Dorminox 12,5 mg, 7 tabletek

Dostępny
15,47

O produkcie: Dorminox 12,5 mg, 7 tabletek

100038936

Opis

Nazwa Dorminox
Nazwa międzynarodowa Doxylamini hydrogenosuccinas
Dawka 12,5 mg
Postać tabletki powlekane
Wielkość opakowania 7 sztuk
Działanie/właściwości
  • nasennie i uspokajająco

Dorminox 12,5 mg, 7 tabletek lekiem zawierającym doksylaminę jako substancję czynną. 


Działanie

Czy Dorminox uspokaja?

Doksylamina należy do grupy leków przeciwhistaminowych o działaniu nasennym i uspokajającym.


Wskazania

Co to za lek Dorminox?

Lek stosuje się w krótkotrwałym, objawowym leczeniu sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych, zwłaszcza w przypadku występowania:
-trudności z zasypianiem,
-częstych przebudzeń nocnych,
-wczesnego budzenia wgodzinach porannych związanych ze stresem bądź zmianą stref czasowych.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dorminox
-Jeśli pacjent ma uczulenie na doksylaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
-Jeśli pacjent jest uczulony na inne leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne).
-Jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu oddechowego takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli (uporczywy kaszel, któremu towarzyszy odkrztuszanie wydzieliny i śluzu) lub rozedma płuc (trudności w oddychaniu).
-Jeśli u pacjenta występuje jaskra(zwiększone ciśnienie w oku).
-Jeśli u pacjenta występuje rozrost gruczołu krokowego(nadmierne powiększenie gruczołu krokowego), utrudniony odpływ moczu z pęcherza moczowego (choroba układu moczowego) lub pacjent ma trudności z oddawaniem moczu.
-Jeśli pacjent ma zwężenie przewodu pokarmowego z powodu wrzodu trawiennego bądź zwężenie odźwiernikowo-dwunastnicze (trudności z przechodzeniem pokarmu z żołądka do jelita).
-Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek i wątroby.
-Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy.
-Jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki, np. leki przeciwdepresyjne, niektóre antybiotyki, leki nasercowe, np. stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, niektóre leki przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze, niektóre leki wpływające na zmniejszenie stężenia lipidów (tłuszczów) we krwi lub chinidynę (lek stosowany w leczeniu drgawek)
-Jeśli pacjentka karmi piersią.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dorminox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku: -zaburzeń czynności wątroby lub nerek o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, ponieważ może to spowodować konieczność dostosowania dawki; -padaczki(leki przeciwhistaminowe mogą czasem powodować nadpobudliwość, a w rezultacie obniżenie progu drgawkowego); -wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG (choroba serca prowadząca do nagłych zmian w częstości bicia serca w odpowiedzi na wysiłek lub stres); -niskiego stężenia potasu we krwi lub innych zaburzeń stężenia elektrolitów; -zatrzymania moczu; -chorób serca; -przyjmowania innych leków, które mogą być szkodliwe dla ucha, takich jak karboplatyna lub cisplatyna (leki stosowane w leczeniu nowotworów), chlorochina (lek stosowany w leczeniu lub zapobieganiu malarii) oraz niektórych antybiotyków (stosowanych w leczeniu zakażeń) takich jak erytromycyna lub aminoglikozydy w postaci wstrzykiwań, gdyż lek Dorminox może maskować szkodliwe działanie tych leków na słuch.


Stosowanie leku u dzieci

Lek Dorminoxnie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat i nie należy go stosować w tej grupie pacjentów.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Nie wolno stosować leku Dorminox, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:
-inhibitory monoaminooksydazy (np. leki stosowane w leczeniu depresji, choroby Parkinsona lub innych schorzeń, takie jak moklobemid, fenelzyna i tranylcypromina, izokarboksazyd, linezolid, błękit metylenowy, prokarbazyna, rasagilina i selegilina);
-leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (amiodaron);
-niektóre antybiotyki makrolidowe (klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna);
-niektóre leki wpływające na zmniejszenie stężenia lipidów (tłuszczów) we krwi (gemfibrozyl);
-niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (takie, jak fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, nefazodon, bupropion);
-przeciwwirusowe inhibitory proteazy (indynawir, rytonawir, telaprewir);
-związki przeciwgrzybicze z grupy azoli (flukonazol, ketokonazol, itrakonazol, worykonazol)oraz terbinafine,
-chinidynę (lek przeciwarytmiczny). 

Należy unikać stosowania leku Dorminox, jeśli pacjent przyjmuje poniżej wymienione leki, ponieważ może to spowodować nasilenie ich działania lub pojawienie się działań niepożądanych:
-adrenalina (stosowana w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego);
-niektóre leki stosowane w leczeniu malarii;
-niektóre leki przeciwhistaminowe;
-niektóre leki moczopędne (leki zwiększające wydalanie moczu);
-inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, np. barbiturany, inne leki nasenne, leki uspokajające, inne leki stosowane w bezsenności lub zaburzeniach lękowych (alprazolam, diazepam, zolpidem), opioidowe leki przeciwbólowe (kodeina), leki psychotropowe (chloropromazyna, rysperydon, amitryptylina, trazodon) lub prokarbazyna (lek przeciwnowotworowy);
-leki stosowane w leczeniu nadciśnienia, takie jak guanabenz, klonidyna lub metylodopa;
-leki przeciwpsychotyczne (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych);
-leki stosowane w leczeniu stanów skurczowych (np. atropina, alkaloidy pokrzyku, skopolamina);
-dyzopiramid (lek przeciwarytmiczny);
-leki przeciwhistaminowe stosowane na skórę (difenhydramina w postaci kremu, maści, waerozolu);
-leki, w przypadku których istnieją niewielkie różnice pomiędzy dawką terapeutyczną a toksyczną (np. fenytoina, digoksyna, warfaryna, lit, aminoglikozydy, wankomycyna).


