Acatar Allergy, 1mg/ml, aerozol do nosa, 10 ml

Marka: ACATAR
Dostępny
30,28

O produkcie: Acatar Allergy, 1mg/ml, aerozol do nosa, 10 ml

100019984

Opis

Nazwa Acatar Allergy
Nazwa międzynarodowa Azelastini hydrochloridum
Dawka 1 mg/ml
Postać aerozol do nosa, roztwór
Wielkość opakowania 10 ml
Działanie/właściwości
  • leczenie objawowe kataru siennego

Acatar Allergy, 1mg/ml, aerozol do nosa, 10 ml zawiera substancję czynną azelastynę.


Działanie

Jak działa Acatar Allergy?

Lek Acatar Allergy zawiera azelastynę, która należy do grupy leków działających przez zapobieganie działaniu histaminy (leki przeciwhistaminowe) i innych substancji, które organizm wytwarza podczas reakcji alergicznej, zazwyczaj powodujących u pacjenta wodnistą wydzielinę z nosa, kichanie, swędzenie lub zatkany nos.

Lek Acatar Allergy jest stosowany w leczeniu objawowym sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i zaostrzeń (napadów) nie sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Acatar Allergy aerozol do nosa jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.


Wskazania

Lek Acatar Allergy jest stosowany w leczeniu objawowym sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i zaostrzeń (napadów) nie sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Acatar Allergy?

Kiedy nie stosować leku Acatar Allergy:
− jeśli pacjent ma uczulenie na azelastyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Leku Acatar Allergy aerozol do nosa nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Acatar Allergy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.


Stosowanie leku u dzieci

Leku Acatar Allergy aerozol do nosa nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć Acatar Allergy?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie zgłaszano przypadków interakcji z innymi lekami.


Ciąża

Czy stosowanie Acatar Allergy w ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Pomimo braku danych wskazujących na szkodliwe działanie azelastyny na nienarodzone dzieci, nie zaleca się stosowania tego leku w czasie pierwszego trymestru ciąży.

Karmienie piersią
Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa lek ten aerozol do nosa nie należy stosować w czasie karmienia piersią.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak często stosować Acatar Allergy?

Dorośli, młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat.
Zalecana dawka to jedno rozpylenie do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (0,56 mg azelastyny chlorowodorku na dobę).

Jak stosować aerozol
1. Wydmuchać nos.
2. Przed pierwszym użyciem należy usunąć plastikowe zabezpieczenie nasadki.
3. Zdjąć nasadkę ochronn).
4. Przed pierwszym użyciem nacisnąć kilkukrotnie pompkę do momentu równomiernego rozpylenia aerozolu (3-4 razy) (Rysunek 3).
5. Wykonać jedno rozpylenie do każdego otworu nosowego trzymając głowę pionowo. Nie należy przechylać głowy do tyłu (Rysunek 4).
6. Wytrzeć końcówkę pompki i nałożyć nasadkę ochronną.
 
Jeżeli azelastyna nie była stosowana przez 6 lub więcej dni, pompka musi zostać ponownie przygotowana do użycia poprzez jej kilkukrotne naciśnięcie i puszczenie do momentu pojawienia się delikatnej mgiełki.

Czas stosowania
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli objawy nasiliły się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni bez znaczącej poprawy pomimo stosowania leku aerozol do nosa.

Lek ten może być stosowany aż do ustąpienia objawów. Najdłuższy okres obserwacji u osób dorosłych, u których stosowano azelastyny chlorowodorek w postaci aerozolu do nosa w badaniu klinicznym wynosi 12 miesięcy, a u dzieci 6 miesięcy. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu objawów, i jest określany przez lekarza. Lek ten może być stosowany tylko u osób z rozpoznanym przez lekarza sezonowym lub przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i według zasad określonych przez lekarza.

Jak długo można stosowaćAcatar Allergy?

Leku nie należy stosować bez nadzoru lekarza dłużej niż 4 tygodnie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku aerozol do nosa nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 
W przypadku rozpylenia zbyt dużej dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie zanotowano przypadków przedawkowania azelastyny chlorowodorku u ludzi. Po przedawkowaniu lub w razie przypadkowego przyjęcia doustnego można spodziewać się zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego (senność, dezorientacja, śpiączka, tachykardia (szybka praca serca), niedociśnienie tętnicze) analogicznie, jak stwierdzono w badaniach na zwierzętach. W takich przypadkach należy zastosować leczenie objawowe.

Nie jest znana specyficzna odtrutka dla azelastyny.

Pominięcie zastosowania leku
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W przypadku zapomnienia przyjęcia leku, należy przyjąć go po przypomnieniu sobie o pominięciu dawki, przyjmując kolejną dawkę 12 godzin później, o ile konieczne.

Przerwanie stosowania leku 
Nie należy nagle przerywać leczenia.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.u)


Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie Acatar Allergy?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób): przy niewłaściwym podawaniu leku (z głową odchyloną do tyłu, patrz punkt 3.) uczucie gorzkiego smaku w jamie ustnej, które czasami może wywoływać nudności.
Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób): podrażnienie zmienionej zapalnie błony śluzowej nosa (np. mrowienie, pieczenie, swędzenie), kichanie i krwawienie z nosa.
Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób): nudności.
Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): nadwrażliwość, zmęczenie (znużenie, wyczerpanie), zawroty głowy lub osłabienie, które mogą być również spowodowane chorobą, wysypka, świąd, pokrzywka.
Jeśli wystąpi którykolwiek z opisanych powyżej objawów niepożądanych, należy powiadomić lekarza. W przypadku pojawienia się pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku. Lekarz oceni wówczas stopień ciężkości objawów i zadecyduje, czy konieczne będzie podjęcie dalszego postępowania.

Przeciwdziałanie
Zwykle działania niepożądane wymienione powyżej są przemijające. Z tego względu nie ma potrzeby podejmowania szczególnych działań.
W przypadku uczucia gorzkiego smaku w jamie ustnej po użyciu leku, należy wypić napój bezalkoholowy (taki jak sok, mleko) w celu zneutralizowania go.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Skład

Substancją czynną leku jest azelastyny chlorowodorek 1 mg/ml. Jedna aplikacja (0,14 ml) zawiera 0,14 mg azelastyny chlorowodorku, co odpowiada 0,13 mg azelastyny.
Pozostałe składniki to: hypromeloza 2910, disodu edetynian, kwas cytrynowy, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek i woda oczyszczona.


Producent

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.