Macmiror complex 500, 0,5g+200000j.m., 8 globulek dopochwowych

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
35,98

O produkcie: Macmiror complex 500, 0,5g+200000j.m., 8 globulek dopochwowych

100037417

Opis

Lek Macmiror Complex 500 zawiera dwie substancje czynne: nifuratel i nystatynę (Nifuratelum + Nystatinum ) i jest sosowany w leczeniu zakażeń pochwy i sromu wywołanych przez grzyby, pierwotniaki, bakterie.


Działanie

Lek Macmiror Complex 500 zawiera dwie substancje czynne: nifuratel i nystatynę.

Nifuratel jest syntetycznym związkiem, który skutecznie działa przeciw pierwotniakom, bakteriom
i grzybom najczęściej wywołującym zakażenia pochwy. Nystatyna jest antybiotykiem o działaniu przeciwgrzybicznym, działającym przede wszystkim na grzyby z rodzaju Candida spp. 

Zastosowanie nifuratelu i nystatyny w jednym leku powoduje, że lek Macmiror Complex 500 jest
skuteczny w leczeniu zakażeń pochwy i sromu wywołanych grzybami z rodzaju Candida spp.,
rzęsistkiem pochwowym (Trichomonas vaginalis) i bakteriami.
Nifuratel i nystatyna zastosowane jednocześnie działają skuteczniej u pacjentek z grzybicą i innymi
zakażeniami pochwy niż każda z tych substancji zastosowana oddzielnie. Skuteczne leczenie zakażeń
pochwy powoduje przywrócenie warunków fizjologicznych i zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń
w przyszłości. Lek nie niszczy bakterii pałeczki kwasu mlekowego, która pełni rolę ochronną
i występuje w pochwie zdrowych kobiet. Nystatyna i nifuratel zastosowane miejscowo – do pochwy –
nie przenikają do krwi i nie działają na cały organizm.


Wskazania

Leczenie zakażeń pochwy i sromu wywołanych przez: grzyby z rodzaju Candida spp., rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis), bakterie.


Przeciwwskazania

Nie stosować leku Macmiror Complex 500 jeśli pacjentka ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Macmiror Complex 500 należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.
Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwzakaźnych, w czasie długotrwałego stosowania
leku Macmiror Complex 500 może wystąpić uczulenie. Jeśli w czasie leczenia wystąpi lub nasili się
np. uczucie pieczenia, świąd lek należy odstawić i poinformować o tym lekarza, który w razie
konieczności zmieni sposób leczenia.

W czasie leczenia pacjentki nie powinny współżyć seksualnie. Zalecane jest jednoczesne doustne
stosowanie nifuratelu przez partnera seksualnego.

Lek Macmiror Complex 500 zawiera etylu p-hydroksybenzoesan sodowy i propylu phydroksybenzoesan sodowy. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu
późnego).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25˚C.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu .

Lek przeznaczony jest do stosowania pod nadzorem lekarza.


Stosowanie leku u dzieci

Brak danych.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.
Nie należy bez porozumienia z lekarzem stosować innych leków podawanych do pochwy, także tych
dostępnych bez recepty.

Macmiror Complex 500 z jedzeniem, piciem
Lek Macmiror Complex 500 można stosować niezależnie od jedzenia i picia.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
O stosowaniu leku Macmiror Complex 500 przez kobiety w ciąży i karmiące piersią decyduje lekarz.

Nie wiadomo czy lek przenika do mleka kobiecego.

W każdym przypadku, w okresie ciąży i karmienia piersią, lek Macmiror Complex 500 wolno
stosować jedynie pod bezpośrednim nadzorem lekarza, w sytuacji absolutnej konieczności, biorąc pod uwagę korzyści płynące z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.


Dawkowanie

Lek Macmiror Complex 500 ma postać globulek do stosowania dopchwowego.

Zalecana dawka:
Należy stosować jedną globulkę raz na dobę, wieczorem.

Globulkę należy umieścić głęboko w okolicy tylnego sklepienia pochwy. O sposób zakładania
globulki należy zapytać lekarza.

O tym, jak długo należy stosować lek decyduje lekarz.
Leczenie należy zakończyć przed menstruacją.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Macmiror Complex 500
Z uwagi na drogę podawania i fakt, że lek nie wchłania się i nie działa ogólnie, przedawkowanie jest
bardzo mało prawdopodobne.
Do tej pory nie zgłoszono przypadku przedawkowania leku.

Przerwanie stosowania leku Macmiror Complex 500
Nie należy bez porozumienia z lekarzem przerywać leczenia, gdyż może być ono nieskuteczne.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty

Stosowanie leku Macmiror Complex 500 u pacjentów w podeszłym wieku
Lek Macmiror Complex 500 mogą stosować osoby w wieku podeszłym.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):  kontaktowe zapalenie skóry,
pokrzywka, pieczenie pochwy, świąd pochwy.

Pieczenie i świąd pochwy w miejscu podania są zazwyczaj łagodne i ustępują samoistnie.


Skład

Substancjami czynnymi leku są nifuratel i nystatyna. 1 globulka zawiera 500 mg nifuratelu i
200 000 j.m. nystatyny.
Pozostałe składniki to: dimetylopolisiloksan AK 1000, żelatyna, glicerol, etylu p-hydroksybenzoesan sodowy, propylu p-hydroksybenzoesan sodowy, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty.


Operating machinery

Lek Macmiror Complex 500 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.


Producent

Polichem S.A.
 


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.