Tropicamidum WZF 1%, 0,01 g/ml, krople do oczu, 2x 5 ml

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
16,81

O produkcie: Tropicamidum WZF 1%, 0,01 g/ml, krople do oczu, 2x 5 ml

100038293

Opis

Lek zawiera tropikamid, który stosowany miejscowo do oka rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka (zdolność przystosowania się oka do ostrego widzenia przedmiotów, które znajdują się w różnych odległościach).


Wskazania

Lek stosuje się:
-w diagnostyce okulistycznej
-do porażenia akomodacji;
-w stanach przedoperacyjnych i pooperacyjnych, wymagających zastosowania krótko działającego środka rozszerzającego źrenicę.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tropicamidum WZF 1%
-jeśli pacjent ma uczulenie na tropikamid lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
-jeśli u pacjenta występuje jaskra pierwotna (podwyższone ciśnienie w oczach) z tendencją do zamykania kąta;
-jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem;
-w przypadku założonych miękkich soczewek kontaktowych ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku w składzie.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tropicamidum WZF 1%należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
-Przed zastosowaniem leku do rozszerzenia źrenicy w celu zbadania dna oka lekarz przeprowadzi diagnostykę w kierunku jaskry wąskiego kąta, aby zapobiec ewentualnemu wystąpieniu ostrego napadu jaskry po podaniu tropikamidu.
-Należy zachować szczególną ostrożność uosób nadwrażliwych na związki zwane alkaloidami belladonny (pokrzyku wilczej jagody).
-U pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na leki przeciwcholinergiczne w wyniku zakroplenia tropikamidu mogą wystąpić reakcje psychotyczne i zaburzenia zachowania.
-Po każdorazowym zakropleniu leku należy umyć ręce, aby usunąć ewentualne resztki tropikamidu.


Stosowanie leku u dzieci

Podczas podawania leku zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności u dzieci, ponieważ mogą wystąpić działania niepożądane, Tropikamid może powodować zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, które mogą być niebezpieczne dla niemowląt i dzieci.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Działanie tropikamidu nasilają leki stosowane w chorobie Parkinsona (np. amantadyna), niektóre leki przeciwalergiczne należące do tzw. leków przeciwhistaminowych I generacji (np. klemastyna), leki stosowane w zaburzeniach psychicznych (np. chloropromazynai haloperydol) oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np.imipramina, amitryptylina).


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza jego zastosowanie jest konieczne.

Nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią.Decyzję o kontynuowaniu lub zaprzestaniu karmienia piersią albo o kontynuowaniu lub zaprzestaniu stosowania tropikamidu podejmie lekarz po rozważeniu korzyści wynikających z karmienia piersią dla dziecka oraz z zastosowania tropikamidu u matki.

Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj lek stosuje się w sposób niżej opisany.
Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku
1 kroplę zakroplić dwa razy w odstępie 5 minut. Badanie najlepiej przeprowadzić w czasie 25 do 50 minut od ostatniego zakroplenia leku.
Uwaga: u dzieci w celu wywołania porażenia akomodacji należy stosować atropinę.

Dorośli, pacjenci w podeszłym wieku oraz dzieci
W celu rozszerzenia źrenicy 1 kropla Tropicamidum WZF 1%. Jeżeli niemożliwe było zbadanie pacjenta w ciągu 15-30 minut po podaniu można zakroplić ponownie 1 kroplę w celu przedłużenia działania rozszerzającego źrenicę. Maksymalne rozszerzenie źrenicy występuje po około 15 minutach od podania leku. Działanie leku utrzymuje się do 3 godzin.
Uwaga: u niemowląt i małych dzieci należy stosować tropikamid tylko w stężeniu 0,5%


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne należy przerwać stosowanie leku Tropicamidum WZF 1% i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane:
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
-podwyższenie ciśnienia w oczach;
-przemijające kłucie w oku;
-światłowstręt, będący wynikiem rozszerzenia źrenic.
Długotrwałe stosowanie leku może wywołać miejscowe podrażnienie, przekrwienie, obrzęk i zapalenie spojówek.

Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane:
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
-podwyższenie ciśnienia w oczach;
-przemijające kłucie w oku;
-światłowstręt, będący wynikiem rozszerzenia źrenic.
Długotrwałe stosowanie leku może wywołać miejscowe podrażnienie, przekrwienie, obrzęk i zapalenie spojówek.


Skład

Substancją czynną leku jest tropikamid. Każdy ml roztworu zawiera 10 mg tropikamidu.
Pozostałe składniki to: sodu chlorek; disodu edetynian; benzalkoniowy chlorek, roztwór; kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH); woda oczyszczona


Operating machinery

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić zaburzenia widzenia oraz światłowstręt. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu powrotu prawidłowego widzenia, które następuje po około 6 godzinach od zastosowania leku.


Producent

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.