Kalipoz Prolongatum, 0,391 g, 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
8,76

O produkcie: Kalipoz Prolongatum, 0,391 g, 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

100032559

Opis

Kalipoz Prolongatum jest lekiem zawierającym chlorek potasu.


Wskazania

Zapobieganie i leczenie stanów niedoboru potasu w organizmie (hipokaliemia).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Kalipoz Prolongatum, jeśli pacjent ma:
- uczulenie (nadwrażliwość) na chlorek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- nadwrażliwość na produkty zawierające potas,
- zwiększone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia),
- niewydolność nerek,
- niewydolność nadnerczy (choroba Addisona),
- hipoaldosteronizm hiporeninowy (niedobór hormonu biorącego udział w regulacji gospodarki elektrolitowej),
- wrodzoną chorobę – paramiotonię (cechującą się zwiększeniem napięcia mięśni, niekiedy z ich przerostem oraz utrudnieniem wykonywania ruchów),
- zaburzenia metabolizmu, w tym kwasica (nagromadzenie kwaśnych substancji we krwi) występująca w źle leczonej cukrzycy,
- ciężkie odwodnienie,
- stany obejmujące rozległe zniszczenie komórek (np. ciężkie oparzenia),
- krwawienia z przewodu pokarmowego,
- nasilenie objawów choroby wrzodowej,
- zaburzenia utrudniające przemieszczanie się leku w przewodzie pokarmowym, lub jeśli pacjent stosuje niektóre leki moczopędne (zmniejszające wydalanie potasu, takie jak spironolakton, kanrenon, amiloryd, triamteren, eplerenon.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Kalipoz Prolongatum pacjent powinien poinformować lekarza:
-jeśli ma zaburzenia czynności nerek. Istnieje ryzyko niebezpiecznego zwiększenia stężenia potasu we krwi. W czasie leczenia lekarz zleci regularne badanie stężenia potasu we krwi, kontrolę pracy serca i nerek;
- jeśli wydala czarny stolec, wymiotuje treścią przypominającą fusy od kawy (fusowate wymioty) lub ma silne bóle brzucha. W takim przypadku należy natychmiast odstawić lek i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem;
- jeśli ma choroby serca;
-jeśli ma choroby wątroby.

Stosowanie leku u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Kalipoz Prolongatum u dzieci i młodzieży.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków wydawanych bez recepty.
Lek Kalipoz Prolongatum może wpływać na działanie innych leków. Podobnie inne leki mogą mieć wpływ na działanie leku Kalipoz Prolongatum.
Należy okresowo badać stężenie potasu we krwi podczas jednoczesnego stosowania innych leków.
W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:
Leki obniżające ciśnienie krwi:
-leki moczopędne oszczędzające potas (zmniejszające wydalanie potasu) np. spironolakton, kanrenon, amiloryd, eplerenon lub triamteren (patrz podpunkt: Kiedy nie stosować leku Kalipoz Prolongatum),
- inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl),
- antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny II (sartany),
-leki beta-adrenolityczne (np. metoprolol, propranolol),
- bezpośrednie inhibitory reniny (np. aliskiren).
Stosowane jednocześnie z lekiem Kalipoz Prolongatum mogą spowodować niebezpieczne zwiększenie stężenia potasu we krwi. Może to zagrażać życiu, szczególnie u osób z niewydolnością nerek.
Leki przeciwzapalne:
- niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) np. indometacyna, ibuprofen, diklofenak.
Przyjmowane jednocześnie z lekiem Kalipoz Prolongatum mogą spowodować niebezpieczne zwiększenie stężenia potasu we krwi.
Leki nasercowe:
- glikozydy nasercowe (np. digoksyna).
Nadmierne zwiększenie stężenia potasu we krwi może spowodować zaburzenia pracy serca.
Leki cholinolityczne:
- leki cholinolityczne (np. atropina, bromek ipratropium) stosowane między innymi w okulistyce, schorzeniach układu oddechowego i pokarmowego.
Inhibitory pompy protonowej
Inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol, pantoprazol) stosowane między innymi w chorobie wrzodowej. Przyjmowane jednocześnie z lekiem Kalipoz Prolongatum mogą spowodować niebezpieczne zwiększenie stężenia potasu we krwi. Inne leki: • cyklosporyna – lek immunosupresyjny (osłabiający reakcję obronną organizmu), stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu i w innych schorzeniach. • heparyna (lek zapobiegający krzepnięciu krwi). Podawana jednocześnie z lekiem Kalipoz Prolongatum może spowodować niebezpieczne zwiększenie stężenia potasu we krwi. • inne leki lub produkty zawierające potas (patrz podpunkt: Kiedy nie stosować leku Kalipoz Prolongatum). Może dojść do niebezpiecznego zwiększenia stężenia potasu we krwi.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek Kalipoz Prolongatum może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią, jedynie na wyraźne zalecenie lekarza.


Dawkowanie

Lek Kalipoz Prolongatum należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
-zaburzenia pracy serca (zbyt szybkie, zbyt wolne lub nierówne bicie serca),
-dyskomfortu w brzuchu, ból brzucha, wzdęcia, biegunka lub zaparcia, niedrożność, krwawienia,
- wrzód żołądka i dwunastnicy (ryzyko jest większe przy stosowaniu większych dawek leku),
- niewielkie uszkodzenia śluzówki w jelicie cienkim (nadżerki). Jeśli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego, należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem,
-wysypka (czerwone, swędzące grudki na skórze), świąd, pokrzywka,
-zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia). Podczas stosowania leku Kalipoz Prolongatum należy sprawdzać stężenie potasu we krwi, aby zapobiec wystąpieniu hiperkaliemii.

Skład

Jedna tabletka zawiera 391 mg jonów potasowych (10 mEq K+).
Pozostałe składniki to:
- rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B), talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
- otoczka tabletki: talk, tytanu dwutlenek, amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B), amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A), lak czerwieni koszenilowej (E 124), makrogol 6000.

Operating machinery

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Producent

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189
60 – 322 Poznań

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.