Finaster, 5 mg, 30 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
29,09

O produkcie: Finaster, 5 mg, 30 tabletek

100032874

Opis

Finaster to lek zawirający substacnję czynną finasteryd,  powoduje zmniejszenie objętości gruczołu krokowego.


Działanie

Finasteryd, substancja czynna leku Finaster, jest inhibitorem 5-alfa reduktazy, enzymu, który przekształca testosteron (męski hormon płciowy) w silniejszy dihydrotestosteron (DHT). Finaster powoduje zmniejszenie objętości gruczołu krokowego.

Finaster jest stosowany w schorzeniu zwanym łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (gruczoł krokowy, znajdujący się w okolicy pęcherza moczowego, powiększa się, co powoduje trudności w oddawaniu moczu).


Wskazania

Finaster jest wskazany w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego w celu:

- złagodzenia objawów,

- zmniejszenia ryzyka wystąpienia ostrego zatrzymania moczu,

- zmniejszenia ryzyka konieczności przeprowadzenia leczenia operacyjnego, w tym przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP) i prostatektomii (operacyjne usunięcie gruczołu krokowego).

 


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Finaster
 • jeśli pacjent ma uczulenie na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

 • u kobiet w ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym.

Finaster nie jest wskazany do stosowania u kobiet ani dzieci.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Finaster należy omówić to lekarzem:

 • jeśli istnieje przypuszczenie, że u pacjenta występuje zakażenie układu moczowego, rak gruczołu krokowego, zmniejszenie napięcia pęcherza moczowego, zaburzenia neurogenne. Objawy występujące w przebiegu tych chorób są podobne do objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, dlatego należy je wykluczyć przed rozpoczęciem leczenia finasterydem.

 • jeśli u pacjenta występuje duża objętość zalegającego moczu i (lub) poważne zaburzenie odpływu moczu, zagrożenie uropatią spowodowaną niedrożnością dróg moczowych.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego jest schorzeniem rozwijającym się długi czas. U niektórych pacjentów złagodzenie objawów następuje w niedługim czasie od rozpoczęcia terapii. Może jednak okazać się konieczne przyjmowanie leku przez co najmniej 6 miesięcy, aby nastąpiła znaczna poprawa. Niezależnie od tego czy nastąpi złagodzenie dolegliwości, stosowanie leku Finaster może zmniejszyć ryzyko wystąpienia ostrego zatrzymania moczu i konieczność przeprowadzenia leczenia operacyjnego. W celu kontroli postępu leczenia pacjent powinien pozostawać pod stałą opieką lekarską.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego nie jest nowotworem, ani nie prowadzi do rozwoju nowotworu, jednak schorzenia te mogą występować jednocześnie. Tylko lekarz może prawidłowo ocenić objawy i ich prawdopodobną przyczynę.

Stosowanie leku Finaster może zaburzać wyniki testu PSA (swoisty antygen sterczowy). Z tego względu przed wykonaniem tego badania należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Finaster.

Finaster jest wskazany wyłącznie dla mężczyzn w celu leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Zmiany nastroju i depresja
U pacjentów przyjmujących lek Finaster zgłaszano zmiany nastroju, takie jak nastrój depresyjny oraz depresję i rzadziej myśli samobójcze. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza po dalszą poradę medyczną.


Stosowanie leku u dzieci

Stosowanie leku Finaster jest przeciwwskazane u dzieci.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Finaster zwykle nie wpływa na działanie innych stosowanych leków.


Ciąża

Ciąża
Finaster jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym. Kobiety będące w ciąży i kobiety w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub przełamanych tabletek leku Finaster. Jeżeli substancja czynna leku przeniknie do organizmu (po podaniu doustnym lub poprzez kontakt ze skórą) kobiety spodziewającej się dziecka płci męskiej, może spowodować wystąpienie zaburzeń rozwojowych organów płciowych u płodu. O przypadku zetknięcia kobiety w ciąży z substancją czynną leku Finaster należy powiadomić lekarza. Tabletki leku Finaster są powlekane, co podczas zwykłego stosowania zabezpiecza przed kontaktem z substancją czynną leku, o ile tabletka nie zostanie pokruszona lub przełamana.

Więcej informacji na ten temat może udzielić lekarz.

Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy finasteryd przenika do mleka ludzkiego.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Finaster to 5 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Należy pamiętać, że łagodny rozrost gruczołu krokowego jest procesem trwającym wiele lat, zanim zostaną zauważone objawy. Finaster może złagodzić objawy i spowodować kontrolę przebiegu choroby, jeżeli jest przyjmowany regularnie, przez dłuższy czas.

Stosowanie leku Finaster u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Stosowanie leku Finaster u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby dostosowywania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Finaster
W przypadku zastosowania większej ilości tabletek niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Finaster
Lek Finaster należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli jednak dawka leku zostanie pominięta, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • zmniejszenie popędu płciowego,

 • impotencja (niemożność osiągnięcia erekcji),

 • zmniejszenie objętości ejakulatu (ilości nasienia). Nie ma to wpływu na normalną czynność seksualną.

W niektórych przypadkach objawy te mogą ustąpić w trakcie leczenia. Jeżeli jednak objawy niepożądane utrzymują się, należy zwrócić się do lekarza, który może podjąć decyzję o przerwaniu stosowania leku Finaster.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

 • powiększenie i (lub) tkliwość piersi,

 • wysypka,

 • zaburzenia wytrysku.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Należy przerwać stosowanie leku Finaster i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów (obrzęk naczynioruchowy):
Obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu

 • reakcje alergiczne: obrzęk warg, języka, gardła i twarzy,

 • świąd, pokrzywka,

 • kołatanie serca (szybkie lub nieregularne bicie serca),

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (nieprawidłowy wynik w badaniu krwi),

 • depresja,

 • utrzymywanie się zmniejszonego popędu płciowego po przerwaniu leczenia,

 • ból jąder,

 • zaburzenia wzwodu i wytrysku, mogące utrzymywać się po przerwaniu leczenia,

 • męska niepłodność i (lub) słaba jakość nasienia. Poprawę jakości nasienia obserwowano po przerwaniu leczenia finasterydem,

 • w rzadkich przypadkach rozwój raka sutka,

 • niepokój.

Należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi prowadzącemu wszelkie zmiany zauważone w tkance gruczołów sutkowych, takie jak guzki, bolesność, powiększenie piersi czy obecność wydzieliny z brodawek, ponieważ mogą one być objawem poważnych zaburzeń, takich jak rak piersi.


Skład

Substancja czynna: Finasteryd.

Substancje pomocnicze:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, hydroksypropyloceluloza;

otoczka tabletki: talk, alkohol poliwinylowy hydrolizowany, makrogol 3350, tytanu dwutlenek.


Operating machinery

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Producent

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o. o.
ul. Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.