Diphergan 5 mg/5 ml, syrop, 150 ml

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
30,98

O produkcie: Diphergan 5 mg/5 ml, syrop, 150 ml

100038570

Opis

Diphergan w postaci syropu zawiera prometazyny chlorowodorek.


Działanie

Diphergan działa przeciwalergicznie, uspokajająco i przeciwwymiotnie.


Wskazania

Wskazania do stosowania:
- choroby alergiczne: katar sienny, zapalenia spojówek, zmiany skórne o słabym nasileniu, dermografizm;
- choroba lokomocyjna;
- uspokajająco przed i po zabiegach chirurgicznych;
- jako lek uzupełniający w leczeniu bólu pooperacyjnego.


Przeciwwskazania

- jeśli pacjent ma uczulenie na prometazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku ;
- w stanie śpiączki;
- jeśli u pacjenta nastąpiło zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego;
- jeśli pacjent jest leczony inhibitorami enzymu monoaminooksydazy (IMAO) oraz po przebytym leczeniu IMAO w okresie 14 dni po odstawieniu tych leków;
- u dzieci w wieku do 2 lat.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Diphergan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Stosować ostrożnie w:
- jaskrze;
- padaczce (obniża próg drgawkowy);
- zwężeniu ujścia cewki moczowej;
- przeroście gruczołu krokowego;
- niedoczynności wątroby;
- niedrożności odźwiernika dwunastnicy;
- chorobie wrzodowej żołądka;
- astmie oskrzelowej;
- zapaleniu oskrzeli;
- rozstrzeniu oskrzeli;
- ciężkiej chorobie wieńcowej
- niewydolności nerek.
Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.


Stosowanie leku u dzieci

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka W chorobach alergicznych: - dzieci od 2 do 12 lat: 0,125 mg na kg masy ciała co 4 do 6 godzin. Przeciwwymiotnie: - dzieci od 2 do 12 lat: 0,25 mg do 0,50 mg na kg masy ciała co 4 do 6 godzin. W chorobie lokomocyjnej (nudności, zawroty głowy): - dzieci od 2 do 12 lat: 0,25 mg do 0,50 mg na kg masy ciała co 12 godzin. Uspokajająco: - dzieci od 2 do 12 lat: 0,50 mg do 1 mg na kg masy ciała jednorazowo.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Diphergan nasila działanie: leków przeciwbólowych, barbituranów oraz działanie depresyjne narkotyków.
Diphergan wykazuje synergizm (wzajemne wzmocnienie działania) z: lekami neuroleptycznymi, alkoholem i parasympatykolitykami.
Niedociśnienia tętniczego wywołanego prometazyną nie wolno leczyć adrenaliną, ponieważ prometazyny chlorowodorek może odwracać wazopresyjne działanie adrenaliny.


Ciąża

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.
Ciąża
Diphergan syrop może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Karmienie piersią
Lek przenika do mleka kobiecego i może wywołać ospałość u noworodka – stosowanie w okresie karmienia piersią jest dopuszczalne tylko po konsultacji z lekarzem.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka
W chorobach alergicznych:
- dorośli: 10 mg (10 ml syropu) 2 – 4 razy na dobę, przed posiłkami i pójściem spać;

Przeciwwymiotnie:
- dorośli: 25 mg jednorazowo (25 ml syropu), a następnie 10 mg do 25 mg (10 ml do 25 ml syropu) co 4 do 6 godzin;

W chorobie lokomocyjnej (nudności, zawroty głowy):
- dorośli: 25 mg jednorazowo (25 ml syropu) pół godziny do godziny przed podróżą, dawkę można powtórzyć 8 – 12 godzin później;

Uspokajająco:
- dorośli: 25 mg do 50 mg (25 ml do 50 ml syropu) jednorazowo;


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane mogą występować z następującą częstością:

bardzo często: więcej niż u 1 osoby na 10
często: u 1 do 10 osób na 100
niezbyt często: u 1 do 10 osób na 1000
rzadko: u 1 do 10 osób na 10 000

bardzo rzadko: mniej niż u 1 osoby na 10 000
częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Częstość nieznana: suchość w jamie ustnej oraz zagęszczenie śluzu w drogach oddechowych co może powodować świszczący oddech, chrapliwe sapanie, sapkę.
Rzadko: kserostomia (suchość w jamie ustnej), wysychanie dróg oddechowych.
Zaburzenia serca
Częstość nieznana: spadek ciśnienia krwi, tachykardia.
Rzadko: zaburzenia rytmu serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.
Zaburzenia oka
Częstość nieznana: zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie rozszerzenie źrenic), nadwrażliwość na światło.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Rzadko: zmiany w nerkach, dyzuria (ból i pieczenie podczas oddawania moczu).
Zaburzenia układu nerwowego
Częstość nieznana: depresja lub pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (częściej pobudzenie i halucynacje).
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Rzadko: zmiany w wątrobie.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Częstość nieznana: zmiany regulacji temperatury ciała (gorączka).
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Częstość nieznana: rumień na twarzy.
Badania diagnostyczne
Może powodować zafałszowanie (dodatnio lub ujemnie) wyników immunologicznych testów ciążowych, może podwyższać stężenie glukozy we krwi, hipokaliemia.


Skład

Substancją czynną leku jest prometazyny chlorowodorek. 5 ml syropu zawiera 5 mg prometazyny chlorowodorku.
Substancje pomocnicze to: karmel spożywczy, sacharoza, sodu benzoesan (E 211), sodu pirosiarczyn (E 223), kwas askorbowy, kwas solny rozcieńczony, esencja pomarańczowa (zawiera etanol, linalol, d-limonen) i woda oczyszczona.


Operating machinery

Diphergan może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy stosować ostrożnie.


Producent

Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.