Lactulose-MIP, syrop o działaniu łagodnie przeczyszczającym, 200 ml

Wielkość opakowania - mililitry
Dostępny
15,57

O produkcie: Lactulose-MIP, syrop o działaniu łagodnie przeczyszczającym, 200 ml

100008131

Opis

Lactulose-MIP jest lekiem łagodnie przeczyszczającym o działaniu osmotycznym. Za przeczyszczające działanie laktulozy odpowiedzialne są dwa procesy:- cukier i kwasy powodują zmiany ciśnienia osmotycznego (zwiększenie objętości treści jelitowej), co pośrednio wpływa na pobudzenie perystaltyki jelit;- kwasy bezpośrednio pobudzają perystaltykę jelit.

Działanie

Laktuloza jest dwucukrem złożonym z D-galaktozy i fruktozy. Jest lekiem łagodnie przeczyszczającym o działaniu osmotycznym. Za przeczyszczające działanie laktulozy odpowiedzialne są dwa procesy:
- cukier i kwasy powodują zmiany ciśnienia osmotycznego (zwiększenie objętości treści jelitowej), co pośrednio wpływa na pobudzenie perystaltyki jelit;
- kwasy bezpośrednio pobudzają perystaltykę jelit.

Przyjmuje się, że za działanie laktulozy polegające na zmniejszeniu stężenia amoniaku we krwi,odpowiedzialne są następujące procesy:
- rozkład laktulozy powoduje zmniejszenie wartości pH, co prowadzi do jonizacji amoniaku. W ten sposób powstają niewchłanialne i nietoksyczne jony amoniowe. Proces ten prowadzi do zmniejszenia wchłaniania amoniaku z okrężnicy;
- pod wpływem zwiększonego stężenia węglowodanów i wynikającego stąd zakwaszenia treści jelita,bakterie proteolityczne jelita zostają wyparte na rzecz bakterii sacharolitycznych, dzięki czemu powstaje mniej amoniaku;
- zmniejszona wartość pH w jelicie powoduje, że amoniak z krwi przechodzi bezpośrednio do kwaśnej treści jelita;
- podanie laktulozy prowadzi do zwiększenia stężenia węglowodanów w okrężnicy. Dzięki temu dla całej flory bakteryjnej powstaje względny deficyt azotu, który następnie jest kompensowany przezzużycie amoniaku pochodzącego z rozkładu mikroorganizmów.

W przypadku encefalopatii wątrobowej laktuloza zmniejsza stężenie amoniaku we krwi o około 25-50 %. Działanie lecznicze może wystąpić po upływie kilku godzin do kilku dni.


Wskazania

- Zaparcia
- Zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Lactulose-MIP
- jeśli pacjent ma uczulenie na laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent ma niedrożność jelit;
- jeśli pacjent ma zapalenie przewodu pokarmowego;
- jeśli pacjent ma galaktozemię.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Lactulose-MIP należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Należy zachować ostrożność u niemowląt i małych dzieci z autosomalno-recesywną, dziedziczną nietolerancją fruktozy. W przypadku takiej choroby niepełny rozkład fruktozy prowadzi do fruktozemii oraz do fruktozurii (wydalania fruktozy z moczem), a także do hipoglikemii (obniżenia stężenia cukru we krwi poniżej wartości prawidłowych), jak i do związanych z hipoglikemią zaburzeń czynności wątroby, nerek oraz mózgu.15 ml syropu zawiera do 2,4 g węglowodanów (m.in. fruktozę, galaktozę, laktozę), co odpowiada 0,2jednostkom chlebowym, dlatego lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą.Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Stosowanie leku u dzieci

Leki przeczyszczające można stosować u dzieci, niemowląt i noworodków tylko w szczególnych przypadkach i pod nadzorem lekarza, ponieważ mogą wpływać na normalny rytm oddawania stolca.Leku Lactulose-MIP nie należy podawać dzieciom poniżej 14 lat bez konsultacji z lekarzem.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.Laktuloza obniża pH w jelicie grubym i może osłabiać działanie leków, których uwalnianie zależy od pH w okrężnicy. Laktuloza może nasilić utratę potasu powodowaną przez inne leki (środki moczopędne, kortykosteroidy i amfoterycynę B). Laktuloza może powodować zmniejszenie stężenia potasu w surowicy, co może nasilać działanie glikozydów nasercowych.

