AntyGrypin Noc, 0,5g+0,2g+4mg, 10 saszetek

Dostępny
19,39

Klienci kupili również

O produkcie: AntyGrypin Noc, 0,5g+0,2g+4mg, 10 saszetek

100016562

Opis

AntyGrypin noc jest lekiem złożonym, zawierającym 3 substancje czynne.

Wskazania

Ten lek jest stosowany do doraźnego leczenia objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych, takich jak ból głowy, gorączka, ból gardła, nieżyt nosa i gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku AntyGrypin noc: jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; jeśli pacjent choruje na niewydolność wątroby lub nerek; jeśli pacjent przyjmuje inne leki wpływające na czynność wątroby; jeśli pacjent nadużywa alkoholu; jeśli pacjent choruje na jaskrę z wąskim kątem przesączania; u pacjentów z ryzykiem zatrzymania moczu, związanym z zaburzeniami odcinka cewki moczowej przebiegającego przez gruczoł krokowy; u pacjentów, przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO, stosowane w leczeniu depresji), obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni; u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrzeżenia
W przypadku wysokiej lub utrzymującej się gorączki, rozpoczynającego się nadkażenia bakteryjnego, utrzymywania się objawów przez więcej niż 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku stosowania tego leku w dawkach większych, niż zalecane oraz w przypadku długotrwałego leczenia może wystąpić ryzyko uzależnienia, głównie psychicznego.Aby uniknąć ryzyka przedawkowania, nie należy przyjmować innych leków zawierających paracetamol. Ryzyko przedawkowania tego leku zwiększa się u pacjentów z chorobą wątroby.Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu. Odnotowano przypadki wystąpienia niewydolności wątroby u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu, zwłaszcza u pacjentów: ciężko niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji, posiadających niski wskaźnik masy ciała (BMI), wyniszczonych, odwodnionych, regularnie pijących alkohol, występowanie łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby, zespołu Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna), chorych z posocznicą. Stosowanie paracetamolu może zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej. Objawy kwasicy metabolicznej obejmują: pogłębiony, przyspieszony, wysilony oddech, nudności, wymioty, utratę apetytu. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia ww. objawów łącznie.
Środki ostrożności
Paracetamol należy stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności nerek, ostrym zapaleniem wątroby, niedoborem dehydrogenazy glukozo-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną i niedoborem reduktazy methemoglobinowej. Zagrożenie przedawkowania tego leku jest większe u osób z niewydolnością wątroby nie wywołaną przez alkoholową marskość wątroby. Paracetamol stosowany w dawkach większych niż 6-8 g na dobę może uszkadzać wątrobę. Uszkodzenie wątroby może wystąpić nawet przy znacznie mniejszych dawkach, podczas jednoczesnego podawania z alkoholem, induktorami enzymów wątrobowych lub innymi lekami działającymi toksycznie na wątrobę np. inhibitorami MAO. Długotrwałe spożywanie alkoholu znacznie zwiększa ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby przez paracetamol. Ze względu na ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego, paracetamol jest przeciwwskazany u pacjentów przyjmujących inhibitory MAO aktualnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Podczas przyjmowania tego leku, ze względu na zawartość chlorofenaminy, należy unikać spożywania alkoholu i leków zawierających alkohol. Lek może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, chorujących na choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy i niedrożność odźwiernikowo-dwunastniczą. W trakcie leczenia należy unikać stosowania leków uspokajających (zwłaszcza barbituranów), które nasilają działanie uspokajające leków przeciwhistaminowych.

Stosowanie leku u dzieci

Ten lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci oraz młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W czasie przyjmowania leku AntyGrypin noc należy unikać leków zawierających alkohol. Należy zachować ostrożność stosując: pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe oraz leki zastępcze), neuroleptyki(leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, głównie schizofrenii i innych psychoz), -barbiturany (leki nasenne i stosowane w leczeniu padaczki), benzodiazepiny (leki o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym, przeciwdrgawkowym i zmniejszającym napięcie mięśni), -leki przeciwlękowe inne niż benzodiazepiny (np. meprobamat), leki nasenne (lorazepam, diazepam), leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym (amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trimipramina), leki przeciwhistaminowe blokujące receptor H1(leki stosowane w leczeniu chorób alergicznych), leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, baklofen (lek rozkurczający mięśnie), talidomid(lek wpływający na układ odpornościowy, stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego), antycholinergiczne leki przeciwparkinsonowskie (jak benzatropina), leki podobne do atropiny o działaniu przeciwskurczowym (zawierające hioscynę), dyzopyramid (lek stosowany w chorobach serca), neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny(leki stosowane w leczeniu psychoz, jak chlopromazyna, tiorydazyna, perfenazyna), klozapinę (lek stosowany w leczeniu schizofrenii i zaburzeń psychicznych w przebiegu choroby Parkinsona), salicylamid (lek przeciwbólowy), ryfampicynę (antybiotyk), leki przeciwpadaczkowe(np. fenytoina, karbamazepina, lamotrygina i inne), leki nasenne z grupy barbituranów i inne leki indukujące enzymy wątrobowe, kofeinę, niesteroidowe leki przeciwzapalne (aspiryna, ibuprofen, diklofenak,naproksen), leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny (acenokumarol, warfaryna), inhibitory MAO(leki stosowane w leczeniu depresji), flufenazynę(lek stosowany w leczeniu psychozy).

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku AntyGrypin noc w okresie ciąży.

Dawkowanie

Zalecana dawka to: w razie konieczności zawartość 1 saszetki na 30 min. przed snem. Nie stosować więcej niż zawartość 3 saszetek na dobę w dawkach podzielonych, przy czym dawek nie można powtarzać częściej niż co 4 godziny.

