Alopexy, 50 mg/ml, roztwór na skórę, 60 ml

Dostępny
38,29

O produkcie: Alopexy, 50 mg/ml, roztwór na skórę, 60 ml

100036600

Opis

Nazwa Alopexy
Nazwa międzynarodowa Minoxidilum
Dawka 50 mg/ml
Postać roztwórna skórę
Wielkość opakowania 60 ml
Działanie/właściwości
  • stymuluje wzrost włosów

Alopexy, 50 mg/ml, roztwór na skórę, 60 ml jest roztworem do stosowania na skórę, który zawiera minoksydyl.


Działanie

Jak działa Alopexy 5%?

Minoksydyl, substancja czynna leku, stymuluje wzrost włosów.


Wskazania

Lek Alopexy 5% jest zalecany w pewnych przypadkach łysienia androgenowego (nadmiernego wypadania włosów) o umiarkowanym nasileniu u mężczyzn.
Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet ze względu na częste występowanie nadmiernego owłosienia poza miejscami jego stosowania.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Alopexy 5%?

Kiedy nie stosować leku Alopexy 5%:
• Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (minoksydyl) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
• Jeśli pacjent źle tolerował 20 mg/ml roztwór minoksydylu.
• Jeśli u pacjenta występują uszkodzenia skóry owłosionej głowy.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alopexy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alopexy:
- Jeśli u pacjenta występowała lub występuje obecnie choroba układu krążenia lub zaburzenia rytmu serca, przed zastosowaniem leku Alopexy należy skontaktować się z lekarzem.
- Ze względu na ryzyko wystąpienia nadmiernego owłosienia poza miejscami stosowania, leku nie powinny stosować kobiety.

Nie należy stosować leku:
- Jeśli u krewnych pacjenta nie występuje wypadanie włosów, wypadanie włosów jest nagłe i (lub) częściowe, wypadanie włosów wystąpiło w wyniku porodu lub przyczyna wypadania włosów nie jest znana. W tych przypadkach należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Alopexy, gdyż leczenie może nie być skuteczne.
- Jeśli skóra owłosionej głowy jest czerwona, występuje stan zapalny skóry, infekcja, podrażnienie lub ból. Ten lek powinien być stosowany na zdrową skórę głowy. Jeżeli skóra owłosiona głowy jest uszkodzona, do krwi mogą przenikać zwiększone ilości substancji czynnej- minoksydylu.
- Nie stosować tego leku w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi na skórę głowy.

Podczas leczenia
- Lek zawiera etanol (alkohol) i może powodować uczucie pieczenia i podrażnienie po przypadkowym dostaniu się do oczu, ran, na podrażnioną skórę lub błony śluzowe: podrażnione miejsca należy dokładnie przemyć bieżącą, zimną wodą. W razie utrzymującego się podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie wystawiać leczonej skóry głowy na słońce: należy nosić nakrycie głowy (kapelusz).
- Nie połykać. W razie połknięcia leku NALEŻY NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. Przypadkowe spożycie może spowodować wystąpienie objawów wynikających z działania minoksydylu na układ sercowo-naczyniowy. Dlatego lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie wdychać rozpylanego leku.
- U niektórych pacjentów wystąpiły zmiany koloru włosów i (lub) ich tekstury.
Leczenie wymaga regularnej kontroli lekarskiej, szczególnie na początku terapii.

Należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem:
- Jeśli wystąpi obniżenie ciśnienia krwi, ból w klatce piersiowej, przyspieszone tętno.
- W przypadku omdleń lub zawrotów głowy.
- Jeśli wystąpi nagłe, niespodziewane zwiększenie masy ciała, opuchnięcie rąk lub stóp (obrzęk).
- W przypadku utrzymującego się zaczerwienienia lub podrażnienia owłosionej skóry głowy.


Stosowanie leku u dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Alopexy u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych. Dlatego nie należy stosować leku Alopexy u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Nie należy stosować tego leku równocześnie z innymi lekami dermatologicznymi zawierającymi tretynoinę, antralinę czy dipropionian betametazonu, ponieważ leki te mogą zmieniać ilość minoksydylu znajdującego się we krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje stosować - również o tych, które wydawane są bez recepty.


Ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet.
Należy unikać stosowania tego leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.


Dawkowanie

Jak stosować Alopexy 5%?

Ten lek należy stosować zawsze dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
Zalecaną dawkę 1 ml nanosi się na leczoną powierzchnię skóry owłosionej głowy dwa razy na dobę.
Dawka dobowa nie powinna być większa niż 2 ml, niezależnie od wielkości leczonej powierzchni.

Częstość stosowania
Nanosić 1 ml roztworu rano i 1 ml roztworu wieczorem.
Nie należy zwiększać dawek lub częstości stosowania.
We wszystkich przypadkach należy ściśle przestrzegać dawek.

Czas trwania kuracji
Wyniki leczenia nie są widoczne natychmiast: zatrzymanie wypadania włosów i (lub) ponowny wzrost włosów mogą być widoczne po pewnym czasie od rozpoczęcia leczenia.
Aby stymulacja wzrostu włosów była widoczna, może być konieczna terapia polegająca na stosowaniu leku dwa razy na dobę przez okres 2 miesięcy. Początek wystąpienia i stopień reakcji różni się u każdego pacjenta.
Niektóre doniesienia sugerują, że powrót do stanu początkowego może być obserwowany po 3 lub 4 miesiącach od przerwania terapii.

