Pridinol Alvogen (Pridinol), 5 mg, 50 tabletek powlekanych

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

33,99

O produkcie: Pridinol Alvogen (Pridinol), 5 mg, 50 tabletek powlekanych

100038160

Opis

Pridinol Zentiva to lek zawierający jako substancję czynną chlorowodorek prydynolu (Pridinoli hydrochloridum) stosowany we wszystkich postaciach parkinsonizmu.


Działanie

Działanie leku Pridinol Zentiva polega na niwelowaniu nadmiernego napięcia i drżenia mięśni szkieletowych, ułatwianiu wykonywania ruchów dowolnych,
hamowaniu występowania ruchów mimowolnych. Pridinol Zentiva ma również wpływ na mięśnie gładkie. 


Wskazania

Lek Pridinol Zentiva jest lekiem stosowanym:

- we wszystkich postaciach parkinsonizmu,

- działa wspomagająco w leczeniu i zapobieganiu nocnym skurczom mięśni
oraz w leczeniu ślinotoku występującego w przebiegu różnych schorzeń.


Przeciwwskazania

Nie  należy stosować leku Pridinol Zentiva:
- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek prydynolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta występuje jaskra;
- jeśli u pacjenta stwierdzono przerost gruczołu krokowego;
- jeśli u pacjenta występują trudności lub zaburzenia w oddawaniu moczu;
- jeśli u pacjenta zaobserwowano mechaniczne zwężenia w obrębie przewodu pokarmowego;
- jeśli u pacjenta występuje ostre rozdęcie okrężnicy;
- jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą niewydolność wieńcową;
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność krążenia;
- jeśli u pacjenta zaobserwowano zaburzenia rytmu serca;
- jeśli u pacjenta stwierdzono występowanie dyskinez (nieskoordynowanych i niezależnych od woli ruchów kończyn lub całego ciała) w przebiegu parkinsonizmu;
- jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię rzekomoporaźną (chorobliwe zmęczenie i osłabienie
mięśni).


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność:
- jeśli u pacjenta stwierdzono padaczkę;
- jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wieńcową;
- w czasie stosowania leku Pridinol Zentiva nie należy pić alkoholu.


Stosowanie leku u dzieci

Pridinol nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy unikać równoczesnego stosowania dwóch leków cholinolitycznych (np. prydynol, orfenadryna, triheksyfenidyl) w leczeniu parkinsonizmu ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych obu leków.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, doksepina), leki przeciwhistaminowe (leki stosowane w uczuleniach) (np. loratadyna, cetyryzyna), atropina i leki o zbliżonym działaniu, dyzopiramid, neuroleptyki z grupy fenotiazyny (np. chloropromazyna, perazyna), amantadyna i chinidyna nasilają działanie cholinolityczne prydynolu.

Metoklopramid zmniejsza działanie prydynolu na ruchy przewodu pokarmowego.

Pridinol Zentiva z jedzeniem i piciem: Lek należy stosować w czasie posiłków.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Nie zaleca się stosowania leku Pridinol Zentiva w czasie ciąży i karmienia piersią.


Dawkowanie

Dorośli
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zazwyczaj stosowana początkowa dawka leku Pridinol Zentiva, to 1 tabletka 3 razy na dobę w trakcie posiłków. W uzasadnionych przypadkach dawka może być zwiększona do 2 tabletek 3 razy na dobę. Leczenie należy kontynuować stosując 1 do 2 tabletek na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Pridinol nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pridinol Zentiva
W przypadku przedawkowania mogą wystąpić takie objawy zatrucia, jak rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, suchość błon śluzowych, ciężkie zaburzenia czynności jelit, zatrzymanie moczu, przyśpieszenie rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, splątanie, zaburzenia psychiczne.

W przypadku przyjęcia większej ilości leku Pridinol Zentiva należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Pridinol Zentiva
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Pridinol Zentiva
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
U niektórych pacjentów stosujących Pridinol Zentiva wystąpiły następujące objawy niepożądane:
Często (dotyczące mniej niż 1 na 10 pacjentów):
Zaburzenia żołądka i jelit: suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
Niezbyt często (dotyczące mniej niż 1 na 100 pacjentów):
Zakażenia: ropne zapalenia ślinianek w wyniku zahamowania wydzielania śliny.
Rzadko (dotyczące mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):
Zaburzenia ogólne: bóle i zawroty głowy.
Zaburzenia skóry: wysypka.

U niektórych osób mogą wystąpić także objawy takie, jak przy przedawkowaniu, zazwyczaj jednak mają one łagodniejszy przebieg.


Skład

- Substancją czynną leku jest prydynolu chlorowodorek;
- Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna,
karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.


Operating machinery

Lek Pridinol może znacznie zaburzyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pridinol może powodować zawroty głowy i objawy podobne jak po przedawkowaniu takie jak: rozszerzenie źrenic, zaburzenia akomodacji, zaburzenia widzenia, zaburzenia poznawcze, pobudzenie, psychozę i omamy.
W okresie stosowania leku Pridinol Zentiva nie należy kierować pojazdami mechanicznymi, obsługiwać maszyn w ruchu ani wykonywać czynności wymagających pełnej koncentracji i sprawności ruchowej.


Producent

Zentiva, k.s.
 


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.