DicloDuo Combi, 0,075g+0,02g, 30 kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
36,98

O produkcie: DicloDuo Combi, 0,075g+0,02g, 30 kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu

100032819

Opis

DicloDuo Combi jest preparatem o działaniu ogólnym zawierającym niesteroidowy lek przeciwzaplany i inhibitor pompy protonowej.


Działanie

Lek DicloDuo Combi zawiera dwie substancje czynne w jednej kapsułce. Te substancje czynne to diklofenak sodowy (75 mg) oraz omeprazol (20 mg).

Diklofenak należy do grupy leków określanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i jest stosowany w celu zmniejszenia bólu i stanu zapalnego stawów.

Omeprazol należy do grupy leków określanych jako „inhibitory pompy protonowej”, które zmniejszają ilość kwasu wytwarzanego przez żołądek. Omeprazol zmniejsza ryzyko rozwoju wrzodów trawiennych (wrzody żołądka lub dwunastnicy) spowodowanych przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

 


Wskazania

DicloDuo Combi jest wskazany do objawowego leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka występowania owrzodzeń żołądka i (lub) dwunastnicy po zastosowaniu produktów leczniczych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku DicloDuo Combi

 •  jeśli pacjent uważa, że może być uczulony lub jest uczulony na diklofenak sodu, kwas acetylosalicylowy, ibuprofen lub jakikolwiek lek z grupy NLPZ, omeprazol albo na którykolwiek z pozostałych składników leku DicloDuo Combi (wymienionych na końcu tej ulotki). Do objawów nadwrażliwości zalicza się obrzęk twarzy i ust (obrzęk naczynioruchowy), trudności z oddychaniem, ból w klatce piersiowej, katar, wysypkę lub wszelkie inne reakcje o podłożu alergicznym.

 •  jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol),

 •  jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,

 •  jeśli pacjentka jest w trzech ostatnich miesiącach ciąży,

 •  jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV),

 •  jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał wrzody żołądka lub dwunastnicy albo perforację jelita,

 •  jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały krwawienia z przewodu pokarmowego (może to obejmować krwawe wymioty, krwawienie podczas opróżniania jelita, obecność świeżej krwi w stolcu, smoliste stolce),

 •  jeśli pacjent ma stwierdzoną chorobę serca i (lub) choroby związane z zaburzeniami krążenia mózgowego, np. jeśli pacjent miał zawał serca, udar mózgu, mini-udar (przemijające niedokrwienie mózgu) lub doszło u niego do zatoru (zablokowania) naczyń krwionośnych serca lub mózgu albo miał operację udrożnienia lub pomostowania zamkniętych naczyń krwionośnych,

 •  jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia krwi (choroba tętnic obwodowych).

Przed zastosowaniem diklofenaku należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent:

 • pali tytoń,

 •  choruje na cukrzycę,

 •  choruje na dusznicę bolesną, ma skłonność do tworzenia skrzepów krwi, wysokie ciśnienie krwi, podwyższone stężenie cholesterolu lub podwyższone stężenie triglicerydów,

Jeśli którekolwiek z tych stwierdzeń dotyczą pacjenta lub jeśli pacjent nie ma co do tego pewności, nie powinien zażywać kapsułek. Należy najpierw skonsultować się z lekarzem i postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Przed przyjęciem leku DicloDuo Combi należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta niedawno przeprowadzono lub zaplanowano operację żołądka albo przewodu pokarmowego, ponieważ lek DicloDuo Combi czasami powoduje osłabienie procesu gojenia ran w jelitach po zabiegu chirurgicznym.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjent przyjmuje inne leki z grupy NLPZ, to przed rozpoczęciem przyjmowania leku DicloDuo Combi powinien skonsultować się z lekarzem, ponieważ lek DicloDuo Combi, nie powinien być stosowany równocześnie z innymi lekami z grupy NLPZ.