Skutki uboczne

Działania niepożądane związane z paracetamolem:
Należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala, jeśli wystąpi: obrzęk krtani, co uniemożliwia oddychanie (pojedyncze przypadki), wstrząs anafilaktyczny, objawia się splątaniem, bladością skóry, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem się, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym oddech, osłabieniem i omdleniem (pojedyncze przypadki), rumień wielopostaciowy (pojedyncze przypadki). ciężka reakcja skórna: toksyczna nekroliza naskórka(zespół Lyella), pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona), ostra uogólniona osutka krostkowa objawiająca się wysypką z krostami na całym ciele, nadżerkami w jamie ustnej, oczach, narządach płciowych i na skórze, czerwonymi plamkami na tułowiu, często z pęcherzami po środku, pękającymi olbrzymimi pęcherzami, złuszczaniem dużych płatów naskórka, osłabieniem, gorączką i bólami stawowymi (bardzo rzadkie przypadki), uporczywe swędzenie skóry (świąd), wysypka na skórze, nadmierne pocenie się, pojawienie się na skórze wykwitów grudkowych, krwotocznych lub pęcherzykowych (plamica), reakcją alergiczną przypominającą powodująca obrzmienia tkanek znajdujących się pod skórą (obrzęk naczynioruchowy), reakcja alergiczna powodująca powstawanie pęcherzy na skórze (pokrzywka); występują rzadko: ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki, krwotok, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, zaburzenie czynności (niewydolność) wątroby, nieodwracalne uszkodzenie (martwica) wątroby, zażółcenie skóry, błon śluzowych i białkówek oczu (żółtaczka); Inne działania niepożądane obejmują: Rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób): anemia spowodowana różnymi niedoborami, zahamowanie czynności szpiku kostnego, zmniejszenie liczby płytek krwi; gromadzenie płynu w tkankach (obrzęk); zaburzenie czynności nerek (nefropatia)i upośledzenie wchłaniania lub wydzielania cewek nerkowych (tubulopatie). Paracetamol to lek powszechnie stosowany, a opisane działania niepożądane są rzadkie i zwykle związane z przedawkowaniem. Obserwowano pojedyncze przypadki zawrotów głowy.
Działania niepożądane związane z chlorofenaminą:
Należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala, jeśli wystąpi reakcja alergiczna: reakcje nadwrażliwości (alergiczne), reakcje anafilaktyczne (ciężkie reakcje alergiczne w przebiegu których może wystąpić kaszel, trudności z połykaniem, szybkie bicie serca, świąd, opuchnięcie powiek lub okolic oczu, twarzy, języka, duszność, zmęczenie itp.); zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego w postaci senności, nudności i osłabienia mięśniowego, które u części pacjentów ustępują po 2-3 dniach leczenia;występuje często; zablokowanie dróg żółciowych (cholestaza), zapalenie wątroby lub inne zaburzenia czynności wątroby (łącznie z bólami w nadbrzuszu lub bólami brzucha, ciemnym zabarwieniem moczu itp.); występują rzadko. Inne działania niepożądane obejmują:Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 osób): nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy mięśni w obrębie twarzy(dyskinezy), zaburzenia koordynacji ruchowej(sztywność), drżenia, drętwienie, mrowienie, pieczenie, uczucie jak kłucie igłami (parestezje); nieostre lub podwójne widzenie; odczuwanie suchości w nosie i gardle, wysychanie błon śluzowych; odczuwanie suchości w jamie ustnej, utrata apetytu, zmiany odczuwania smaków i zapachów, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, ból w nadbrzuszu), które mogą ulec zmniejszeniu, jeśli lek jest stosowany w trakcie posiłku; nasilone pocenie się; zatrzymanie moczu i (lub) trudności z oddawaniem moczu. Rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób): zmiany w badaniach krwi (brak granulocytów, zmniejszenie liczby leukocytów, anemia spowodowana zanikiem szpiku kostnego (anemia aplastyczna) lub zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia)) co może przebiegać z objawami takimi, jak nietypowe krwawienie, ból gardła lub zmęczenie; nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość na podobne leki; niekiedy pobudzenie, szczególnie przy stosowaniu dużych dawek u dzieci lub osób w podeszłym wieku, charakteryzujące się niepokojem, bezsennością, nerwowością, majaczeniem, kołataniem serca,a także drgawkami; szumy uszne(przykre doznania dźwiękowe), ostre zapalenie błędnika; na ogół, w przypadku przedawkowania, mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, kołatanie,szybkie bicie serca (tachykardia); niedociśnienie tętnicze (hipotensja), zwiększone ciśnienie tętnicze (nadciśnienie), gromadzenie płynu w tkankach (obrzęk); ucisk w klatce piersiowej, ciężki oddech; niezdolność do odbywania współżycia seksualnego u mężczyzn (impotencja), krwawienia międzymiesiączkowe.

Skład

składniki:
Substancjami czynnymi leku są paracetamol, kwas askorbowy i maleinian chlorofenaminy. Każda saszetka z granulatem musującym zawiera: 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), 4 mg maleinianu chlorofenaminy (Chlorphenamini maleas).
Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy, sodu wodorowęglan, sacharoza, magnezu cytrynian, sodu cyklaminian (E 952), sacharyna sodowa (E 954), aromat cytrynowy (Tetrarome Lemon P 0551 987323: maltodekstryna kukurydziana, składniki aromatyzujące (limonen, beta-pinen, cytral, gamma-terpinen, linalol), alfa tokoferol (E 307)).

Producent

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30,
-300 Ostrów Mazowiecka

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.