Vicebrol forte, 10 mg, 90 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
32,99

O produkcie

100032687

Vicebrol Forte zawiera jako substancję czynną winpocetynę.
Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów
związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Działanie

Vicebrol forte wspomaga krążenie krwi w mózgu.

Wskazania

− Łagodzenie objawów przewlekłych zaburzeń krążenia mózgowego, występujących w następstwie udaru (niedomogi pamięci, obniżenie sprawności intelektualnej, niezborność ruchów), − Łagodzenie psychicznych i neurologicznych objawów związanych z zaburzeniami krążenia mózgowego w przebiegu miażdżycy tętnic mózgowych, w tym otępienia naczyniopochodnego, − Leczenie wspomagające zaburzeń wzroku o podłożu naczyniowym, − Leczenie wspomagające zaburzeń słuchu pochodzenia naczyniowego.

Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcje • Ciężka choroba niedokrwienna i zaburzenia rytmu serca • Krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego • Okres ciąży i karmienie piersią. • Dzieci i młodzież – ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania winpocetyny w tej grupie wiekowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vicebrol Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: • jeśli u pacjenta występuje zaawansowana niewydolnoś • nerek, w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę leku, • jeśli w trakcie stosowania leku zaobserwuje się spadek ciśnienia krwi bądź zaburzenia rytmu serca, należy zaprzestać stosowania leku, • jeśli lek podaje się pacjentom z zespołem wydłużonego odcinka QT lub u osób jednocześnie przyjmujących leki, które powodują wydłużenie odcinka QT, w takich sytuacjach zaleca się wykonywanie kontrolnych badań EKG.

Stosowanie leku u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży, ponieważ brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania winpocetyny w tej grupie pacjentów.

Przyjmowanie innych leków

Nie zaobserwowano żadnych interakcji w przypadku podawania winpocetyny z betaadrenolitykami, takimi jak chloranolol i pindolol, z klopamidem lub hydrochlorotiazydem. W rzadkich przypadkach winpocetyna nasilała hipotensyjne działanie α-metylodopy, dlatego podczas stosowania takiej terapii skojarzonej zaleca się regularną kontrolę ciśnienia krwi. Winpocetyna podawana jednocześnie z adenozyną zwiększa neuroprotekcyjne działania tej ostatniej. Nie stwierdzono interakcji z digoksyną i acenokumarolem. Leczenie skojarzone z winpocetyną nie stanowiło potencjalnego ryzyka wystąpienia oddziaływań z innymi lekami w przypadku leczenia cukrzycy glibenklamidem. Należy zachować ostrożność podając winpocetynę jednocześnie z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, jak również z lekami przeciwarytmicznymi i przeciwzakrzepowymi.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Vicebrol Forte jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dawkowanie

Dorośli 1 tabletkę trzy razy na dobę (30 mg/dobę). Działanie lecznicze preparatu rozpoczyna się po około tygodniu, maksymalne działanie lecznicze osiągane jest w ciągu trzech miesięcy, a poprawę stanu pacjenta można zauważyć po 6-12 miesiącach terapii. W przypadku wrażenia, że działanie leku Vicebrol Forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek U pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek dawkę leku należy zmniejszyć – lekarz określi dawkę indywidualnie dla każdego pacjenta. Pacjenci w podeszłym wieku Zmiana dawkowania nie jest konieczna.W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.Nie należy stosować dawki większej niż zalecana przez lekarza prowadzącego. W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania winpocetyny zaobserwowano następujące działania niepożądane:Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów): • zaburzenia snu (bezsenność, senność); • zawroty i bóle głowy; • osłabienie; • mrowienie kończyn; • wzmożone pocenie się; • nadaktywność ruchowa; • zaburzenia rytmu serca: obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i skurcze dodatkowe; • zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi); • zaczerwienienie skóry twarzy • nudności, zgaga; • suchość błony śluzowej jamy ustnej • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; • alergiczne odczyny skórne Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 000 pacjentów): • zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia)

Skład

Substancją czynną leku jest winpocetyna (Vinpocetinum). Jedna tabletka zawiera 10 mg winpocetyny. - Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, magnezu stearynian.

Producent

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

Dystrybutor

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

Kategorie produktu