Chlorek potasu, Kalii chloridum - dawkowanie, działanie, ulotka, skutki uboczne

  (5)

Chlorek potasu to związek chemiczny, który jest głównym źródłem jonów potasu (K+). W medycynie jest stosowany w różnych formach, w tym w tabletkach, roztworach do wstrzykiwań i innych preparatach, głównie w celu leczenia lub zapobiegania niedoborom potasu w organizmie. Potas jest niezbędnym elektrolitem, który odgrywa kluczową rolę w wielu funkcjach fizjologicznych, takich jak przewodzenie impulsów nerwowych, skurcz mięśni, utrzymanie równowagi płynów i elektrolitów oraz regulacja ciśnienia krwi.

Sortuj według
Chlorek potasu

Chlorek potasu

Wskazania do stosowania chlorku potasu

Chlorek potasu to sól, która dostarcza organizmowi potasu. Zalecany jest w przypadkach:

 • Używania leków moczopędnych, które nie zatrzymują potasu,
 • Przyjmowania glikozydów naparstnicy czy niektórych glikokortykosteroidów,
 • Długotrwałych wymiotach oraz biegunce,
 • Chorobach nerek,
 • Problemach z nadnerczami, takimi jak wtórny hiperaldosteronizm,
 • Marskości wątroby z objawem wodobrzusza,
 • Chorobach serca i naczyń.

W infuzjach stosowany  do nawadniania, w leczeniu zatruć glikozydami naparstnicy oraz jako dodatek elektrolitowy w żywieniu dojelitowym.

Mechanizm działania chlorku potasu

Potas to główny składnik w płynie wewnątrzkomórkowym. Jest niezbędny dla wielu funkcji organizmu. Uczestniczy w tworzeniu białek, zapewnia równowagę osmotyczną i kwasowo-zasadową. Umożliwia przewodzenie sygnałów nerwowych. Wspiera pracę mięśni, w tym serca. Pomaga w procesach nerkowych.

Dawkowanie chlorku potasu

Dawkę chlorku potasu ustala lekarz. Bierze pod uwagę wagę, stan zdrowia i zażywane przez pacjenta leki. 75 mg chlorku potasu dostarcza 39,1 mg potasu. To odpowiada 1 mmol potasu. Dzienne zapotrzebowanie wynosi ok. 64 mmol. Stężenie potasu we krwi to 3,5-5,5 mmol/l, a w komórkach 150 mmol/l. Chlorek potasu przyjmuje się z jedzeniem, popijając wodą. Dożylnie podaje się go powoli, nie więcej niż 20 mmol/h, w rozcieńczeniu do 40 mmol/h. Dieta pacjenta jest ważnym źródłem potasu. Lekkie niedobory wymagają 10-20 mmol potasu. W przypadku dużej hipokaliemii potrzebne jest do 90 mmol potasu.

Przeciwwskazania do stosowania chlorku potasu

Nie należy stosować chlorku potasu w przypadku:

 • Alergii na ten składnik,
 • Występowania hiperkaliemii,
 • Niewydolności nerek lub kory nadnerczy,
 • Zażywania leków moczopędnych zatrzumujących potas,
 • Występowania oparzeń o dużej powierzchni,
 • Ostrego odwodnienia,
 • Występowania skurczów po pracy w upalnych warunkach,
 • Krwawień z przewodu pokarmowego,
 • Ostrej choroby wrzodowej,
 • Ketonowej kwasicy cukrzycowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu chlorku potasu

Skutki uboczne

Działania niepożądane w trakcie stosowania chlorku potasu mogą występować z nieznaną częstością. Należą do nich: biegunka, hiperkaliemia, nudności, pokrzywka, świąd, wymioty, wysypka, wzdęcia, zaparcia, zaburzenia przewodnictwo przedsionkowo-komorowego, nagły zgon, uczucie dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej, owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, niemiarowość pracy serca, pieczenie w żołądku i przełyku, niewielkie zmiany nadżerkowe w jelicie cienkim, niedrożność lub krwawienia z żołądka, niedrożność  lub krwawienia z dwunastnicy.

Wpływ na prowadzenie pojazdów

Chlorek potasu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn.

Wpływ na ciążę

Nie przeprowadzono badań chlorku potasu na kobietach w ciąży. Ocenę ryzyka i korzyści przed zastosowaniem u ciężarnej ocenia lekarz.

Wpływ na laktację

Potas w mleku matki osiąga poziom ok. 13 mmol/litr. Lekarz decyduje o stosowaniu chlorku potasu u karmiących matek. Zastosowane dawki nie powinny wpływać na poziom potasu w mleku.

Interakcje z lekami

 • Łączenie chlorku potasu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (np. eplerenon, spironolakton) może prowadzić do hiperkaliemii.
 • Jednoczesne stosowanie z inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. enalapryl, kaptopryl, lizynopryl, peryndopryl) może nasilać hiperkaliemię, zwłaszcza u osób z niewydolnością nerek. 
 • Współstosowanie chlorku potasu z takimi lekami jak cyklosporyna, dekibuprofen, deksketoprofen, flurbiprofen, ibuprofen, ketoprofen, naproksen, piroksykam, suksametonium, takrolimus, może prowadzić do hiperkaliemii.
 • Glikokortykosteroidy: hydrokortyzon, metyloprednizolon, prednizolon, prednizon, triamycynolon mogą zmniejszać działanie potasu. 
 • Podczas jednoczesnego stosowania z glikozydami nasercowymi należy zachować ostrożność, istnieje ryzyko wystąpienia hiperkaliemii. 

Inne środki ostrożności

 • Podczas leczenia chlorkiem potasu należy regularnie kontrolowac poziom potasu we krwi.
 • Wstrzyknięcia o stężeniu powyżej 30 mmol mogą powodować ból i miejscowe zapalenie żył.
 • Nierozcieńczony roztwór podany dożylnie jest działa w sposób śmiertelny.
 • Nalezy zachować ostrożność przy stosowaniu glikozydów naparstnicy, przy niewydolności oraz bloku serca.
 • Osoby zażywające leki moczopędne zatrzymujące potas oraz osoby z niewydolnością wątroby czy nerek są bardziej narażone na hiperkaliemię.