Kalium Polfarmex, 782mg jonów potasu/10ml, syrop, 150 ml

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
26,48

O produkcie: Kalium Polfarmex, 782mg jonów potasu/10ml, syrop, 150 ml

100041962

Opis

Kalium Polfarmex, 782mg jonów potasu/10ml, syrop, 150 ml to lek, którego substancją czynną są jony potasu.


Wskazania

Kalium Polfarmex, 782mg jonów potasu/10ml, syrop, 150 ml jest stosowany w profilaktyce i leczenie stanów niedoboru potasu.


Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (chlorek potasu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.
Hiperkaliemia oraz stany chorobowe zwiększające ryzyko hiperkaliemii.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

W trakcie stosowania zalecana jest okresowa kontrola poziomu potasu w osoczu.
Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Sacharoza
Produkt leczniczy zawiera 7,6 g sacharozy w 10 ml syropu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni
przyjmować produktu leczniczego.

Glikol propylenowy (E 1520) – składnik aromatu
Produkt leczniczy zawiera 17,8 mg glikolu propylenowego w 10 ml syropu. Przed podaniem produktu dziecku w wieku poniżej 4 tygodni należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, zwłaszcza gdy dziecko przyjmuje inne produkty zawierające glikol propylenowy lub alkohol. Jednoczesne podawanie z innymi substratami dehydrogenazy alkoholowej, takimi jak etanol może powodować ciężkie działania niepożądane u noworodków.

Benzoesan sodu (E 211)
Produkt leczniczy zawiera 3 mg soli kwasu benzoesowego w 10 ml syropu. Sól kwasu benzoesowego może zwiększyć ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia).

Zwiększona bilirubinemia występująca w następstwie wypierania z albuminy może zwiększać ryzyko żółtaczki u noworodków, która może rozwinąć się w żółtaczkę jąder podkorowych mózgu (złogi niesprzężonej bilirubiny w tkance mózgowej).

Żółcień chinolinowa (E 104)
Produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne.

Sód
Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 10 ml syropu, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.


Przyjmowanie innych leków

Inhibitory konwertazy angiotensyny, leki blokujące receptory -adrenergiczne, pętlowe leki moczopędne oszczędzające potas oraz heparyna nasilają ryzyko hiperkaliemii.


Ciąża

Brak badań na zwierzętach i ludziach, oceniających wpływ preparatu na płód. Brak doniesień o szkodliwym działaniu preparatu w okresie ciąży.


Dawkowanie

Dawkowanie i sposób podawania indywidualnie do stanu chorego. Zwykle podaje się 20 mEq K+ (10 ml syropu) 1-4 razy na dobę.
Nie zaleca się przekraczania dawki 100 mEq K+ (50 ml syropu) na dobę.
Dawkę syropu należy rozcieńczyć w ½ szklanki wody, przyjmować w trakcie lub pod koniec posiłku.


Skutki uboczne

Nudności, wymioty, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej.


Skład

Kwas cytrynowy jednowodny
Sodu benzoesan (E 211)
Aromat bananowy płynny (zawierający m.in. glikol propylenowy E 1520)
Żółcień chinolinowa (E 104)
Sacharoza
Woda oczyszczona


Operating machinery

Kalium Polfarmex nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Producent

Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.