Lek DicloDuo Combi może maskować objawy innych chorób lub przyczyniać się do ich pogorszenia. Dlatego jeśli przed rozpoczęciem przyjmowania leku DicloDuo Combi, u pacjenta wystąpiły którekolwiek z poniższych dolegliwości, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza:

 •  astma, katar sienny lub inne alergie, polipy w nosie, trudności w oddychaniu (przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP), długotrwałe zakażenia układu oddechowego,

 •  choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy, ,

 •  toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie tkanki łącznej,,

 •  zaburzenia czynności serca, nerek lub wątroby (lekarz może zlecić wykonanie badań w okresie przyjmowania kapsułek przez pacjenta). ,

 •  wysokie ciśnienie krwi,

 •  zaburzenia krzepnięcia krwi,

 •  nieuzasadnione znaczne zmniejszenie masy ciała, zaburzenia połykania,

 •  ból brzucha lub niestrawność,

 •  pojawienie się wymiotów treścią pokarmową lub krwią,

 • oddawanie czarnych stolców (kał podbarwiony krwią),

 •  ciężka lub uporczywa biegunka, ponieważ przyjmowanie omeprazolu wiąże się z nieznacznym nasileniem biegunki zakaźnej.,

Pacjent powinien poinformować lekarza o planowanych poważnych operacjach chirurgicznych. Ponieważ lek DicloDuo Combi zawiera NLPZ, może on powodować, że objawy zakażenia (takie jak gorączka czy ból) są mniej wyraźne.

Stosowanie leków takich jak DicloDuo Combi może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru mózgu. Ryzyko wzrasta przy stosowaniu większych dawek i dłuższym czasie leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani czasu leczenia.

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności serca, miał w przeszłości udar mózgu albo podejrzewa, że może występować u niego ryzyko tych schorzeń (np. wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, duże stężenie cholesterolu, palenie tytoniu), powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjent długotrwale (przez ponad 1 rok) przyjmujący lek DicloDuo Combi prawdopodobnie będzie regularnie poddawany kontroli lekarskiej. Należy zgłaszać wszelkie nowe i wyjątkowe objawy i okoliczności podczas każdej wizyty u lekarza.

Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej takich jak DicloDuo Combi, w szczególności przez okres dłuższy niż 1 rok, może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamania w okolicy stawu biodrowego, nadgarstka lub kręgosłupa. Jeśli pacjent ma osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy (które mogą zwiększyć ryzyko osteoporozy), powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku DicloDuo Combi należy skonsultować się z lekarzem:

 •  jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do leku

DicloDuo Combi, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego.

Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne może być przerwanie stosowania leku DicloDuo Combi. Należy również powiedzieć o wszelkich innych występujących działaniach niepożądanych takich, jak ból stawów.

Przed przyjęciem leku DicloDuo Combi należy poinformować lekarza o planowanym specyficznym badaniu krwi (stężenie chromograniny A).


Stosowanie leku u dzieci

Te kapsułki nie są odpowiednie do stosowania u dzieci.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to konieczne, ponieważ lek DicloDuo Combi może mieć wpływ na działanie niektórych leków, a niektóre leki mogą wpływać na działanie leku DicloDuo Combi.

Nie należy przyjmować leku DicloDuo Combi w przypadku stosowania leków zawierających nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków:

 •  Inne leki przeciwbólowe lub przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy, lub inne leki stosowane w celu zapobiegania zlepianiu się płytek krwi

 •  Leki obniżające ciśnienie krwi (leki przeciwnadciśnieniowe)

 •  Tabletki przeciwcukrzycowe

 •  Niektóre antybiotyki, np. cyprofloksacyna

 •  Cyklosporyna lub takrolimus (leki immunosupresyjne stosowane w celu zahamowania reakcji odpornościowych organizmu)

 • Kortykosteroidy

 •  Mifepriston (stosowany jako środek wczesnoporonny)

 •  Leki nasercowe, takie jak digoksyna

 •  Leki stosowane w leczeniu schorzeń serca lub wysokiego ciśnienia krwi, np. beta-adrenolityki lub inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. angiotensin converting enzyme, ACE)

 • Diuretyki (leki moczopędne), także oszczędzające potas

 •  Lit (lek stosowany w leczeniu nagłych zmian nastroju oraz niektórych typów depresji).

 •  Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) (leki stosowane w leczeniu niektórych typów depresji)

 •  Metotreksat (lek stosowany w leczeniu zapalenia stawów oraz niektórych rodzajów raka)

 •  Zydowudyna (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV)

 •  Kolestypol lub cholestyramina (leki stosowane w celu obniżenia stężenia cholesterolu)

 •  Sulfinpirazon (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej)

 •  Diazepam (lek stosowany w leczeniu lęku, w celu zwiotczania mięśni lub w padaczce)

 •  Fenytoina (lek stosowany w padaczce). Jeśli pacjent przyjmuje fenytoinę, to w przypadku rozpoczęcia lub zaprzestania przyjmowania leku DicloDuo Combi zostanie poddany obserwacji lekarskiej

 •  Leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi, takie jak warfaryna lub inne blokery witaminy K. W przypadku rozpoczęcia lub zaprzestania przyjmowania leku DicloDuo Combi, pacjent może zostać poddany obserwacji lekarskiej

 • Ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)

 •  Atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV)

 •  Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (stosowane w leczeniu łagodnej depresji)

 •  Cylostazol (lek stosowany w leczeniu przejściowego bólu lub zmęczenia mięśni nóg)

 •  Sakwinawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV)

 •  Klopidogrel (lek stosowany w zapobieganiu zakrzepom krwi)

 •  Erlotynib (lek stosowany w leczeniu raka)

 •  Ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol lub worykonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby).

