Nicorette FreshFruit Gum, 4 mg, 105 gum do żucia.

Dostępny
69,35

Klienci kupili również

Suplement diety zawiera olej z wiesiołka, który poprawia kondycję skóry.

O produkcie: Nicorette FreshFruit Gum, 4 mg, 105 gum do żucia.

100007757

Opis

Lecznicza guma do żucia o smaku świeżych owoców.

Działanie

Podczas żucia Guma Nicorette, uwalnia do organizmu kontrolowaną ilość nikotyny, która pomaga w przełamaniu potrzeby sięgnięcia po papierosa i zwalcza symptomy związane z rzuceniem palenia. Prawidłowe korzystanie z Gumy Nicorette dwukrotnie zwiększa szanse rzucenia palenia w stosunku do samodzielnego działania.Gumy Nicorette, pozwalają palaczowi, (który próbuje rzucić palenie) zmniejszyć uczucie głodu nikotynowego. Działają poprzez dostarczenie farmakologicznej nikotyny do organizmu, w dawce mniejszej niż w papierosie, ale wystarczającej, aby zredukować chęć sięgnięcia po papierosa. Guma Nicorette pozwala aktywnie kontrolować, ile i kiedy używamy nikotyny. Można ją żuć zawsze, gdy poczuje się chęć sięgnięcia po papierosa. Jest ona dostępna w dwóch różnych dawkach

Wskazania

Preparat Nicorette jest wskazany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u palaczy tytoniu zdecydowanych na rzucenie nałogu, poprzez złagodzenie głodu nikotyny i objawów wynikających z odstawienia nikotyny.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Nicorette FreshFruit Gum należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:
–    przebytego ostatnio udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego,
–    bólów w klatce piersiowej lub objawów dławicy piersiowej,
–    choroby serca wpływającej na szybkość lub miarowość rytmu serca,
–    niewyrównanego nadciśnienia tętniczego,
–    choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
–    nadczynności tarczycy,
–    cukrzycy insulinozależnej (mogą być wymagane mniejsze dawki insuliny jako rezultat zaprzestania palenia),
–    stwierdzonego guza chromochłonnego nadnerczy,
–    ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby,
–    ciężkiej choroby nerek,
–    zapalenia przełyku.

Guma do żucia może przyklejać się, a w rzadkich przypadkach powodować uszkodzenia protez dentystycznych.

Niektórzy pacjenci mogą kontynuować stosowanie gumy Nicorette FreshFruit Gum dłużej niż zalecany okres leczenia, lecz potencjalne ryzyko długotrwałego stosowania jest znacznie mniejsze niż ryzyko uzależnienia związane z powrotem do palenia tytoniu.


Stosowanie leku u dzieci

Bez zalecenia lekarza nie należy stosować gumy do żucia Nicorette FreshFruit Gum u osób poniżej 18 lat. Dane dotyczące leczenia osób z tej grupy wiekowej produktem Nicorette FreshFruit Gum są ograniczone.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a takżę o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Zaprzestanie palenia może wymagać modyfikacji ich dawkowania.
Jeśli przyjmowana jest imipramina, klomipramina, fluwoksamina (leki stosowane w leczeniu depresji), klozapina, olanzapina (leki stosowane w leczeniu schizofrenii), teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i stanach zapalnych oskrzeli), takryna (lek stosowany w chorobie Alzheimera), ropinirol (lek stosowany w chorobie Parkinsona), flekainid (lek stosowany m.in. w częstoskurczu, napadowym migotaniu przedsionków, zaburzeniach rytmu serca), pentazocyna (lek przeciwbólowy), insulina,, należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem leczniczej gumy do żucia Nicorette FreshFruit Gum.


Ciąża

Ciąża

Palenie tytoniu w trakcie ciąży wiąże się z takimi zagrożeniami jak opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego, przedwczesny poród lub poród martwego płodu. Zaprzestanie palenia jest najskuteczniejszą, pojedynczą interwencją, poprawiającą zdrowie zarówno palącej kobiety w ciąży, jaki i jej dziecka. Im wcześniej uda się zerwać z nałogiem, tym lepiej.Nikotyna przenika do organizmu płodu i wpływa na jego oddychanie i krążenie. Wpływ na krążenie jest zależny od dawki. Palącej kobiecie w ciąży należy bezwzględnie zalecić, aby zaprzestała palenia bez stosowania NTZ. Ryzyko kontynuowania palenia może powodować większe zagrożenie dla płodu niż stosowanie produktów NTZ w ramach kontrolowanego programu zaprzestania palenia. Stosowanie Nicorette FreshFruit Gum u palącej kobiety w ciąży można rozpocząć wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Karmienie piersią

Nikotyna swobodnie przenika do mleka matki w ilościach, mogących oddziaływać na dziecko, nawet gdy stosuje się ją w dawkach terapeutycznych. Dlatego należy unikać stosowania Nicorette FreshFruit Gum w okresie karmienia piersią. Jeśli nie uda się zaprzestać palenia, stosowanie Nicorette FreshFruit Gum przez karmiącą kobietę można rozpocząć wyłącznie po konsultacji z lekarzem.Aby zmniejszyć narażenie dziecka, Nicorette FreshFruit Gum należy stosować bezpośrednio po karmieniu piersią.