Ciąża

Zgodnie z aktualną wiedzą, lek ten może być bezpiecznie stosowany zgodnie z zaleceniami w trakcie ciąży i laktacji.Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Dawkowanie

Lek Lactulose-MIP można przyjmować po zmieszaniu z wodą lub innymi płynami. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.Pojedynczą dawkę laktulozy należy połknąć bez zbyt długiego przetrzymywania w jamie ustnej.W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać dużą ilość płynów (około1,5-2 l/dobę, tj. 6-8 szklanek). Działanie przeczyszczające może wystąpić po upływie 2 do 10 godzin. Jeśli dawka jest niewystarczająca, do pierwszego stolca może upłynąć 24 do 48 godzin. Czas trwania leczenia zależyod przebiegu choroby.W przypadku wrażenia, że działanie leku Lactulose-MIP za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Dawkowanie powinno być dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta, ciężkości i przebiegu choroby. Laktulozę należy przyjmować doustnie. Do dawkowania syropu służy dołączona miarka. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku:

Zaparcia

 wiekdawka początkowa dawka podtrzymująca 
 Dorośli i młodzież
(14-17 lat)
15-45 ml w
1 lub 2 dawkach
podzielonych
co odpowiada
9,75-29,25 g
laktulozy
15-30 ml co odpowiada
9,75-19,5 g
laktulozy
 Dzieci (7-14 lat)15 ml co odpowiada
9,75 g
laktulozy
10-15 ml co odpowiada
6,5-9,75 g
laktulozy
 Dzieci (1-6 lat)5-10 ml co odpowiada
3,25-6,5 g
laktulozy
5-10 ml co odpowiada
3,25-6,5 g
laktulozy
 Niemowlęta
(poniżej 1 roku)
do 5 ml co odpowiada
do 3,25 g
laktulozy
do 5 ml co odpowiada
do 3,25 g
laktulozy
Dawkowanie należy dostosować tak, żeby pacjent wydalał luźny stolec. Lek można stosować w pojedynczej dawce dobowej lub w dwóch dawkach podzielonych. W przypadku jednej dawki dobowej należy ją przyjmować o tej samej porze, np. podczas śniadania.Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni leczenia). Jeżeli po tym czasie brak jest odpowiedniego działania terapeutycznego, należy skontaktować się z lekarzem.Jeżeli pacjent jest leczony środkami przeczyszczającymi przez dłuższy okres, należy je odstawiać stopniowo.


Encefalopatia wątrobowa (tylko u osób dorosłych)
Dawka początkowa: 3-4 razy na dobę po 30-45 ml (19,5-29,25 g laktulozy). Dawka ta może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej, aby pacjent oddawał luźny stolec 2-3 razy na dobę.Stosowanie u dzieci:Brak dostępnych danych dotyczących stosowania u dzieci (do 18 lat) z encefalopatią wątrobową.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit
Bóle brzucha, wzdęcia. W przypadku stosowania zbyt dużych dawek: nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Hipernatremia (podwyższenie stężenia sodu we krwi, podczas stosowania w encefalopatii wątrobowej), zaburzenia równowagi elektrolitowej (na skutek biegunki).


Skład

- Substancją czynną leku jest laktuloza. 15 ml syropu zawiera 9,75 g laktulozy.

- Pozostałe substancje pomocnicze to: aromat wiśniowy IFF 16-21-3618, kwas cytrynowybezwodny, woda oczyszczona.


Producent

CHEPHASAAR CHEM-PHARM.FABRIK G.M.B.H.

Dystrybutor

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Orzechowa 5
80-175 Gdańsk

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.