 •  Klarytromycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych).


Ciąża

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lek DicloDuo Combi może utrudniać zajście w ciążę. Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeżeli planuje zajście w ciążę lub jeśli ma trudności z zajściem w ciążę.

Leku DicloDuo Combi nie wolno przyjmować podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży gdyż może narazić płód na wystąpienie następujących zaburzeń:

 •  działanie toksyczne na serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

 •  zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem;

 • działanie przeciwagregacyjne, które może wystąpić nawet po bardzo małych dawkach i może prowadzić do wydłużenia czasu krwawienia;

 •  hamowanie skurczów macicy, powodujące opóźnienie lub wydłużenie porodu

Lek ten zazwyczaj nie jest zalecany w pozostałych okresach ciąży, ale lekarz może zalecić jego stosowanie, jeśli uzna, że jest to konieczne.

Karmienie piersią

Leku DicloDuo Combi należy unikać podczas karmienia piersią, ponieważ jego niewielkie ilości mogą przenikać do mleka matki.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku DicloDuo Combi to jedna kapsułka na dobę. Jeśli nie udaje się złagodzić objawów przy zastosowaniu jednej kapsułki na dobę, należy porozmawiać z lekarzem. Nie należy przyjmować dawki większej niż jedna kapsułka na dobę bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Lek DicloDuo Combi należy połykać w całości, popijając wodą (około pół szklanki). Nie należy żuć ani przegryzać kapsułek. Najlepiej jest przyjmować kapsułki podczas posiłku lub po posiłku. Łatwiej jest pamiętać o przyjmowaniu kapsułek, kiedy bierze się je o tej samej porze każdego dnia, na przykład podczas śniadania lub kolacji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących leczenia należy powiedzieć o nich lekarzowi.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku DicloDuo Combi

W razie zażycia większej liczby kapsułek niż zalecana lub w razie przypadkowego połknięcia kilku kapsułek przez dziecko należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego i wziąć ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia leku DicloDuo Combi

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przyjmowanie tego leku przez możliwie jak najkrótszy okres czasu, pozwoli zminimalizować działania niepożądane.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie.

Pacjent powinien przerwać przyjmowanie leku DicloDuo Combi i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeśli zauważy którykolwiek z poniższych objawów:

Objawy spowodowane przez diklofenak

 •  ból w klatce piersiowej, który może być objawem potencjalnie ciężkiej reakcji alergicznej zwanej zespołem Kounisa;

 •  krew pojawiająca się w kale (stolcu);

 •  krwawienie z żołądka lub jelit (np. czarne, smoliste stolce);

 •  krwawe wymioty lub obecność w wymiocinach ciemnych cząstek przypominających fusy od kawy;

 •  ból żołądka lub inne nieprawidłowe objawy ze strony żołądka;

 •  łagodne bolesne skurcze i tkliwość brzucha, rozpoczynające się wkrótce po rozpoczęciu stosowania leku DicloDuo Combi, po których wystąpią krwawienia z odbytu lub krwawa biegunka, na ogół w ciągu 24 godzin od pojawienia się bólu brzucha (częstość nieznana – nie może być określona na podstawie dostępnych danych);

 •  niestrawność lub zgaga;

 •  reakcje alergiczne, które mogą obejmować nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, ust, rąk lub palców, wysypkę skórną, swędzenie, tworzenie się siniaków, czerwone bolesne plamy, łuszczenie się skóry lub tworzenie się pęcherzy.

Objawy spowodowane przez omeprazol

 •  nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, obrzęk warg, języka i gardła lub tułowia, wysypka, omdlenie lub utrudnione połykanie (ciężka reakcja alergiczna);

 •  zaczerwienienie skóry z towarzyszącymi bolesnymi czerwonymi plamami, pęcherzami lub złuszczaniem się. Mogą też występować pęcherze oraz krwawienia w obrębie warg, oczu, jamy ustnej, nosa i genitaliów. Może być to zespół Stevensa-Johnsona lub tak zwana toksyczna nekroliza naskórka;

 •  zażółcenie skóry, ciemny mocz i zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności wątroby.

