Tetralysal, 300 mg, 16 kapsułek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
29,98

Klienci kupili również

O produkcie: Tetralysal, 300 mg, 16 kapsułek

100033068

Opis

Tetralysal jest antybiotykiem należącym do grupy tetracyklin. W leczeniu trądziku działa:
- przeciwbakteryjnie na drobnoustrój Propionibacterium acnes;
- przeciwzapalnie (poprzez hamowanie aktywności niektórych rodzajów krwinek białych);
- hamując bakteryjny enzym wytwarzający wolne kwasy tłuszczowe, które działają drażniąco.
Dzięki temu zmniejsza się liczba zmian zapalnych na skórze.


Wskazania

- trądzik pospolity o średnim i dużym nasileniu, ze zmianami zapalnymi w postaci grudek, krost, guzków, cyst oraz nacieków;
- trądzik różowaty.


Przeciwwskazania

Nie stosować leku Tetralysal:
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na limecyklinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
- jeśli pacjent ma uczulenie na inne antybiotyki z grupy tetracyklin;
- jeśli pacjent przyjmuje leki zwane retinoidami (stosowane w leczeniu chorób skóry);
- u dzieci w wieku poniżej 8 lat (z powodu ryzyka wystąpienia trwałych zmian w zębach i przebarwień szkliwa);
- w okresie ciąży i karmienia piersią.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tetralysal należy omówić to z lekarzem.
Należy przestać przyjmować lek Tetralysal w przypadku wystąpienia silnych bólów głowy.

Przyjmowanie produktu Tetralysal może powodować podrażnienie oraz owrzodzenie przełyku; aby tego uniknąć należy spożywać dużą ilość płynów razem z tym lekiem.

W przypadku silnego narażenia na światło słoneczne lub inne źródło promieni ultrafioletowych (UV) lek może bardzo rzadko powodować reakcje skórne (działanie fototoksyczne). Takie działanie wykazano po zastosowaniu dużych dawek leku (1200 mg/dobę) oraz jednoczesnym silnym narażeniu na promieniowanie UV (opalanie się, solarium). Podczas leczenia wskazane jest jednak unikanie promieni słonecznych i innych źródeł promieniowania ultrafioletowego (np. solaria).

Jeśli wystąpią zmiany na skórze, zwłaszcza rumień lub pęcherze, należy natychmiast zgłosić się do lekarza, gdyż może to być początek rzadko występujących, zagrażających życiu ciężkich powikłań skórnych.

Jeśli wystąpi biegunka w okresie stosowania leku lub kilka tygodni po zakończeniu stosowania, należy natychmiast zwrócić się do lekarza. Biegunka może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołanego przez toksyny nadmiernie rozmnożonej w jelitach bakterii Clostridium difficile. Zapalenie może mieć przebieg lekki lub ciężki. Lekkie zwykle ustępuje po odstawieniu leku. W cięższych przypadkach lekarz może zalecić przyjmowanie metronidazolu lub wankomycyny. Nie należy przyjmować leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco.

Jeśli pacjent choruje na miastenię (choroba objawiająca się osłabieniem mięśni), w wyniku leczenia limecykliną mogą nasilić się objawy tej choroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Tetralysal u chorych na miastenię.

Jeśli pacjent choruje na toczeń rumieniowaty układowy, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy zażywać leku przeterminowanego, gdyż może to spowodować uszkodzenie nerek.

Lek należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby.

Należy porozmawiać z lekarzem, nawet jeśli powyższe dolegliwości wystąpiły w przeszłości.


Stosowanie leku u dzieci

Nie należy podawać leku Tetralysal dzieciom w wieku poniżej 8 lat, z powodu ryzyka wystąpienia trwałych przebarwień zębów i zahamowania rozwoju szkliwa.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Badania dotyczące wzajemnego oddziaływania limecykliny z innymi lekami przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.
Należy powiedzieć lekarzowi o następujących lekach przyjmowanych przez pacjenta:
- leki rozrzedzające krew np. warfaryna
- leki do leczenia HIV np. dydanozyna
- inne leki do leczenia trądziku
- inne antybiotyki, włączając penicyliny
- retinoidy stosowane doustnie i produkty zawierające witaminę A (powyżej 10000 IU/dzień): ryzyko nadciśnienia wewnątrzczaszkowego
- leki, które zwiększają produkcję moczu – diuretyki

Nie należy przyjmować następujących leków w tym samym czasie co Tetralysal ze względu na to, że mogą wpływać na prawidłowe działanie leku. Należy poczekać co najmniej 2 godziny przed lub po zażyciu produktu leczniczego Tetralysal z przyjęciem następujących typów produktów:
- leki na niestrawność
- produkty zawierające żelazo
- leki na epilepsję, włączając barbiturany np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina
- leki zmniejszające ilość kwasu żołądkowego np. cymetydyna i ranitydyna
- leki zobojętniające (wodorotlenki i sole magnezu, glinu oraz wapnia), węgiel aktywny, kolestyramina, chelaty bizmutu, sukralfat.

