Gripex Duo, 500 mg + 6,1 mg, 16 tabletek

Marka: GRIPEX
Dostępny
29,89

Klienci kupili również

O produkcie: Gripex Duo, 500 mg + 6,1 mg, 16 tabletek

100022646

Opis

Gripex Duo to lek złożony. Zawiera dwie substancje czynne: paracetamol i fenylefrynę. Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, a fenylefryna zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok.


Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, udrożniające nos.


Wskazania

Gripex Duo jest lekiem przeznaczonym do doraźnego stosowania w celu leczenia objawów
przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych, takich jak: gorączka, ból głowy, ból gardła, bóle
mięśniowe i kostno-stawowe, katar oraz niedrożność nosa i zatok przynosowych.

Gripex Duo to lek złożony. Zawiera dwie substancje czynne: paracetamol i fenylefrynę.
Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, a fenylefryna zmniejsza obrzęk i
przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok.

Gripex Duo jest lekiem przeznaczonym do leczenia dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.


Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Zaburzenia rytmu serca. Nadciśnienie tętnicze. Cukrzyca. Guz chromochłonny nadnercza. Jaskra z zamkniętym kątem przesączania. Nadczynność tarczycy. Rozrost gruczołu krokowego. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Stosowanie inhibitorów MAO i w okresie 14 dni od zaprzestania ich stosowania. Stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Stosowanie zydowudyny. Choroba alkoholowa. Kobiety w ciąży lub w okresie karmienia piersią. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera paracetamol.
Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby.
Leku nie stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, takimi jak leki
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, stosowane w leczeniu objawów grypy i przeziębienia.
Nie stosować z innymi lekami zawierającymi sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające
przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie i leki psychostymulujące o działaniu
podobnym do amfetaminy) lub lekami stosowanymi w przeziębieniu i grypie.
W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu. Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością
wątroby, nadużywające alkoholu lub głodzone stwarza ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.
U osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gripex Duo należy omówić możliwość zastosowania leku z
lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:
• ma niewydolność wątroby lub nerek (należy monitorować aktywność enzymów wątrobowych
i wydolność nerek),
• ma zarostową chorobę naczyń,
• ma zespół Reynauda,
• ma stabilną chorobę wieńcową,
• ma niewydolność oddechową,
• ma astmę oskrzelową, str. 3 z 9
• przyjmuje leki z grupy antagonistów receptorów beta-adrenergicznych i inne leki obniżające
ciśnienie krwi (debryzochina, guanetydyna, rezerpina, metyldopa),
• przyjmuje leki przeciwzakrzepowe (wskazane może być dostosowanie ich dawki na podstawie
oznaczenia wskaźników krzepnięcia krwi).
Uszkodzenie wątroby jest możliwe u osób, które spożyły jednorazowo 10 g paracetamolu lub więcej.

Spożycie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z następującymi
czynnikami ryzyka:
- Pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon (leki stosowane
m.in. w padaczce), ryfampicynę (leki stosowane m.in. w gruźlicy), ziele dziurawca (stosowane m.in.
w depresji) lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe.
- Pacjenci regularnie nadużywający alkoholu.
- Pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia,
mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych.


Stosowanie leku u dzieci

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Leku nie stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, takimi jak leki
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, stosowane w leczeniu objawów grypy i przeziębienia.

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające
przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie i leki psychostymulujące o działaniu
podobnym do amfetaminy) lub lekami stosowanymi w przeziębieniu i grypie.

 


Ciąża

Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią.


Dawkowanie

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 65 kg:

Zazwyczaj stosowana dawka to 500 mg do 1000 mg (1-2 tabletki) paracetamolu co 4 godziny, jeśli
konieczne. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 g paracetamolu (8 tabletek leku Gripex Duo).
Nie należy stosować więcej niż 8 tabletek na dobę.


Dorośli i młodzież o masie ciała od 43 kg do 65 kg:

Zazwyczaj stosowana dawka paracetamolu to 500 mg (1 tabletka) co 4 godziny, jeśli to konieczne.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g paracetamolu (6 tabletek leku Gripex Duo).

Dorośli i młodzież o masie ciała od 33 kg do 43 kg:

Zazwyczaj stosowana dawka paracetamolu to 500 mg (1 tabletka leku Gripex Duo ) co 6 godzin, jeśli to konieczne. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2 g paracetamolu (4 tabletki leku Gripex Duo).

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Leku nie wolno stosować dłużej niż przez 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Należy stosować
możliwie najniższą skuteczną dawkę leku, przez możliwie najkrótszy czas. Nie stosować dawki
większej niż zalecana.

Tabletkę można połknąć w całości popijając szklanką wody lub można ją rozpuścić w połowie
szklanki wody, po czym wypić przygotowany roztwór.

Tabletkę można też podzielić na dwie części w celu ułatwienia połknięcia. Rowek dzielący na tabletce jedynie umożliwia przełamanie tabletki w celu ułatwienia jej połknięcia, nie służy do dzielenia tabletki na dwie równe mniejsze dawki.


Skutki uboczne

Paracetamol:
Rzadko: ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, krwotok, bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty; świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka; nefropatie i tubulopatie; obrzęki; niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia, neutropenia. Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ; niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka; wykwity polekowe; reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.


Fenylefryna:
Często: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, jadłowstręt. Rzadko: podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, bladość powłok; świąd, pokrzywka; reakcje alergiczne i nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego i skurczu oskrzeli. Bardzo rzadko: lęk, niepokój, drżenia, nerwowość, bezsenność, rozdrażnienie, zawroty i bóle głowy, omamy. Częstość nieznana: zatrzymanie moczu.


Skład

1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny. 1 tabletka zawiera: 184 mg sorbitolu, 0,63 mg tartrazyny, 0,6 mg glukozy oraz żółcień chinolinową.


Producent

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław


Dystrybutor

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.