Test Contour TS, test paskowy, 50 sztuk

Dostępny
37,88

O produkcie

100021761

Test Contour TS, test paskowy, 50 sztuk to test paskowy do monitorowania stężenia glukozy we krwi.

Właściwości

 • Do samodzielnego wykonywania badań.
 • Do użytku z glukometrem Contour TS.

Test Contour TS, test paskowy, 50 sztuk umożliwiają samodzielne wykonanie badania poziomu glukozy we krwi w warunkach domowych. 

Badanie poziomu glukozy CONTOUR TS opiera się na pomiarze prądu elektrycznego, powstającego w reakcji glukozy z odczynnikami na elektrodzie paska. Próbka krwi jest zasysana przez pole reakcyjne paska testowego dzięki zjawiskom kapilarnym. Glukoza z próbki reaguje z FAD-zależną dehydrogenazą glukozową (FAD-GDH) oraz z żelazicyjankiem potasu. W efekcie uwalniane są elektrony, co powoduje przepływ prądu elektrycznego proporcjonalnego do ilości glukozy w próbce. Po upływie czasu reakcji wyświetlane jest stężenie glukozy w próbce.

Nie są potrzebne żadne dodatkowe obliczenia.

Skład

Opakowanie zawiera 50 pasków.

Jak stosować

 1. Wyjąć pasek testowy z butelki i szczelnie zamknąć wieczko.
  UWAGA: Należy sprawdzić datę ważności i zapisaną datę wyrzucenia. Upewnić się, czy paski testowe nie wyglądają na podarte lub uszkodzone.
 2. Wkładanie paska testowego
  Przytrzymać pasek testowy skierowany szarym końcem do góry.
  Włożyć szary koniec paska do pomarańczowego portu w glukometrze. Nie ma potrzeby kodowania!
 3. Glukometr włączy się automatycznie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol paska testowego z migającą kroplą krwi, co oznacza, że glukometr jest gotowy do badania. W momencie pojawienia się migającej kropli krwi należy dotknąć polem reakcyjnym paska testowego do kropli krwi.
 4. Uzyskiwanie kropli krwi:
  Nie zdejmując szarej końcówki nakłuwacza, wybrać głębokość nakłucia, obracając pokrętło na końcówce w celu uzyskania mniejszej kropli krwi z płytszego nakłucia lub większej kropli z głębszego. Na głębokość nakłucia wpływa także siła nacisku użyta w miejscu nakłucia. Mocno docisnąć końcówkę nakłuwacza do miejsca nakłucia (często wybiera się okolice opuszki palca) i nacisnąć niebieski przycisk spustowy.
 5. Odczekać kilka sekund. Rozmasować rękę i palec w kierunku miejsca nakłucia, aby uformować kroplę krwi. Nie należy nadmiernie uciskać obszaru wokół miejsca nakłucia.
 6. Przeprowadzić badanie natychmiast po uzyskaniu kropli krwi. (Patrz s. 13.) Do badania wystarcza 0,6 μl krwi.
 7. Badanie krwi:
  Glukometr należy trzymać pomarańczowym portem pasków testowych skierowanym w dół lub do siebie — zapewnia to prawidłowe położenie glukometru podczas odczytu wyniku pomiaru.
 8. Niezwłocznie przyłożyć pole reakcyjne paska testowego do kropli krwi. Krew zostanie zassana przez końcówkę paska testowego.
 9. Nie należy dociskać końcówki paska testowego do skóry ani nakraplać krwi na końcówkę paska. Należy utrzymać kontakt końcówki paska testowego z kroplą krwi do czasu, aż glukometr wyemituje sygnał dźwiękowy.
 10. Badanie krwi pobranej z opuszki palca
  Po wyemitowaniu dźwięku glukometr odliczy osiem sekund do zakończenia badania i wyświetli wynik. Podczas odczytywania wyniku pomarańczowy port pasków testowych powinien być skierowany w dół lub w stronę użytkownika.

Wynik badania wraz z datą i godziną zostanie automatycznie zapisany w pamięci glukometru.

Oczekiwane wartości: Wartości poziomu glukozy we krwi wahają się w zależności od przyjmowanych posiłków, dawek leków, stanu zdrowia, stresu oraz wysiłku fi zycznego. Aby określić wartości odpowiednie dla danego pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem. Typowym celem leczenia w przypadku osób chorych na cukrzycę, które nie są w ciąży, są następujące wartości:

 • Glukoza przed posiłkiem: 90 do 130 mg/dl
 • Glukoza 2 godziny po posiłku: mniej niż 180 mg/dl

Przeznaczenie

Pomiar glukozy we krwi.

Ostrzeżenia

 • Paski testowe należy zawsze przechowywać w oryginalnej butelce!
 • Jeśli wyświetlany jest symbol „HI”, oznacza to że stężenie glukozy we krwi może wynosić powyżej 600 mg/dl. Jeśli
  wyświetlany jest symbol „LO”, stężenie glukozy we krwi może wynosić poniżej 10 mg/dl. W takich przypadkach należy powtórzyć badanie. Jeśli wyniki otrzymane za drugim razem będą podobne, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub pracownikiem służby zdrowia.
 • Nie należy zmieniać przyjmowanych leków na podstawie wyników uzyskanych za pomocą glukometru CONTOUR TS bez konsultacji z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.

Producent

Bayer Consumer Care AG,
Peter Merian-Strasse 84,
4052 Basel,
Szwajcaria

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.