Bromazepam, Bromazepam, bromazepamum - dawkowanie, działanie, ulotka, skutki uboczne

  (6)

Bromazepam to lek z grupy benzodiazepin, który działa jako środek uspokajający i przeciwlękowy. Jest często przepisywany w celu leczenia stanów lękowych i napięć. Podobnie jak inne benzodiazepiny, bromazepam działa poprzez modulację działania neurotransmitera GABA w mózgu, co prowadzi do efektu uspokajającego.

Sortuj według
  Bromazepam

  Bromazepam

  Wskazania do stosowania bromazepamu

  Bromazepam jest lekiem stosowanym w:

  • Leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych,
  • Terapii zaburzeń stresowych po urazie,
  • Leczeniu zaburzeń adaptacyjnych,
  • Leczeniu problemów autoimmunologicznych z objawami skórnymi, trawiennymi, krążeniowymi oraz moczowo-płciowymi,
  • Krótkotrwałym leczeniu bezsenności,
  • Łagodzeniu objawów odstawienia od alkoholu i opiatów,

  Mechanizm działania bromazepamu

  Bromazepam należy do grupy benzodiazepin. Działa poprzez wiązanie się z receptorami benzodiazepinowymi na receptorze GABA-A. W wyniku tego zwiększa się działanie GABA, głównego neurotransmitera hamującego w mózgu. Gdy GABA wiąże się z receptorem, otwierają się kanały chlorkowe. To prowadzi do hiperpolaryzacji komórek nerwowych, co hamuje aktywność ośrodkowego układu nerwowego. W efekcie działania bromazepamu osiągane jest uspokojenie i zmniejszenie lęku.

  Dawkowanie bromazepamu

  Dawkowanie bromazepamu ustala się indywidualnie. Leczenie nie powinno przekraczać 8-12 tygodni. Dla pacjentów ambulatoryjnych zalecana dawka to 9 mg dziennie, natomiast dla pacjentów w szpitalnych - 36 mg. Lek przyjmuje się zazwyczaj godzinę przed zaśnięciem.

  Osoby starsze, z uszkodzeniem mózgu, problemami z: krążeniem, oddechem, wątrobą czy nerkami powinny przyjmować mniejszą dawkę - zwykle połowę standardowej. Bromazepamu nie stosuje się u dzieci poniżej 12. roku życia. Przy dłuższym przyjmowaniu leku, odstawienie powinno być stopniowe. Stosowanie bromazepamu powinno być monitorowane i okresowo kontrolowane.

  Przeciwwskazania do stosowania bromazepamu

  Nie należy stosować bromazepamu, w przypadku uczulenia na ten lek lub inne benzodiazepiny. Powinno się go unikać przy ciężkich problemach z oddychaniem, uszkodzeniu wątroby, miastenii oraz w zespole bezdechu podczas snu.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu bromazepamu

  Skutki uboczne

  W trakcie leczenia bromazepamem zgłaszano określone skutki uboczne. Częstość ich występowania jest jednak nieznana. Wśród działań niepożądanych wymieniano: agresję, bóle głowy, depresje, depresję oddechową, drażliwość, koszmary senne, nadwrażliwość, niepokój ruchowy, nudności, obrzęk naczynioruchowy, omamy, pobudzenie, pokrzywkę, psychozy, reakcje paradoksalne, senność, świąd, wymioty, wysypkę, zaburzenia pamięci, zaparcia, zatrzymanie moczu, zawroty głowy, wstrząs anafilaktyczny, niewydolność serca, urojenia, osłabienie siły mięśniowej, uzależnienie lekowe, podwójne widzenie, ataksję, stan splątania, uczucie zmęczenia, zespół odstawienia leku, ,nadużywanie leku, upadki, zmniejszenie czujności, zaburzenia libido, nietypowe zachowanie, labilność emocjonalną, złamania kości, niepamięć następczą.

  Wpływ na prowadzenie pojazdów

  Bromazepam osłabia koncentrację.  Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn pod jego wpływem. 

  Wpływ na ciążę

  Ewentualne stosowanie bromazepamu w ciążu powinno odbywac się tylko z wyraźnych wskazań lekarskich. Stosowany w pierwszym trymestrze lek ten nie zwiększa ryzyka wad wrodzonych, ale może wpływać na rozwój jamy ustnej. W późniejszych trymestrach może wpłynąć na aktywność płodu. Używanie bromazepamu pod koniec ciąży może prowadzić do problemów u noworodka, takich jak wiotkość czy trudności z oddychaniem.

  Wpływ na laktację

  Nie należy stosować bromazepamu podczas karmienia piersią. Lek przenika do mleka matki.

  Interakcje z lekami

  • Należy unikać  łączenia bromazepamu z opioidami. Może to prowadzić do sedacji, problemów z oddychaniem, śpiączki lub śmierci.
  • Leki takie jak cymetydyna, propranolol czy fluwoksamina mogą wpływać na działanie leku.
  • Amisulpryd, asenapina, baklofen, buprenorfina i wiele innych mogą wpływać na działanie bromazepamu, prowadząc do nadmiernej senności, problemów z koncentracją czy oddychaniem.
  • Ryfampicyna, teofilina i zydowudyna mogą obniżyć skuteczność bromazepamu.
  • Monoazotan izosorbidu i nitrogliceryna mogą powodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi przjeśli stosowane są jednocześnie z bromazepamem.

  Interakcja z alkoholem

  Nie należy łączyć bromazepamu z alkoholem. Może to prowadzić do silnej sedacji lub problemów z oddechem i krążeniem.

  Inne środki ostrożności

  • Leczenie bromazepamem powinno trwać krótko, maksymalnie 8-12 tygodni, z uwzględnieniem stopniowego odstawienia.
  • Po zażyciu leku może wystąpić niepamięć, dlatego też należy mieć zapewniony minimum kilkugodzinny odpoczynek nocny.
  • Lek może powodować zmiany w zachowaniu, takie jak agresja czy omamy. W takim przypadku wskazane jest przerwanie leczenia.
  • Przy częstym stosowaniu może wystąpić tolerancja na lek.
  • Osoby z depresją lub myślami samobójczymi powinny być ostrożne przy stosowaniu bromazepamu.
  • Leku nie należy podawać dzieciom. U osób powyżej 50. roku życia oraz przy problemach z oddechowaniem czy wątrobą, zalecana dawka powinna być mniejsza.
  • Stosowanie bromazepamu może prowadzić do uzależnienia. Przy nagłym odstawieniu mogą wystąpić objawy odstawienne. Osoby z historią nadużywania alkoholu lub leków powinny być szczególnie ostrożne.
  • Nie należy łączyć bromazepamu z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, takimi jak leki przeciwdrgawkowe czy uspokajające. Mogą one wzmacniać jego działanie.