Hydroxyzinum Adamed, 25 mg, 30 tabletek

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Produkt nie jest jeszcze dostępny Ten produkt jest wyprzedany i nie znamy dokładnej daty jego dostarczenia do magazynu

6,88

O produkcie: Hydroxyzinum Adamed, 25 mg, 30 tabletek

100038233

Opis

Hydroksyzyna blokuje histaminę, substancję znajdującą się w tkankach organizmu. Jest skuteczna w leczeniu lęku, świądu i pokrzywki.


Wskazania

Lek Hydroxyzinum Adamed stosowany jest w leczeniu:

• lęku u dosrosłych

• świądu związanego z pokrzywką u dorosłych, młodzieży i dzieci (≥5 do 11 lat).


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hydroxyzinum Adamed:

- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek hydroksyzyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cetyryznę, aminofilinę, etylenodiaminę lub pochodne piperazyny (blisko związane substancje czynne innych leków);

- jeśli pacjent ma porfirię (choroba metaboliczna);

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

- jeśli EKG (elektrokardiogram) pacjenta wykazuje zaburzenia rytmu serca nazywane wydłużeniem odcinka QT;

- jeśli u pacjenta występuje lub występowała choroba układu krążenia, lub jeśli częstość akcji serca jest bardzo wolna;

- jeśli u pacjenta występuje małe stężenie elektrolitów we krwi (np. małe stężenie potasu lub magnezu);

- jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca;

- jeśli ktoś z rodziny pacjenta zmarł nagle z powodu choroby serca.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hydroxyzinum Adamed należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

• jeśli pacjenta ma chorobę nerek lub wątroby, lub jeśli jest w podeszłym wieku. Może by konieczne zastosowanie mniejszej dawki,

• jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do drgawek (napadów drgawkowych),

• jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka udaru mózgu,

• jeśli pacjent ma chorobę serca,

• jeśli pacjent ma zwiększone ciśnienie w oku (jaskra),

• jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu,

• jeśli pacjent ma zaburzenia równowagi elektrolitowej,

• jeśli pacjent ma małe stężenie potasu lub magnezu we krwi,

• jeśli pacjent ma zaparcie (wolna czynność jelit),

• jeśli pacjent ma ciężkie osłabienie mięśni (miastenia),

• jeśli pacjent ma zaburzenia umysłowe (demencja).

Stosowanie leku Hydroxyzinum Adamed może być związane ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń rytmu serca, które mogą zagrażać życiu. Dlatego należy powiedzieć lekarzowi o wszelkich problemach związanych z sercem oraz o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jeśli podczas stosowania leku Hydroxyzinum Adamed wystąpią objawy ze strony serca, takie jak szybkie bicie serca (palpitacje), problemy z oddychaniem, utrata przytomności, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy także przerwać leczenie hydroksyzyną.

Działaniem niepożądanym leku Hydroxyzinum Adamed może być suchość w jamie ustnej. Dalego ważne jest utrzymanie dobrej higieny jamy ustnej.

Jeśli u pacjenta przeprowadzane są testy na alergię, leczenie lekiem Hydroxyzinum Adamed należy przerwać na co najmniej 5 dni przed przeprowadzeniem tych testów. Należy zwrócić się do lekarza po poradę.

Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku. Czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy.


Stosowanie leku u dzieci

Leku Hydroxyzinum Adamed nie należy stosować u dzieci w wieku do 5 lat. Młodsze dzieci są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takich jak drgawki.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również tych leków, które wydawane są bez recepty. Lek Hydroxyzinum Adamed może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Hydroxyzinum Adamed.

Nie wolno stosować leku Hydroxyzinum Adamed, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu:

• zakażeń bakteryjnych (np. antybiotyki, takie jak erytromycyna, moksyfloksacyna, lewofloksacyna),

• zakażeń grzybiczych (np. pentamidyna),

• chorób serca lub wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (np. amiodaron, chinidyna, dyzopiramid, sotalol)

• psychoz (np. haloperydol),

• depresji (np. cytalopram, escytalopram),

• chorób żołądka i jelit (np. prukalopryd),

• alergii,

• malarii (np. meflochina),

• raka (np. toremifen, wandetanib),

• uzależnień od leków lub silnego bólu (np. metadon).

Należy także powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

• betahistynę stosowaną w leczeniu choroby Meniere'a (zaburzenia równowagi i słuchu),

• fenytoinę stosowaną w leczeniu napadów drgawkowych (drgawek),

• adrenalinę stosowaną w leczeniu ciężkich reakcji alergicznych,

• leki stosowane w leczeniu lęku lub leki nasenne,

• leki przeciwcholinergiczne stosowane np. w leczeniu zespołu jelita drażliwego (choroba układu pokarmowego) lub astmy,

• cymetydynę stosowaną w leczeniu zaburzeń żołądka. Może ona zwiększać stężenie leku Hydroxyzinum Adamed we krwi,

• inhibitory monoaminooksydazy stosowane w leczeniu depresji i choroby Parkinsona,

• tiazydowe leki moczopędne (stosowane np. w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi). Mogą one zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Hydroxyzinum Adamed w okresie ciąży.

