Daktarin-oral, 0,02 g/g, żel do stosowania w jamie ustnej, 40 g

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
36,99

O produkcie: Daktarin-oral, 0,02 g/g, żel do stosowania w jamie ustnej, 40 g

100041200

Opis


Działanie

Mikonazol działa przeciwgrzybiczo na dermatofity i drożdżaki oraz przeciwbakteryjnie na niektóre Gram-dodatnie pałeczki i ziarniaki.


Wskazania

Daktarin-oral żel stosuje się do leczenia drożdżycy jamy ustnej i gardła oraz przewodu pokarmowego u osób dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 4 miesięcy. U niemowląt w wieku od 4 do 6 miesięcy należy przed podaniem leku w postaci żelu upewnić się czy nie mają one problemów z połykaniem.


Ciąża

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Daktarin-oral żel. Lekarz zadecyduje, czy zastosować lek Daktarin-oral żel, po rozważeniu zagrożeń i korzyści wynikających z zastosowania leku.

Kobiety karmiące piersią przed zastosowaniem leku powinny poradzić się lekarza, który zadecyduje, czy zastosować lek Daktarin-oral żel. Kobieta karmiąca piersią nie powinna nakładać żelu na brodawkę sutkową w celu leczenia dziecka.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Daktarin-oral, w postaci żelu do stosowania w jamie ustnej, należy przyjmować po posiłku. Lekarz ustali dokładny sposób leczenia.

Żelu nie należy natychmiast połykać, tylko trzymać w ustach tak długo jak jest to możliwe.

Leczenie należy kontynuować przynajmniej przez tydzień po ustąpieniu objawów.
Miarka dołączona do opakowania pozwala na odmierzenie dawki 124 mg/5 ml.

Poniżej opisano zwykle zalecane dawkowanie
Zakażenia drożdżakowe jamy ustnej i gardła
Niemowlęta w wieku od 4 do 24 miesiąca życia: 1,25 ml (1/4 miarki) żelu cztery razy na dobę po jedzeniu. Każdą dawkę należy podzielić na mniejsze porcje i stosować żel na zmienione chorobowo miejsca czystym palcem. Żelu nie należy nakładać na tylną ścianę gardła ze względu na ryzyko zadławienia. Żelu nie należy natychmiast połykać, tylko trzymać w ustach tak długo jak jest to możliwe.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 2 lat: 2,5 ml (1/2 miarki) żelu cztery razy na dobę po jedzeniu. Żelu nie należy natychmiast połykać, tylko trzymać w ustach tak długo jak jest to możliwe.

Leczenie należy kontynuować co najmniej przez tydzień po ustąpieniu objawów.
Osoby noszące protezy zębowe, powinny je wyjąć na noc i wyszorować szczoteczką z naniesionym żelem. W ten sposób zapobiega się zakażeniu protezy zębowej.

Zakażenia drożdżakowe przewodu pokarmowego
Lek można stosować u niemowląt od 4 miesiąca życia, dzieci i osób dorosłych.
Dawka zależna jest od masy ciała. Dawka dobowa nie powinna być większa niż 250 mg (10 ml żelu) cztery razy na dobę, tj.
• do 12 kilogramów: ¼ miarki (1,25 ml) żelu cztery razy na dobę;
• od 12 do 25 kilogramów: ½ miarki (2,5 ml) żelu cztery razy na dobę;
• od 25 do 37 kilogramów: 1 miarka (5 ml) żelu cztery razy na dobę;
• od 37 do 50 kilogramów: 1 i ½ miarki (7,5 ml) żelu cztery razy na dobę;
• 50 kilogramów lub więcej: 2 miarki (10 ml) żelu cztery razy na dobę.
Leczenie należy kontynuować co najmniej przez tydzień po ustąpieniu objawów.
W celu otworzenia tuby należy odkręcić zakrętkę. Następnie przebić zamknięcie tuby przebijakiem znajdującym się na wierzchu zakrętki.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia którychkolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać przyjmowanie leku Daktarin-oral żel i natychmiast skontaktować się z lekarzem:
• obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne).
• martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, reakcja polekowa z eozynofilią i objawami układowymi – są to ciężkie reakcje skórne z objawami takimi jak: wysypka, złuszczanie skóry, krosty, pęcherze na całym ciele, a w szczególności w okolicach jamy ustnej, oczu i narządów płciowych, gorączka i powiększenie węzłów chłonnych.
• ostra uogólniona osutka krostkowa – wysypka z krostami/pęcherzami wypełnionymi ropą.
• zapalenie wątroby, któremu mogą towarzyszyć następujące objawy: brak apetytu, nudności, wymioty, zmęczenie, ból brzucha, żółtaczka, bardzo ciemne zabarwienie moczu i odbarwione stolce.
Częstość wyżej wymienionych działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
W przypadku zauważenia którychkolwiek z poniższych działań niepożądanych należy poinformować lekarza lub farmaceutę:
Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób):
• zaburzenia smaku,
• suchość błony śluzowej jamy ustnej, dyskomfort w jamie ustnej,
• nudności,
• wymioty,
• nieprawidłowe odczuwanie smaku produktów.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• zadławienie,
• biegunka,
• zapalenie jamy ustnej,
• odbarwienia języka,
• pokrzywka,
• wysypka.
U dzieci nudności i wymioty są bardzo częstymi działaniami niepożądanymi (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób), a cofanie się treści żołądkowej jest częstym działaniem niepożądanym.


Skład

- Substancją czynną leku jest mikonazol. 1 g żelu zawiera 20 mg mikonazolu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: skrobia ziemniaczana żelowana, sacharyna sodowa (E 954), polisorbat 20, kompozycja zapachowa pomarańczowa (zawierająca alergeny: cytral, cytronellol, linalol, geraniol, d-limonen), kompozycja zapachowa kakaowa (zawierająca alergeny: alkohol benzylowy, benzoesan benzylu), etanol 96%, glicerol, woda oczyszczona.


Producent

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.

Kategorie produktu