Heviran Comfort Max, 0,4 g, 30 tabletek

Dostępny
25,99

O produkcie

100022358

Heviran Comfort MAX jest lekiem przeciwwirusowym.
Substancją czynną leku Heviran Comfort MAX jest acyklowir, który hamuje namnażanie
chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

Wskazania

Lek Heviran Comfort MAX stosuje się w zapobieganiu:
- nawrotom opryszczki pospolitej u dorosłych z prawidłową odpornością.

Lek Heviran Comfort MAX może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości
rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Jeśli po upływie 1 miesiąca nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić
się do lekarza.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Heviran Comfort MAX jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Heviran Comfort MAX należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.

Nie należy stosować leku Heviran Comfort MAX bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem:

- u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
- u pacjentów, którzy stosują inne leki mogące uszkodzić nerki
- u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat lub starszych)
- u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią
- u pacjentów, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa
- u pacjentów, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka zewnętrznych
narządów płciowych
- w przypadku zauważenia częstych (powyżej 6 w ciągu roku) i dłużej trwających (po 5 dniach
terapii brak pozytywnych efektów leczenia) niż dotychczas nawrotów opryszczki, z bardziej
nasilonymi objawami klinicznymi (m.in. gdy po 3-4 dniach terapii powstają nowe ogniska
zakażenia). Może to świadczyć o niedoborze odporności lub zaburzeniach wchłaniania
wymagających diagnostyki i potrzebie innego dawkowania leku.

Pacjenci, u których wystąpiła opryszczka w czasie profilaktycznego przyjmowania leku Heviran
Comfort MAX, powinni zwrócić się do lekarza.
Nie należy stosować leku Heviran Comfort MAX przez osoby z obniżoną odpornością (np. po
przeszczepie szpiku kostnego, zakażone wirusem HIV). Osoby z obniżoną odpornością powinny
skonsultować się z lekarzem w sprawie leczenia jakiegokolwiek zakażenia.
Podczas stosowania leku należy spożywać dużą ilość płynów, aby uniknąć uszkodzenia nerek.

Stosowanie leku u dzieci

Leku Heviran Comfort MAX nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, a w szczególności
o stosowaniu:
- probenecydu - leku stosowanego w dnie moczanowej
- cymetydyny - leku stosowanego głównie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy
- mykofenolanu mofetylu - leku stosowanego po przeszczepach narządów
- teofiliny - leku stosowanego w leczeniu astmy i innych schorzeń układu oddechowego.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku w okresie ciąży. Lek może być stosowany w ciąży jedynie wtedy, gdy
w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa zagrożenie dla płodu.

Acyklowir przenika do mleka kobiecego. Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych u karmionego
dziecka, po konsultacji z lekarzem należy podjąć decyzję czy nie przyjmować leku, czy zaprzestać
karmienia piersią w czasie przyjmowania leku.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podczas przyjmowania leku zaleca się pić dużo płynów, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek oraz
zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się działań niepożądanych.

Tabletki należy połykać popijając wodą.

Dorośli
Lek należy stosować doustnie w dawce 1 tabletka (400 mg) dwa razy na dobę, co 12 godzin.
Bez konsultacji z lekarzem lek można stosować maksymalnie przez okres 1 miesiąca, szczególnie
w okresie narażenia na czynniki wywołujące nawroty opryszczki (np. zwiększona ekspozycja na
światło słoneczne, stres, gorączka).

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku pojawienia się poniższych rzadkich (występujących u nie więcej niż 1 na
1 000 pacjentów) objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:
- duszność, obrzęk naczynioruchowy (np. opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, powodujące
zaburzenia oddychania)
- reakcja anafilaktyczna (objawiająca się często świądem, pokrzywką, dusznością, spadkiem
ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszonym biciem serca).
Podczas przyjmowania leku mogą także wystąpić następujące objawy niepożądane:
Często (występujące u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)
- bóle głowy, zawroty głowy
- nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha
- świąd, wysypka (w tym z nadwrażliwości na światło)
- zmęczenie, gorączka.
Niezbyt często (występujące u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)
- pokrzywka
- przyspieszone, rozsiane wypadanie włosów.
Ponieważ przyspieszone, rozsiane wypadanie włosów może być związane z wieloma chorobami
oraz ze stosowaniem wielu leków, jego związek z działaniem acyklowiru nie jest pewny.
Bardzo rzadko (występujące u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)
 pobudzenie, drżenie
- zaburzenia koordynacji ruchów (ataksja)
- zaburzenia mowy
- dezorientacja, omamy
- objawy psychotyczne
- uszkodzenie mózgu (encefalopatia)
- drgawki, senność, śpiączka
- zapalenie wątroby i żółtaczka
- ostra niewydolność nerek, ból nerek.
Ból nerkowy może być związany z niewydolnością nerki (nerek).
Zaburzenie czynności nerek zwykle szybko ustępuje po uzupełnieniu płynów u pacjenta i (lub) po
zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.
Heviran Comfort MAX może spowodować zmiany w obrazie krwi i dlatego lekarz może zalecić
przeprowadzenie badań kontrolnych krwi. Podczas przyjmowania leku mogą wystąpić:
Rzadko
- zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi (substancje, które wskazują jaka jest
czynność nerek)
- przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i bilirubiny w surowicy
(substancje, które wskazują jaka jest czynność wątroby).
Bardzo rzadko
- zmniejszenie liczby płytek krwi, które może wpływać na krzepnięcie. Jeśli wystąpią siniaki,
czerwone lub purpurowe plamy na skórze z niewyjaśnionej przyczyny, należy poinformować
lekarza.
- zmniejszenie liczby krwinek białych lub niedokrwistość (anemia).

Skład

Substancją czynną leku jest acyklowir. Każda tabletka zawiera 400 mg acyklowiru.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa
(typ A), magnezu stearynian.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.