Paracetamol, 250 mg, 10 czopków

Dostępny
7,29

O produkcie: Paracetamol, 250 mg, 10 czopków

100015502

Opis

Paracetamol jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Wskazania

Paracetamol Hasco jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4-6 godzin. Działanie przeciwgorączkowe trwa 6-8 godzin. Wskazaniami do stosowania leku są bóle różnego pochodzenia i stany gorączkowe.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Hasco:
-jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
-w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby lub wirusowego zapalenia wątroby,
-w przypadku choroby alkoholowej,
w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Paracetamol Hasco należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Bez zalecenia lekarza nie stosować:
-przeciwbólowo dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci,
-w przypadku bólu gardła dłużej niż 2 dni,
-w przypadku nawracającej lub wysokiej gorączki dłużej niż 3 dni.
Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób głodzonych. U pacjentów z astmą, uczulonych na kwas salicylowy, może wystąpić uczulenie na paracetamol.

Stosowanie leku u dzieci

U dzieci dawkę ustala się wg masy dziecka (przeciętnie jednorazowo 10 do 15 mg/kg masy ciała).

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, takich jak niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) czy też ryfampicyna, a także równoczesne picie alkoholu, może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy pochodnych kumaryny, powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Paracetamol podwyższa stężenie kwasu acetylosalicylowego i chloramfenikolu w osoczu.Łączne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza,że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Paracetamol przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. W okresie ciąży i karmienia piersią stosować tylko w razie konieczności, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Dawkowanie

U dzieci dawkę ustala się wg masy dziecka (przeciętnie jednorazowo 10 do 15 mg/kg masy ciała) lub według poniższego schematu:

Dawki jednorazowe: 3 miesiące –1 rok: 80 mg; 2–3 lata: 125 mg; 4–6 lat: 125 mg do 250 mg; 7–8 lat: 250 mg; 9–10 lat:250 mg do 500 mg; 11–12 lat:500 mg.

W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę. U dzieci nie stosować leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat powinno być zalecone przez lekarza.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W dawkach leczniczych paracetamol jest stosunkowo mało toksyczny.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego - bardzo rzadko (<1/10000): agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość.
Zaburzenia układu oddechowego - rzadko (>1/10000 do <1/1000): obrzęk krtani.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych - bardzo rzadko: kolka nerkowa, niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, ropomocz.
Zaburzenia układu immunologicznego - rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje rzekomo anafilaktyczne (m.in.: spadek ciśnienia, skurcz oskrzeli, pokrzywka).
Bardzo rzadko: uczulenie.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych - bardzo rzadko: zapalenie wątroby.

Skład

składniki: 1 czopek zawiera 250 mg paracetamolu

Producent

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
51-131 Wrocław,
ul. Żmigrodzka 242E.

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.