Użycie metoksyfluranu w połączeniu z produktem Tetralysal nie jest zalecane ze względu na ryzyko śmiertelnego zatrucia nerek. Powiedz swojemu lekarzowi jeśli masz zaplanowany zabieg wymagający użycia znieczulenia, ponieważ tetracykliny nie mogą być używane z niektórymi rodzajami środków znieczulających.

Tetralysal może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny), cytostatyków, doustnych leków przeciwcukrzycowych, glukokortykosteroidów.

Może utrudniać oznaczanie amin katecholowych i glukozy (metodami redukcyjnymi) w moczu, dając fałszywie zawyżone wyniki.


Ciąża

Leku Tetralysal nie wolno stosować u kobiet w okresie ciąży i podczas karmienia piersią. Użycie leków takich jak tetracykliny może mieć wpływ na prawidłowy wzrost rozwijających się zębów i powodować trwałe przebarwienia zębów.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli
Zalecana dawka, to:
- w leczeniu trądziku pospolitego: 300 mg (jedna kapsułka leku Tetralysal) na dobę przez 12 tygodni;
- w leczeniu trądziku różowatego: początkowo 600 mg (jedna kapsułka leku Tetralysal dwa razy na dobę) przez 10 dni, a następnie 300 mg (jedna kapsułka leku Tetralysal) raz na dobę przez okres od 3 do 6 miesięcy.

Kapsułki połknąć popijając dużą ilością wody, siedząc w pozycji wyprostowanej, tak aby uniknąć uszkodzenia przełyku. Jednoczesne przyjmowanie posiłków, także mleka, nie wpływa istotnie na wchłanianie leku.

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować lek Tetralysal.

Stosowanie u dzieci - Leku Tetralysal nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 8 lat.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, Tetralysal może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.
Poniżej przedstawiono działania niepożądane według częstości występowania.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)
- Nudności
- Ból brzucha
- Biegunka
- Ból głowy

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- Zmiany w liczbie komórek krwi
- Zaburzenia widzenia
- Podwójne widzenie
- Trwała utrata wzroku
- Zapalenie języka
- Zapalenie jelit
- Wymioty
- Ból w górnej części brzucha
- Zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy
- Rzekomobłoniaste zapalenie jelit
- Zapalenie trzustki
- Gorączka
- Żółknięcie skóry lub oczu (żółtaczka)
- Zapalenie wątroby
- Zmiany w wynikach testów laboratoryjnych (badania krwi, badania enzymów wątrobowych)
- Reakcje alergiczne (swędzenie skóry twarzy, również okolic oczu i ust)
- Swędzenie skóry, wysypka lub pokrzywka
- Nagłe, poważne reakcje alergiczne o uogólnionym charakterze powiązane ze złym samopoczuciem
- Blastomikoza, kandydoza (drożdżyce)
- Zapalenie pochwy
- Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
- Zawroty głowy
- Nadwrażliwość na światło słoneczne
- Toksyczna nekroliza naskórka
- Powstawanie pryszczy lub łuszczenie się skóry na dużych obszarach, owrzodzenie lub zmiany w okolicy ust, warg, okolicach intymnych i analnych (zespół Stevensa-Johnsona)

Objawy kliniczne takie jak zaburzenia widzenia lub bóle głowy, mogą być spowodowane wystąpieniem nadciśnienia śródczaszkowego. Jeśli podczas leczenia limecykliną pojawią się objawy zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego, należy przerwać stosowanie leku. Podczas stosowania tetracyklin zgłaszano łagodne nadciśnienie śródczaszkowe, które może objawiać się bólem głowy, wymiotami, zaburzeniami widzenia, w tym niewyraźnym widzeniem, mroczkami (ciemne plamki lub błyski w polu widzenia), diplopią (podwójnym widzeniem) lub trwałą utratą wzroku.

Ponadto następujące działania niepożądane mogą wystąpić podczas leczenia innymi lekami należącymi do tej samej grupy do której należy Tetralysal (tetracykliny):
- przebarwienia zębów oraz niedorozwój szkliwa zębów, jeśli lek jest podawany dzieciom w wieku poniżej 8 lat;
- zmiany w wynikach badań krwi (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, zwiększenie liczby pewnych grup białych krwinek);
- hiperazotemia (zbyt duże stężenie związków azotowych we krwi), co może być intensyfikowane jednoczesnym stosowaniem leków moczopędnych.

Obserwowano przypadki tocznia rumieniowatego układowego oraz zapalenia trzustki związanych z leczeniem tetracyklinami.

Należy zaprzestać przyjmowania leku Tetralysal, jeśli pojawią się objawy zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.


Skład

Substancją czynną leku jest limecyklina. Jedna kapsułka twarda zawiera 408 mg limecykliny, co odpowiada 300 mg tetracykliny.
Pozostałe składniki leku to: magnezu stearynian, krzemionka koloidalna uwodniona.
Kapsułka żelatynowa: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), erytrozyna (E 127), żółcień chinolinowa (E 104), indygokarmin (E132).

Operating machinery

Lek Tetralysal nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Producent

Galderma Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa, Polska


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.