Hydroksyzyna, substancja czynna leku Hydroxyzinum Adamed, przenika do organizmu płodu. Istnieje ryzyko wystąpienia wpływu na płód.

Nie wolno stosować leku Hydroxyzinum Adamed w okresie karmienia piersią.

Jeżeli leczenie lekiem Hydroxyzinum Adamed jest konieczne, karmienie piersią należy przerwać, ponieważ hydroksyzyna przenika do mleka kobiecego.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Hydroxyzinum Adamed należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce. Czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy.

Zalecana dawka wynosi:

W leczeniu pokrzywki i świądu:

Dorośli i młodzież ( w wieku 12 lat i powyżej): Dawka początkowa wynosi 1-2 tabletki o mocy 25 mg wieczorem lub zgodnie z zaleceniem lekarza. U dorosłych i dzieci o masie ciała 40 kg i powyżej, maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.

Dzieci w wieku od 5 do 11 lat: 1 tabletka o mocy 10 mg lub 1 tabletka o mocy 25 mg wieczorem lub zgodnie z zaleceniem lekarza. U dzieci o masie ciała do 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg/kg mc/dobę.

W leczeniu lęku:

Dorośli: 10-50 mg na dobę (1-5 tabletek o mocy 10 mg lub 1-2 tabletki o mocy 25 mg), podzielonych na 2 lub 3 dawki w ciągu doby. Maksymalna dawka dobowa wynosi 10 tabletek o mocy 10 mg lub 4 tabletki o mocy 25 mg (100 mg na dobę).

W przypadku leczenia lęku, ten lek należy stosować tylko jako leczenie uzupełniające. Nie należy zmieniać dawki bez porozumienia się z lekarzem.

U młodzieży i dzieci w wieku powyżej 5 lat lek Hydroxyzinum Adamed przeznaczony jest wyłącznie do leczenia pokrzywki i świądu.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast poszukać pomocy medycznej, jeśli u pacjenta wystąpią:

• jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca, takie jak szybkie bicie serca (palpitacje), problemy z oddychaniem, utrata przytomności (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

• obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, powodujący czasem trudności w oddychaniu lub przełykaniu (obrzęk naczynioruchowy) (bardzo rzadkie działania niepożądane, które mogą wystąpić nie więcej niż 1 na 10 000 osób),

• uogólniona wysypka z pęcherzami (ostra uogólniona osutka krostkowa), czerwona wysypka w kształcie pierścienia, często z pęcherzami, głównie na dłoniach i stopach (rumień wielopostaciowy), zapalenie błon śluzowych i skóry, w połączeniu z wysoką gorączką (zespół Stevensa-Johnsona) (bardzo rzadkie działania niepożądane, które mogą wystąpić nie więcej niż 1 na 10 000 osób).

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

• silna senność.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie więcej niż 1 na 10 osób):

• ból głowy,

• senność,

• suchość w jamie ustnej,

• zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie więcej niż 1 na 100 osób):

• pobudzenie,

• splątanie,

• zawroty głowy,

• bezsenność,

• drżenie,

• mdłości (nudności),

• gorączka.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie więcej niż 1 na 1000 osób):

• reakcje alergiczne (nadwrażliwość),

• dezorientacja, omamy (widzenie/słyszenie rzeczy, które nie istnieją),

• napady drgawkowe (drgawki), zaburzenia ruchowe (dyskinezy),

• zaburzenia akomodacji oczu (trudności w ogniskowaniu oka), zamazane widzenie,

• niskie ciśnienie tętnicze krwi,

• zaparcie,

• wymioty,

• zmiany wartości enzymów wątrobowych (transaminaz, fosfatazy zasadowej, bilirubiny i

glutamylu),

• świąd, wysypka z zaczerwienieniem, plamy lub przebarwienia skóry, zapalenie skóry,

• zatrzymanie moczu,

• zatrzymanie akcji serca, wpływ na rytm serca, nieregularny rytm serca.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

• wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna),

• zwężenie dróg oddechowych (skurcz oskrzeli),

• nasilone pocenie się.

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

• zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia),

• agresja,

• depresja,

• powtarzające się, mimowolne skurcze mięśni (tiki),

• nieprawidłowe, długotrwałe skurcze mięśni (dystonia),

• uczucie łaskotania, mrowienia lub drętwienia (parestezje),

• niekontrolowane, kołowe ruchy oczu (napad przymusowego patrzenia w górę z rotacją gałek ocznych),

• biegunka,

• moczenie nocne lub trudności w oddawaniu moczu (nieprawidłowe wydalanie moczu),

• skrajne osłabienie (astenia),

• obrzęk tkanek spowodowany zatrzymaniem wody (obrzęki),

• zwiększenie masy ciała.


Skład

Substancją czynną leku jest 10 mg lub 25 mg hydroksyzyny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian, hypromeloza 5 cPs, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).


Operating machinery

Lek Hydroxyzinum Adamed może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek może powodować senność, osłabienie uwagi i zmniejszenie zdolności do reakcji. Wystąpienie tych działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia bądź po zwiększeniu dawki. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.


Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.