Test, Angina STREP A, 1 sztuka

Domowy test do wykrywania antygenów Streptococcus grupy A z wymazu gardła

Dostępny
29,79

O produkcie: Test, Angina STREP A, 1 sztuka

100022869

Opis

Angina STREP A to domowy test do jakościowego wykrywania antygenów Streptococcus grupy A w próbce z wymazu gardła.


Właściwości

ANGINA STREP A to szybki test jakościowy wykrywający obecność antygenów Strep A w próbkach wymazu z gardła, wynik w ciągu 5 minut. Test wykorzystuje działanie swoistych przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom Streptococcus grupy A do selektywnego wykrywania tych antygenów w próbce wymazu z gardła. Test pozwala okreslić przyczynę bólu gardła. Czy ból gardła jest spowodowany przez bakterie Streptococcus grupy A, co wymaga leczenia antybiotykiem, czy spowodowany jest infekcją wirusową, która nie wymaga zastosowania antybiotyku.

ZASADA DZIAŁANIA TESTU

TEST ANGINA STREP A to jakościowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Strep A w próbce wymazu z gardła. W obszarze linii testowej T znajdują się zaadsorbowane swoiste przeciwciała skierowane przeciwko antygenom Strep A. W trakcie badania obserwuje się reakcję antygenów obecnych w próbce wymazu z gardła z zaadsorbowanymi przeciwciałami w wyniku czego powstaje barwna linia w obszarze testowym T. Obecność tej linii w obszarze linii testowej T wskazuje na wynik pozytywny, natomiast jej brak wskazuje na wynik negatywny. Obecność barwnej linii w obszarze linii kontrolnej C testu świadczy o prawidłowo przeprowadzonym badaniu i właściwej objętości dodanej próbki.


Skład

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 

1 saszetka z testem kasetowym i pochłaniaczem wilgoci,

1 odczynnik „1”,

1 odczynnik „2”,

1 probówka ekstrakcyjna,

1 końcówka zakraplająca,

1 sterylna wymazówka (COPAN),

1 szpatułka laryngologiczna (FARMAC-ZABBAN),

instrukcja użycia


Jak stosować

 1. Otworzyć opakowanie wymazówki

 2. Wyciągnąć wymazówkę

 3. Skierować końcówkę w kierunku migdałków (żółte punkty). Pobrać próbkę. NIE dotykać końcówką wyma- zówki innego obszaru jamy ustnej, w tym języka

 4. Pobrać próbkę z gardła, opis powyżej. Wyjąć kasetę testową z zapieczętowanej torebki foliowej i użyć jej w ciągu godziny. Jeśli test jest wykonywany natychmiast po otwarciu torebki foliowej wyniki będą wiarygodne.

 5. Trzymać butelkę odczynnika eks- trakcyjnego „1” pionowo i dodać 4 pełne krople odczynnika do eks- trakcji „1” do probówki ekstrakcyj- nej. Odczynnik do ekstrakcji „1” ma kolor czerwony. Trzymać butelkę z odczynnikiem ekstrakcyjnym „2” pionowo i dodać 4 pełne krople do probówki ekstrakcyjnej. Odczynnik do ekstrakcji „2” jest bezbarwny. Wymieszać roztwór, delikatnie obra- cając probówkę. Dodanie odczynnika do ekstrakcji „2” do odczynnika do ekstrakcji „1” zmienia kolor roztworu z czerwonego na żółty.

 6. Następnie włożyć wymazówkę do probówki ekstrakcyjnej, zanurzyć wymazówkę 15 razy, pozostawić wymazówkę w probówce do ekstrakcji przez 1 minutę.

 7. Docisnąć wymazówkę do boku probówki i ściskając ściany probówki, wyjmować wymazówkę tak, aby większość płynu pozostała w probówce. Usunąć wymazówkę po użyciu.

 8. Założyć końcówkę zakraplającą na probówkę z próbką. Umieścić kasetę testową na czystej i równej powierzchni, a następnie dodać 3 krople roztworu do studzienki testowej S. 

 9. Odczytać wynik w 5 minucie. Nie interpretować wyniku po 10 minutach.


Przeznaczenie

TEST ANGINA STREP A to jakościowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Strep A w próbce wymazu z gardła.


Ostrzeżenia

Przed wykonaniem testu przeczytać uważnie instrukcję użycia. wynik testu jest wiarygodny tylko wtedy, gdy wszystkie wytyczne instrukcji są przestrzegane

 •  test przechowywać poza zasięgiem dzieci

 •  nie używać testu po upływie terminu ważności lub jeśli opakowanie zostało uszkodzone

 •  należy postępować zgodnie z procedurą dotyczącą czasu reakcji, przygotowania próbki

 •  składniki testu należy przechowywać w temperaturze od + 2°C do + 30°C; nie zamrażać

 •  sterylna wymazówka jest jednorazowa

 •  test tylko do użytku zewnętrznego

 •  wyrób do diagnostyki in vitro do samokontroli

 •  test nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 2 lat

 •  po użyciu należy usunąć wszystkie elementy zgodnie z lokalnymi przepisami

 •  nie należy podejmować decyzji o postępowaniu bez uprzedniej konsultacji z lekarzem

 •  w przypadku kontaktu płynów ze skórą lub dostania się do oczu lub innych błon śluzowych, natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem • nie połykać żadnej części opakowania


Dystrybutor

DIATHER sp. z o.o. sp. k ul. Twarda 1/14 00-114 Warszawa www.diather.pl

Producent

Diather Sp. z o.o. Sp.K.

Typ produktu

Wyrób medyczny

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.