Inne działania niepożądane, które mogą być spowodowane przez diklofenak :

Częste działania niepożądane:

 •  Ból głowy, zawroty głowy.

 •  Nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, utrata apetytu.

 •  Bóle żołądka lub inne nieprawidłowe objawy ze strony żołądka, niestrawność lub zgaga.

 •  Zmiany wyników badań krwi, które służą do oceny pracy wątroby.

 •  Wysypka.

Rzadkie działania niepożądane:

 •  Reakcje alergiczne, w tym nagłe sapanie, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka, rąk lub palców, wysypka skórna, tworzenie się siniaków, bolesne zaczerwienione pola, złuszczanie się lub tworzenie się pęcherzy.

 • Zaburzenia połykania.

 •  Zmęczenie, senność.

 •  Krew w stolcu, krwawienie z żołądka lub jelit (np. wydalanie czarnych „smolistych” stolców).

 •  Wymioty z krwią lub ciemnymi cząstkami, które wyglądają jak „fusy od kawy”.

 •  Wrzód żołądka lub wrzód dwunastnicy.

 •  Zaburzenia wątroby, żółtaczka (zażółcenie skóry lub białkówek oczu).

 •  Wysypka i drobne pęcherzyki (pokrzywka).

 •  Perforacja żołądka lub jelit (perforacja przewodu pokarmowego).

Bardzo rzadkie działania niepożądane:

 •  Niedokrwistość.

 •  Depresja, dezorientacja, bezsenność, drażliwość, zmiany nastroju, koszmary senne.

 •  Zaburzenia pamięci, uczucie kłucia i mrowienia.

 •  Sztywność karku, która może być objawem zapalenia opon mózgowych.

 •  Splątanie, omamy, złe samopoczucie.

 •  Zmiany odczuwania smaku, drżenia, drgawki, lęk.

 •  Niewyraźne widzenie, podwójne widzenie.

 • Zaburzenia słuchu, szumy uszne (dzwonienie w uszach).

 •  Pogorszenie przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

 •  Zaparcia (w tym niedrożność).

 •  Zaburzenia przełyku.

 •  Zapalenie trzustki.

 • Nadwrażliwość na światło, wysypki skórne, pęcherze na skórze i ból ust/oczu, łuszczenie się skóry, wyprysk i nietypowe siniaki, utrata włosów.

 •  Zaburzenia nerek, zaburzenia oddawania moczu (np. zmiana zwykłej objętości lub koloru moczu).

 •  Zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia).

 •  Zapalenie tkanki płucnej (zapalenie płuc).

Inne zaburzenia:

Diklofenak może w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko ataku serca (czyli zawału mięśnia sercowego) lub udaru mózgu.

Inne działania niepożądane zgłaszane w związku z przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych obejmują obrzęk spowodowany nagromadzeniem się płynu, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej i niewydolność serca.

Inne działania niepożądane, które mogą być spowodowane przez omeprazol :

Częste działania

 •  Ból głowy.

 •  Wpływ na żołądek lub jelita: biegunka, ból żołądka, zaparcie, wiatry (wzdęcia).

 •  Nudności lub wymioty.

 •  Łagodne polipy żołądka.

Niezbyt częste działania niepożądane

 •  Obrzęk stóp i w okolicy kostek.

 •  Zaburzenia snu (bezsenność).

 •  Zawroty głowy, uczucie kłucia i drętwienia, uczucie senności.

 •  Uczucie wirowania (zawroty głowy).

 •  Wysypka skórna, drobne pęcherzyki na skórze (pokrzywka) i swędząca skóra.

 •  Ogólne złe samopoczucie i brak energii.

 •  Nieprawidłowe wyniki testów krwi oceniających czynność wątroby.

 •  Złamanie okolicy biodrowej, nadgarstka lub kręgosłupa.

Rzadkie działania niepożądane:

 •  Zaburzenia krwi, takie jak zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi. Może to zwiększyć prawdopodobieństwo występowania osłabienia, powstawania siniaków lub zakażeń.

 •  Reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, w tym obrzęk warg, języka i gardła, gorączka, sapanie.

 •  Obniżone stężenie sodu we krwi. Może to powodować osłabienie, nudności i kurcze.

 •  Uczucie pobudzenia, splątania lub depresji.

 •  Zmiany odczuwania smaku.