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Dorminox nie może być stosowany u kobiet w ciąży chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Lek Dorminox przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

Z powodu ryzyka związanego ze stosowaniem leków przeciwhistaminowych u małych dzieci leku nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią.

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu leku Dorminoxna płodność.


Dawkowanie

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg (1 tabletka) przyjmowana na 30 minut przed snem.Dawkę można zwiększyć do 25 mg (2 tabletki), jeśli początkowa dawka nie zapewnia wystarczającego łagodzenia objawów bezsenności.

Przed przyjęciem doksylaminy należy się upewnić, czy jest wystarczająco długi okres czasu na sen (8godzin), aby uniknąć senności następnego dnia rano.

W przypadku uczucia senności w ciągu dnia zaleca się wcześniejsze przyjęcie dawki w celu zapewnienia przynajmniej 8-godzinnego odstępu czasu od przyjęcia leku do momentu przebudzenia lub w przypadku przyjęcia dawki 25 mg zmniejszenie dawki następnym razem do 12,5mg(1tabletki).

Nie wolno przyjmować więcej niż 2 tabletki (25 mg) na dobę. Pacjenci z uporczywymi problemami ze snem powinni skonsultować się z lekarzem..

Tabletki należy połykać na pół godziny przed planowanym snem popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Lek można przyjmować z jedzeniem lub po jedzeniu. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej przełamanie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane spowodowane doksylaminą są na ogół łagodne i przemijające oraz częściej występują w okresie pierwszych kilku dni leczenia.
Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niżu 1 na 10 osób):-
senność.

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):
-niewyraźne widzenie,
-zawroty głowy pochodzenia błędnikowego,
-nasilenie wydzielania śluzu w oskrzelach,
-suchość w ustach, zaparcia,
-zatrzymanie moczu,-bezsenność, pobudzenie,
-zawroty głowy, ból głowy,
-ból w górnej części brzucha,
-zmęczenie.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób):
-podwójne widzenie,
-szumy uszne (dzwonienie w uszach),
-hipotonia ortostatyczna (obniżenie ciśnienia krwi spowodowane zmianami pozycji ciała),
-nudności, wymioty, biegunka,
-wysypka skórna,
-osłabienie (uczucie zmęczenia), obrzęki obwodowe (rąk i nóg),
-koszmary senne,
-duszność (skrócenie oddechu),-niestrawność,
-uczucie zrelaksowania

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
-zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi,
-pobudzenie (szczególnie u osób w podeszłym wieku),
-drżenie, napady drgawkowe.

Częstość nieznana (częstość nie może być określonana podstawie dostępnych danych):
-złe ogólne samopoczucie.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):-zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi,-pobudzenie (szczególnie u osób w podeszłym wieku),-drżenie, napady drgawkowe. Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):-złe ogólne samopoczucie. Inne działania niepożądane zwykle wywołane stosowaniem leków przeciwhistaminowych, których nie zaobserwowano w przypadku doksylaminy to: zaburzenia rytmu serca (zmiany w częstości akcji serca), kołatanie serca, refluks żółciowy, zaburzenia czynności wątroby (żółtaczka cholestatyczna), wydłużenie odstępu QT w badaniu EKG (choroba serca), utrata apetytu, zwiększenie apetytu, bóle mięśni, zaburzenia koordynacji, zaburzenia pozapiramidowe (zaburzenia ruchowe), parestezje (zaburzenia czucia), zaburzenia psychoruchowe (koordynacja czuciowa lub ruchowa), depresja, zmniejszenie wydzielania śluzu w oskrzelach, łysienie, alergiczne zapalenie skóry, nadmierne pocenie, nadwrażliwość na światło, niedociśnienie (niskie ciśnienie tętnicze).

Nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych można kontrolować poprzez zmniejszenie dawki dobowej.

Osoby dorosłe w wieku powyżej 65latsą bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych, ponieważ mogą chorować na inne schorzenia lub stosować jednocześnie inne leki. Osoby te są również bardziej narażone na upadki.


Skład

Substancją czynną leku jest doksylaminy wodorobursztynian. Każda tabletka powlekana zawiera 12,5mg doksylaminy wodorobursztynianu.

Pozostałe składniki to:wapnia wodorofosforan dwuwodny;celuloza mikrokrystaliczna;karboksymetyloskrobiasodowa(typ A);krzemionka koloidalna bezwodna;magnezu stearynian;hypromeloza(15 mPa s), polidekstroza;talk;tytanu dwutlenek (E171);maltodekstryna;trójglicerydy kwasów tłuszczowych ośredniej długości łańcucha;czerwień koszenilowa, lak(E124);żółcień pomarańczowa, lak(E110); żółcień chinolinowa, lak(E104).


Producent

Laboratorios Alcalá Farma, S.L.
Avenida de Madrid,
8228802 Alcalá de Henares Madryt
Hiszpania


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.