Inventum, lek stosowany u dorosłych mężczyzn w stanach zaburzeń erekcji, 4 tabletki do rozgryzania i żucia

Dostępny
10,45
Darmowa dostawa od 200,00 zł

O produkcie

100009692

Inventum to lek stosowany u dorosłych mężczyzn w stanach zaburzeń erekcji, definiowanych jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego. Lek ten zawiera sildenafil – jedną z najbardziej znanych substancji używanych w leczeniu zaburzeń erekcji. Preparat pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod wpływem wcześniejszego pobudzenia seksualnego. Lek w formie dyskretnych tabletek do rozgryzania i żucia, które nie wymagają popijania.

Ciąża

Lek Inventum nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Inventum są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.
Należy natychmiast powiadomić lekarza, lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli u pacjenta po przyjęciu leku Inventum wystąpią następujące objawy:
- nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła;
- jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić;
- nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej;
- nadmiernie przedłużający się i czasem bolesny wzwód
- utrzymujący się ponad 4 godziny;
- nagłe pogorszenie lub utrata wzroku;
- ciężkie reakcje skórne objawiające się ciężkim łuszczeniem się i obrzęk skóry, powstawaniem pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączką;
- napady padaczkowe lub drgawki.

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
ból głowy.

Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów):
nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów):
wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawiające się katarem, kichaniem i zatkanym nosem), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawiająca się zgagą), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

Rzadko ( może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):
omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub
powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka; krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Po wprowadzeniu syldenafilu do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy piersiowej (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem leku Inventum.
Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku Inventum.


Działanie

Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Inventum pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Inventum należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Jeśli u pacjenta występują choroby zwiększające ryzyko wystąpienia priapizmu (długotrwałego, bolesnego wzwodu) takie jak: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowość dotycząca krwinek czerwonych), szpiczak mnogi (choroba nowotworowa szpiku kostnego) lub białaczka (choroba nowotworowa krwi);
- jeśli u pacjenta występuje anatomiczne zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego (objawiająca się skrzywieniem prącia);
- jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony serca – w tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek wiążący się z aktywnością seksualną;
- jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka, lub dwunastnicy lub zaburzenia krzepnięcia (takie jak hemofilia);
- jeśli u pacjenta wystąpiło nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku - wówczas należy przerwać stosowanie leku Inventum i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą;
- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek nie powinien stosować dawki wyższej niż 25 mg.
Leku Inventum nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.
Leku Inventum nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) zawierającymi syldenafil ani innymi inhibitorami PDE5.
Leku Inventum nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
Lek Inventum nie jest przeznaczony dla kobiet.

Producent

Aflofarm

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ sildenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie sildenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym sildenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym sildenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania sildenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie sildenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Skład

Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg cytrynianu syldenafilu. Pozostałe składniki to: polakrylin potasu, woda oczyszczona, magnezu stearynian, krzemionkakoloidalna bezwodna, aspartam, kroskarmeloza sodowa, aromat mięty pieprzowej, laktozajednowodna, powidon K-30.

Przyjmowanie innych leków

Nie należy stosować leku Inventum, jeśli pacjent przyjmuje:
- azotany (np. nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu);
- leki uwalniające tlenek azotu (np. molsidomina);
- lek przeciwniedokrwienny - nikorandil, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Należy zawsze poinformować lekarza, lub farmaceutę jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”);
- azotyn amylu lub azotan amylu wykorzystywane jako używki (tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Przed przyjęciem leku Inventum należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent przyjmuje:
- leki z grupy inhibitorów proteazy stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV, jak np. ritonawir;
- leki α-adrenolityczne stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty jak np. doksazosyna, ponieważ może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących
jednocześnie syldenafil i leki α-adrenolityczne. Ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu leku Inventum. W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku α-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Inventum


Stosowanie leku u dzieci

Leku Inventum nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Wskazania

Lek Inventum jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu zaburzeń erekcji, definiowanych jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

Dokładamy starań, aby opisy i zdjęcia produktów były aktualne i zgodne z wiedzą medyczną. Mimo wszystko prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.