 •  Zaburzenia widzenia, takie jak niewyraźne widzenie,

 •  Nagłe uczucie trudności w oddychaniu lub duszność (skurcz oskrzeli).

 •  Suchość w ustach.

 •  Zapalenie wewnątrz jamy ustnej.

 •  Zakażenie nazywane „pleśniawką”, które może obejmować także jelita i jest spowodowane grzybem.

 •  Zaburzenia wątroby, w tym żółtaczka, która może powodować zażółcenie skóry, ciemny kolor moczu oraz zmęczenie.

 •  Utrata włosów (alopecja).

 •  Wysypka skórna po ekspozycji na światło słoneczne.

 •  Ból stawów (artralgia) lub ból mięśni (mialgia).

 •  Ciężkie zaburzenia nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek).

 •  Nasilone pocenie się.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

 •  Zmiany w ilości liczby krwinek, w tym brak białych krwinek (agranulocytoza).

 •  Agresja.

 •  Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy).

 •  Ciężkie zaburzenia wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu.

 •  Nagłe pojawienie się ciężkiej wysypki lub tworzenia pęcherzy lub łuszczenia się skóry. Może to być związane z wysoką gorączką lub bólami stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka)

 •  Osłabienie mięśni.

 •  Powiększenie piersi u mężczyzn.

  Częstość nieznana:

 •  Zapalenie jelita (prowadzące do biegunki).

 •  Wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.

 •  Jeśli pacjent przyjmuje DicloDuo Combi od ponad trzech miesięcy, możliwe jest, że dojdzie u niego do obniżenia stężenia magnezu we krwi. Niski poziom magnezu może objawiać się zmęczeniem, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy lub przyśpieszeniem pracy serca. W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza. Lekarz zdecyduje, czy przeprowadzać standardowe testy krwi mające na celu określenie stężenia magnezu.

Inne działania:

 •  W bardzo rzadkich przypadkach omeprazol może wpływać na białe krwinki, co prowadzi do niedoboru układu odpornościowego. W razie pojawienia się zakażenia z takimi objawami, jak gorączka i ciężkie pogorszenie stanu ogólnego albo gorączka z objawami miejscowej infekcji, takimi jak ból szyi, gardła lub jamy ustnej albo trudności w oddawaniu moczu, należy koniecznie zgłosić się do lekarza najszybciej, jak to możliwe. Brak białych krwinek (agranulocytoza) można wykluczyć jedynie w oparciu o wyniki badań krwi. Jest ważne, żeby w takiej sytuacji poinformować o przyjmowanym leku.


Skład

Substancje podstawowe: Diklofenak sodowy, Omeprazol

Substancje pomocnicze:

Kapsułka: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 25, krzemionka koloidalna bezwodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1) typu A, zobojętniony (6 mol%) sodu wodorotlenkiem, glikol propylenowy, kopolimer amoniometakrylanowy typu A, kopolimer amoniometakrylanowy typu B, mannitol, magnezu węglan ciężki, hydroksypropyloceluloza (75-150 mPa x s / 5% sol.), laurylosiarczan sodu, hypromeloza (6 mPa x s), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30% (sucha masa), polisorbat 80, trietylu cytrynian, talk.

Osłonka: tytanu dwutlenek (E 171), czerwony żelaza tlenek (E 172), żółty żelaza tlenek (E 172), żelatyna.


Operating machinery

Te kapsułki mogą wywołać u niektórych osób zawroty głowy, senność, zmęczenie lub zaburzenia widzenia. W przypadku ich wystąpienia NIE należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Producent

Bausch Health Ireland Limited

Opis produktu

[{"children":[{"tag":"body","children":[{"data-content-type":"row","data-appearance":"contained","data-element":"main","tag":"div","style":"","children":[{"data-enable-parallax":"0","data-parallax-speed":"0.5","data-background-images":"{}","data-element":"inner","data-pb-style":"6448537671B13","style":"justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-size: cover; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 10px; background-position: left top; background-repeat: no-repeat no-repeat;","tag":"div","children":[{"data-content-type":"text","data-appearance":"default","data-element":"main","data-pb-style":"6448537671B21","style":"border-style: none; border-width: 1px; border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;","tag":"div","children":[{"tag":"p","children":[{"html":"DicloDuo Combi jest preparatem o dzia\u0142aniu og\u00f3lnym zawieraj\u0105cym niesteroidowy lek przeciwzaplany i inhibitor pompy protonowej.","tag":"none"}]}]}]}]}]}]}]

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.