Amlodypina, Amlodipinum - dawkowanie, działanie, ulotka, skutki uboczne

  (42)

Amlodypina jest lekiem z grupy antagonistów wapnia stosowanym głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej. Blokuje kanały wapniowe w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych oraz w komórkach mięśnia sercowego, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia obciążenia serca.

Sortuj według
Amlodypina

Amlodypina

Wskazania do stosowania amlodypiny

Amlodypina to lek, który rozszerza naczynia krwionośne, obniżając tym samym ciśnienie tętnicze i ułatwiając pracę serca. Występuje w wielu preparatach przeznaczonych do leczenia chorób sercowo-naczyniowych.

Stosuje się ją w leczeniu:

 • Dławicy piersiowej (zarówno stabilnej, jak i naczynioskurczowej);
 • Nadciśnienia tętniczego.

Lek może być również wykorzystywany w objawie Raynauda powiązanym z twardziną układową.

Mechanizm działania amlodypiny

Amlodypina blokuje kanały wapniowe w mięśniach gładkich naczyń i serca. Skurcz mięśnia zależy od ilości wapnia wewnątrz komórki. Lek ogranicza przepływ wapnia do komórek, co prowadzi do rozluźnienia mięśni gładkich naczyń. To obniża ciśnienie krwi. Dokładny mechanizm działania amlodypiny w leczeniu dławicy piersiowej nie jest znany. Lek prawdopodobnie rozszerza naczynia wieńcowe, co ułatwia dopływ tlenu do serca i zmniejsza jego pracę. Amlodypina także rozluźnia małe tętniczki, redukując zapotrzebowanie serca na tlen

Dawkowanie amlodypiny

 • Lek przyjmuje się doustnie, codziennie o tej samej porze. Można go zażywać bez względu na posiłki. Dawkowanie zależy od schorzenia, innych chorób, wieku i wagi pacjenta.
 • W przypadku nadciśnienia leczenie rozpoczyna się zazwyczaj od 5 mg dziennie. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 10 mg dziennie.
 • Dzieci powyżej 6. roku życia zaczynają leczenie od 2,5 mg dziennie. Jeśli po miesiącu nie ma poprawy, dawkę można zwiększyć do 5 mg dziennie.
 • Amlodypina jest dostępna samodzielnie lub w kombinacji z innymi lekami, takimi jak diuretyki czy β-blokery.
 • Przy podawaniu wyższych dawek należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów w wieku podeszłym oraz obciążonych chorobami wątroby.

Przeciwwskazania do stosowania amlodypiny

Przeciwwskazania do stosowania amlodypiny obejmują:

 • Nadwrażliwość na amlodypinę,
 • Niedociśnienie tętnicze,
 • Problem z odpływem krwi z lewej komory (stenoza aortalna),
 • Niewydolność serca po niedawnym zawale,
 • Wstrząs, w tym kardiogenny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu amlodypiny

Skutki uboczne

Tak jak każdy lek, amlodypina może powodować określone działania niepożądane. W przypadku ich wystąpienia należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Bardzo częste: obrzęki.

Częste: biegunka, senność, nudności, skurcze mięśni, kołatanie serca, duszność, zaparcia, zawroty głowy, zmęczenie, ból brzucha, podwójne widzenie, obrzęk kostek.

Niezbyt częste: szum w uszach, impotencja, kaszel, łysienie, migotanie przedsionków, moczenie nocne, niedociśnienie tętnicze, omdlenia, pokrzywka, wymioty, suchość w ustach, zaburzenia smaku, bezsenność, ból w klatce piersiowej, bóle mięśniowe, zmiany nastroju, zwiększenie masy ciała, bradykardia, nadmierne pocenie się, zmniejszenie masy ciała, częstoskurcz komorowy, ból stawów, drżenia mięśniowe, depresja, częste oddawanie moczu, ginekomastia, przeczulica.

Bardzo rzadkie: hiperglikemia, nadwrażliwość na światło, zapalenie naczyń, zapalenie trzustki, zawał serca, zapalenie wątroby, małopłytkowość, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona, leukocytopenia, rozstrój żołądka, rumień wielopostaciowy, reakcje alergiczne, neuropatia obwodowa, żółtaczka.

Wpływ na prowadzenie pojazdów

Lek może wpłynąć na zdolność prowadzenia samochodu. Zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie lub nudności mogą wystąpić, zwłaszcza na początku leczenia.

Wpływ na ciążę

Nie zaleca się stosowania amlodypiny w trakcie ciąży. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność, kobiety ciężarne mogą przyjmować amlodypinę jedynie pod ścisłym nadzorem medycznym.

Wpływ na laktację

Amlodypina może przechodzić do mleka matki. Choć stężenie w mleku jest niskie lub niewykrywalne, ze względu na ryzyko i dostępność bezpieczniejszych alternatyw, nie zaleca się jej podczas laktacji.

Interakcje z lekami

 • Podczas stosowania z silnymi lub średnimi inhibitorami CYP3A4 (np. inhibitory proteazy, leki przeciwgrzybicze azole, makrolidy takie jak erytromycyna, klarytromycyna, werapamil, diltiazem) możliwe jest zwiększenie efektu amlodypiny. Osoby starsze mogą być bardziej narażone, dlatego zalecana jest regularna kontrola i ewentualna korekta dawki.
 • Pacjentom podatnym na hipertermię złośliwą radzi się unikać jednoczesnego podawania amlodypiny i dantrolenu.
 • Substancja może wzmocnić działanie innych leków obniżających ciśnienie. Badania pokazały, że lek nie zmienia działania atorwastatyny, digoksyny, warfaryny ani cyklosporyny.
 • Stosując jednocześnie symwastatynę, ekspozycja na symwastatynę wzrasta. Dlatego pacjentom zażywającym amlodypinę zaleca się stosowanie maksymalnie 20 mg symwastatyny dziennie.

Inne środki ostrożności

 • Osoby starsze i pacjenci z problemami wątrobowymi powinni stosować amlodypinę z ostrożnością. W tych grupach skutki uboczne mogą pojawiać się z większą częstością.
 • Przy niewydolności serca zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania leku. Może on wywołać obrzęk płuc u pacjentów z zaawansowaną postacią tej choroby. Dodatkowo u pacjentów z niewydolnością serca zastoinową może wzrosnąć ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych.
 • Sok grejpfrutowy może nasilać działanie amlodypiny.