Droga podania
Podanie na skórę. Do stosowania zewnętrznego.
Przed i po naniesieniu roztworu na skórę głowy, należy dokładnie umyć ręce.
Przed zastosowaniem leku włosy i owłosioną skórę głowy należy dokładnie wysuszyć.
Lek nanosić koniuszkami palców, na całą leczoną powierzchnię skóry, zaczynając od środka leczonej powierzchni.
Nie stosować leku na jakąkolwiek inną część ciała.

Instrukcja stosowania
Otworzyć butelkę: Butelka wyposażona jest w zakrętkę z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci. Aby otworzyć butelkę: nacisnąć plastikową zakrętkę przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo). Na butelce powinien zostać tylko pierścień zabezpieczający.

W zależności od rodzaju aplikatora: pipetka dozująca lub pompka dozująca z aplikatorem:

Pipetka dozująca 1 ml
Pipetka dozująca pozwala precyzyjnie nanieść 1 ml roztworu na całą leczoną powierzchnię, zaczynając od środka leczonej
powierzchni.

Pompka dozująca z aplikatorem
Aplikator umożliwia podanie leku na małą powierzchnię skóry lub pod włosy.
1. Przymocować aplikator do pompki dozującej: należy mocno trzymać pompkę, kiedy naciska się górną część aplikatora.

2. Aplikator połączony z pompką dozującą umieścić w butelce i mocno zakręcić.

3. Pompka przygotowana: lek jest gotowy do podania.

4. Nanoszenie: skierować aplikator na środek leczonej powierzchni skóry lub pod włosy, nacisnąć jeden raz i rozprowadzić lek koniuszkami palców.

Do aplikacji dawki 1 ml niezbędne jest 6 naciśnięć pompki.

Po każdorazowym użyciu przemyć aplikator ciepłą wodą.

Czas trwania leczenia
Wyniki leczenia nie są widoczne natychmiast: zatrzymanie wypadania włosów i (lub) ponowny wzrost włosów mogą być widoczne po pewnym czasie od rozpoczęcia leczenia. Kontynuacja leczenia jest konieczna do stymulacji i utrzymania odrastania włosów. Pierwsze wyniki leczenia mogą być widoczne po 2 do 4 miesiącach stosowania leku dwa razy na dobę. Początek i stopień odpowiedzi na leczenie różni się u każdego pacjenta.

Niektóre doniesienia sugerują, że powrót do stanu początkowego może być obserwowany po 3 lub 4 miesiącach od przerwania leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alopexy, 50 mg/ml, roztwór na skórę
Jeśli lek jest stosowany zgodnie z zaleceniami, przedawkowanie jest mało prawdopodobne.
W przypadku zastosowania leku na uszkodzoną skórę głowy, wchłanianie substancji czynnej może być zwiększone, co może spowodować wystąpienie działań niepożądanych.

Pominięcie zastosowania leku Alopexy, 50 mg/ml, roztwór na skórę
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Należy kontynuować stosowanie leku ze standardową częstością: jeden raz rano i jeden raz wieczorem.

Przerwanie stosowania leku Alopexy, 50 mg/ml, roztwór na skórę
Nie dotyczy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Czy Alopexy 5% ma skutki uboczne?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów – możliwe, że będzie konieczne natychmiastowe leczenie: opuchnięcie twarzy, warg lub gardła, które może spowodować trudności w przełykaniu lub w oddychaniu. Może oznaczać to silną reakcję alergiczną (częstość nieznana, nie może być określana na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często: mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób: nadmierne owłosienie (nadmierny porost włosów) w miejscach gdzie nie stosowano leku, zwłaszcza, jeżeli lek jest stosowany u kobiet; bóle głowy.

Często: mogą występować do 1 na 10 osób: miejscowe reakcje skórne w miejscu podania jak: miejscowe podrażnienie ze złuszczaniem naskórka (eliminacja martwych komórek naskórka), świąd, zaczerwienienie skóry, zapalenie skóry, suchość skóry, reakcje alergiczne skóry, stany zapalne skóry, wysypka przypominająca trądzik, bóle mięśniowo-szkieletowe, obrzęki obwodowe (zatrzymanie płynów w tkankach), ból w miejscu podania, trudności z oddychaniem oraz depresja.

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: infekcje ucha, zapalenie ucha zewnętrznego, nieżyt nosa, nadwrażliwość, zapalenie nerwu, uczucie mrowienia, zaburzenia smaku, uczucie pieczenia, zaburzenia widzenia, podrażnienie oka, zawroty głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone tętno, ból w klatce piersiowej, osłabienie, obrzęk twarzy (zatrzymanie płynów w tkankach), rumień, wysypka, wypadanie włosów, nierównomierne owłosienie ciała, zmiana koloru włosów, zmiana tekstury włosów, zapalenie wątroby i kamica nerkowa.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy natychmiast przerwać leczenie i powiedzieć o tym lekarzowi.


Skład

Substancją czynną leku jest minoksydyl.
Pozostałe składniki: glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona.


Producent

Pierre Fabre Dermatologie
45, place Abel Gance
92100 Boulogne
Francja


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.