Dawkowanie

Dzieci i młodzież
Bez zalecenia lekarza nie należy stosować gumy do żucia Nicorette FreshFruit Gum u osób poniżej 18 lat. Dane dotyczące leczenia osób z tej grupy wiekowej produktem Nicorette FreshFruit Gum są ograniczone.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku
Wstępna dawka powinna zostać ustalona indywidualnie w zależności od stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny. Zazwyczaj stosuje się 8 – 12 gum na dobę o odpowiedniej zawartości nikotyny. Osoby palące o niskim stopniu uzależnienia (palenie ≤ 20 papierosów/dobę) powinny rozpocząć leczenie od dawki 2 mg. Osoby palące o wysokim stopniu uzależnienia powinny rozpocząć leczenie od dawki 4 mg. Nie należy stosować więcej niż 15 gum na dobę.

Zaprzestanie palenia
Lek Nicorette FreshFruit Gum ułatwia rzucenie palenia osobom zdecydowanym na wyjście z nałogu. Gumę należy stosować przynajmniej przez 3 miesiące. Następnie należy rozpocząć stopniowe odstawianie gumy. Leczenie powinno zostać zakończone, gdy dawka zostanie zmniejszona do 1 – 2 gum na dobę.

Ograniczenie palenia
Lek Nicorette FreshFruit Gum ułatwia ograniczenie palenia osobom nie chcącym lub nie będącym w stanie rzucić nałogu. Aby wydłużyć odstępy pomiędzy paleniem oraz w celu maksymalnego zmniejszenia ilości wypalanych papierosów, gumę należy stosować w okresach pomiędzy wypalanymi papierosami w momencie pojawienia się chęci zapalenia papierosa. Jeśli po 6 tygodniach nie osiągnie się zmniejszenia ilości wypalanych papierosów w ciągu doby, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy rozważyć próbę zaprzestania palenia, tak szybko jak będzie to możliwe, ale nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Jeżeli w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa poważna próba zaprzestania palenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Zwykle regularne stosowanie gum przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie jest zalecane. Niektórzy byli palacze mogą wymagać dłuższego leczenia, aby uniknąć powrotu do palenia. Niewykorzystane gumy należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.

Należy korzystać z porad grup wsparcia, gdyż mogą one udoskonalić proces rzucania palenia i pomóc zakończyć terapię sukcesem.

Czasowa abstynencja
Lek Nicorette FreshFruit Gum pomaga osobom palącym w czasowym powstrzymaniu się od palenia. Gumę należy stosować podczas przerw między wypalanymi papierosami, gdy pojawia się chęć zapalenia, na przykład w miejscach, gdzie palenie jest zabronione lub w innych sytuacjach, w których chce się uniknąć palenia.

Stosowanie gum w skojarzeniu z plastrami
Gumy można stosować same lub w skojarzeniu z plastrami zawierającymi nikotynę. Wykorzystanie więcej niż jednej formy nikotynowej terapii zastępczej jest korzystne w przypadku osób palących, które powróciły do nałogu palenia, pomimo stosowania w przeszłości monoterapii NTZ lub które mają trudności w opanowaniu chęci zapalenia papierosa podczas stosowania monoterapii. Dlatego, jeśli to konieczne, plaster Nicorette Invisipatch 15 mg/16 h i guma Nicorette FreshFruit Gum 2 mg mogą być stosowane łącznie.
Plaster Nicorette Invisipatch 15 mg/16 h należy przykleić rano, po przebudzeniu i odkleić po 16 godzinach, przed pójściem spać. Należy go stosować zgodnie z dawkowaniem zatwierdzonym dla stosowania w monoterapii. Gumę Nicorette FreshFruit Gum 2 mg należy rzuć w momencie poczucia silnej chęci zapalenia papierosa, nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej 15 gum. Guma może być stosowana w ten sposób przez okres 12 tygodni, następnie należy stopniowo ograniczać stosowanie gum. Maksymalny czas stosowania gum wynosi 12 miesięcy.Skutki uboczne

Lek zawiera butylowany hydroksytoluen (E 321), który może powodować podrażnienie błon śluzowych.

Jak każdy lek, lek Nicorette Classic Gum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lecznicza guma do żucia Nicorette Classic Gum może powodować działania niepożądane podobne do tych, które występują po nikotynie wchłanianej podczas palenia papierosów lub stosowania innych postaci tytoniu. Działania te są w większości zależne od dawki nikotyny.

Podczas pierwszych dni stosowania gum najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są podrażnienia gardła oraz zwiększone wydzielanie śliny. Nadmierne połykanie uwolnionej nikotyny może początkowo powodować czkawkę.

Do innych bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób) zgłaszanych objawów należą bóle głowy, uczucie dyskomfortu, czkawka, nudności, ból jamy ustnej i gardła, ból mięśni żuchwy.
Często (u więcej niż 1 na 100 osób i u mniej niż 1 na 10 osób) występują zawroty głowy, wymioty
Niezbyt częste (występujące u więcej niż 1 na 1000 osób i u mniej niż 1 na 100 osób) Objawy to palpitacje (kołatanie serca), rumień, pokrzywka
Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 osób i u mniej niż 1 na 1000 osób) i bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić: przejściowe migotanie przedsionków, reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy.


Skład

- Substancją czynną leku jest nikotyna. Jedna guma do żucia zawiera 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem.
- Pozostałe składniki to: rdzeń - podłoże gumy do żucia, ksylitol (E 967), olejek miętowy, sodu węglan bezwodny,  acesulfam potasu (E 950), lewomentol, magnezu tlenek, żółcień chinolinowa, lak (E 104); otoczka - tuttifrutti QL 84441, hypromeloza, sukraloza (E 955), polisorbat 80, ksylitol (E 967), guma arabska (E 414), tytanu dwutlenek (E 171), wosk Carnauba (E 903), żółcień chinolinowa, lak (E 104).


Producent

McNeil

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.