody.
Pacjenci, którzy nie chcą połykać kapsułki w całości, mogą otworzyć ją nad odpowiednim pojemnikiem (np. szklanką) i połknąć w całości tylko zawartość kapsułki z niewielką ilością płynu.

Należy uważać, żeby połknąć tabletki w całości ponieważ na skutek żucia skuteczność leku może zostać ograniczona a enzymy uwolnione w jamie ustnej mogą spowodować uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej. Należy popić dużą ilością płynu (wody lub soku).

Czas trwania leczenia
Czas trwania leczenia lekiem nie jest ograniczony. Długość leczenia zależy od przebiegu choroby i jest ustalana przez lekarza.
Jeżeli pacjent nie czuje się lepiej lub czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy przyjmować dużą ilość wody i zwrócić się do lekarza.
Przyjęcie bardzo dużych dawek pankreatyny, zwłaszcza w przypadku pacjentów z mukowiscydozą, może prowadzić do wystąpienia zwiększonego poziomu kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia) i w moczu (hiperurykozuria).

Pominięcie zastosowania leku 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę zgodnie z zaleceniami.

Przerwanie stosowania leku Pangrol 25 000
W przypadku przedwczesnego zakończenia lub przerwania przyjmowania leku Pangrol 25 000 należy spodziewać się, że objawy powrócą.

Należy skontaktować się z lekarzem.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 


Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie preparatu Pangrol 25 000?

Jak każdy lek,  lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
 
Istotne działania niepożądane lub objawy, na które należy zwrócić uwagę.

W przypadku wystąpienia jednego z poniższych objawów, należy natychmiast przerwać zażywanie leku Pangrol 25 000 i niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Lekarz podejmie decyzję co do dalszego postępowania.

 
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób)

- Biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, ból brzucha, nudności, wymioty 

- Reakcje alergiczne typu natychmiastowego, takie jak: wysypka skórna, pokrzywka, kichanie, łzawienie oczu, duszność spowodowana zwężeniem dróg oddechowych (skurcz oskrzeli)  

- Reakcje alergiczne ze strony przewodu pokarmowego 

- U pacjentów z mukowiscydozą, po przyjęciu dużych dawek pankreatyny, opisywano występowanie zwężeń dolnych fragmentów jelita (w obszarze krętniczo-kątniczym i okrężnicy wstępującej). Może to prowadzić do niedrożności jelit.

 
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

U pacjentów z mukowiscydozą, głównie u osób przyjmujących duże dawki pankreatyny, może dojść do zwiększonego wydalania kwasu moczowego z moczem. Z tego powodu stężenie kwasu moczowego w moczu u tych pacjentów powinno być monitorowane, aby zapobiec powstawaniu kamieni z kwasu moczowego.


Skład

1 kapsułka (z minitabletkami odpornymi na działanie soku żołądkowego) zawiera:
Substancja czynna:
minitabletki:
Pankreatyna o aktywności:
Lipazy 25 000 j.
Amylazy 22 500 j.
Proteaz 1 250 j.
Substancje pomocnicze:
minitabletki:
Kroskarmeloza sodowa
Celuloza mikrokrystaliczna
Olej rycynowy, utwardzany
Krzemu dwutlenek bezwodny koloidalny
Magnezu stearynian
30% wodna zawiesina kopolimeru etyloakrylanu z kwasem metakrylowym (1:1), typ C
Trietylu cytrynian
30% emulsja simetikonu
Talk
Kapsułka:
Żelatyna
Żelaza tlenek czerwony E172
Żółcień chinolinowa E104
Żelaza tlenek żółty E172
Indygotyna E132
Tytanu dwutlenek E171

Producent

BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Niemcy


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.