Mupirox, 20 mg/g, maść, 15 g

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

Dostępny
31,98

O produkcie: Mupirox, 20 mg/g, maść, 15 g

100033213

Opis

Mupirox ma postać maści. Substancją czynną leku jest antybiotyk mupirocyna. Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych wrażliwymi na antybiotyk mupirocynę szczepami Staphylococcus aureus, w tym szczepami metycylinoopornymi oraz innymi gronkowcami i paciorkowcami.


Wskazania

Miejscowe leczenie:
− liszajca, zapalenia mieszków włosowych oraz czyraków wywołanych przez Staphylococcus aureus, pozostałe gronkowce oraz paciorkowce;
− wtórnych zakażeń skóry.


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Mupirox:
− jeśli pacjent ma uczulenie na mupirocynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
− do nosa lub do oczu.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mupirox należy omówić to z lekarzem.
Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.
W przypadku dostania się maści do oka, należy je przemywać wodą, aż do usunięcia pozostałości maści. Nie należy stosować leku do jamy ustnej ani go połykać.
W razie wystąpienia reakcji uczuleniowej lub ciężkiego miejscowego podrażnienia, należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Przedłużanie leczenia powyżej okresu zalecanego przez lekarza może spowodować powstawanie drobnoustrojów opornych na lek.
Lek zawiera makrogol, który może wchłaniać się przez otwarte rany lub uszkodzoną skórę, a następnie wydalać przez nerki. Leku Mupirox nie należy używać razem z innymi lekami zawierającymi makrogol, zwłaszcza u osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, ze względu na ryzyko wchłaniania dużych ilości makrogolu.


Stosowanie leku u dzieci

Mupirox może być stosowany u dzieci.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie należy jednocześnie stosować maści z innymi lekami stosowanymi miejscowo, ponieważ może to spowodować rozcieńczenie prowadzące do zmniejszenia działania przeciwbakteryjnego oraz możliwą utratę stabilności mupirocyny w maści.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Brak danych odnośnie wpływu leku na płód ludzki.
Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią
Nie ma dostępnych informacji dotyczących przenikania mupirocyny do mleka.
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Na chorobowo zmienione miejsce na skórze należy nanieść niewielką ilość maści. Lek zwykle stosuje się trzy razy na dobę przez okres do 10 dni.
Na leczone miejsce można zastosować opatrunek.
Jeżeli w ciągu 3-5 dni leczenia nie nastąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mupirox
W przypadku przedawkowania lub w razie połknięcia leku, należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Mupirox
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:
- często: występują u 1 do 10 osób na 100;
- niezbyt często: występują u 1 do 10 osób na 1 000;
- bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 osoby na 10 000.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Często: pieczenie, swędzenie, wysypka.
Niezbyt często: sucha skóra, wrażliwość na dotyk, kontaktowe zapalenia skóry, zwiększony wysięk.

Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko: ogólne reakcje nadwrażliwości.


Skład

Substancją czynną leku jest mupirocyna 20 mg/g. Pozostałe składniki to: makrogol 3350 i makrogol 400.


Operating machinery

Mupirox nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.


Producent

EMO-FARM Sp. z o.o.
ul. Łódzka 52
95-054 Ksawerów


Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.