Nicorette Spray, 1 mg/dawkę, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 150 dawek

Dostępny
57,44

O produkcie: Nicorette Spray, 1 mg/dawkę, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 150 dawek

100003787

Opis

Nazwa Nicorette Spray
Nazwa międzynarodowa Nicotinum
Dawka 1 mg/dawkę
Postać aerozol do stosowania w jamie ustnej
Wielkość opakowania 150 dawek
Działanie/właściwości
  •  łagodzi głód nikotynowy

Nicorette Spray, 1 mg/dawkę, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 150 dawek to lek zawierający w składzie nikotynę.


Działanie

Nicorette Spray łagodzi objawy odstawienne występujące po zaprzestaniu palenia, w tym głód nikotynowy. Gdy nagle zaprzestanie się dostarczać do organizmu nikotyny z tytoniu, rozwijają się różne rodzaje nieprzyjemnych odczuć zwanych objawami odstawiennymi. Dzięki stosowaniu leku można zapobiec wystąpieniu tych nieprzyjemnych odczuć lub zmniejszyć ich nasilenie oraz zmniejszyć pragnienie zapalenia papierosa. Jest tak dlatego, że kontynuuje się dostarczanie niewielkiej ilości nikotyny do organizmu przez krótki czas. Lek Nicorette Spray nie zawiera substancji smolistych, tlenku węgla i innych toksyn występujących w dymie tytoniowym.

Aby zwiększyć szanse na udany wynik próby zaprzestania palenia, należy również korzystać z porad i wsparcia psychoterapeutycznego.


Wskazania

Lek Nicorette Spray jest stosowany, aby pomóc rzucić palenie osobom, które chcą zerwać z nałogiem natychmiast bądź ograniczyć palenie przed całkowitym jego zaprzestaniem. Jest to rodzaj leczenia zwany nikotynową terapią zastępczą (NTZ).


Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku
- Jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat.
- Jeśli pacjent nigdy nie palił.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nicorette Spray należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje jakikolwiek z poniższych stanów. Możliwe, że pacjent będzie mógł stosować lek Nicorette.

Spray, jednak musi najpierw zasięgnąć porady lekarza w przypadku:
- przebytego niedawno (w ciągu ostatnich 3 miesięcy) zawału serca lub udaru mózgu,
- bólu w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa) lub objawów dławicy piersiowej w spoczynku,
- choroby serca wpływającej na szybkość lub miarowość rytmu serca,
- wysokiego ciśnienia tętniczego, które nie jest wyrównane przez leki,
- wystąpienia kiedykolwiek reakcji alergicznych, takich jak obrzęk warg, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub swędząca wysypka (pokrzywka); stosowanie NTZ może czasem sprowokować ten rodzaj reakcji,
- ciężkiej lub średnio nasilonej choroby wątroby,
- ciężkiej choroby nerek,
- cukrzycy,
- nadczynności tarczycy,
- guza nadnercza (guza chromochłonnego nadnerczy),
- choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
- zapalenia przełyku.

Leku nie powinny stosować osoby niepalące.


Stosowanie leku u dzieci

Nie stosować tego leku u dzieci i młodzieży.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to szczególnie istotne, jeśli stosuje się leki zawierające:
- teofilinę w leczeniu astmy,
- takrynę w chorobie Alzheimera,
- klozapinę w schizofrenii,
- ropinirol w leczeniu choroby Parkinsona.


Ciąża

Jest bardzo ważne, aby w okresie ciąży zaprzestać palenia, ponieważ prowadzi ono do zahamowania rozwoju płodu. Może także wywołać poronienie lub poród martwy. Najlepiej próbować rzucić palenie bez stosowania leków zawierających nikotynę. Jeśli to się nie uda, stosowanie leku Nicorette Spray można rozpocząć dopiero po konsultacji z lekarzem prowadzącym ciążę, lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem z ośrodka specjalizującego się w leczeniu uzależnienia od tytoniu.

Leku nie należy przyjmować w trakcie karmienia piersią, ponieważ nikotyna przedostaje się do mleka matki i może oddziaływać na dziecko. Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku

Nicorette Spray, aerozol należy stosować bezpośrednio po karmieniu i nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem karmienia.

Palenie zwiększa ryzyko niepłodności u kobiet i mężczyzn. Nieznany jest wpływ nikotyny na płodność.


Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Osoby w wieku poniżej 18 lat nie powinny stosować leku Nicorette Spray.
Jeśli po 6 tygodniach leczenia nie uda się zmniejszyć liczby stosowanych dawek leku lub liczby wypalanych papierosów, bądź jeśli pacjent musi stosować lek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy skonsultować się z lekarzem. Zazwyczaj należy stosować lek przez 3 miesiące, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Sposób stosowania leku zależy od tego, czy pacjent chce zaprzestać palenia natychmiastowo, czy stopniowo poprzez sukcesywne zmniejszanie liczby wypalanych papierosów przed całkowitym zaprzestaniem palenia.

Natychmiastowe rzucenie palenia
Celem jest natychmiastowe zaprzestania palenia i stosowanie aerozolu w celu zmniejszenia głodu nikotynowego.

Nie stosować więcej niż 2 dawki jednocześnie lub 4 dawki na godzinę przez 16 godzin. Maksymalna dawka to 64 dawki (aplikacje) przez 16 godzin w ciągu każdej doby.
Etap 1: tygodnie 1-6
Zamiast sięgać po papierosa lub jeśli pojawi się głód nikotynowy, należy zastosować 1 lub 2 dawki.
Najpierw zastosować jedną dawkę, a następnie, jeśli głód nikotynowy nie ustąpi w ciągu kilku minut, drugą dawkę. Jeśli konieczne są 2 dawki, następnym razem można zastosować je od razu.

Dla większości osób palących oznacza to 1 lub 2 dawki co 30 minut do 1 godziny.
Na przykład, jeśli średnia liczba papierosów wypalanych w ciągu doby wynosi 15, należy stosować 1-2 dawki co najmniej 15 razy na dobę.
Etap 2: tygodnie 7-9
Należy rozpocząć zmniejszanie liczby dawek w ciągu doby.
Przed końcem 9 tygodnia pacjent powinien stosować POŁOWĘ średniej liczby dawek stosowanych w etapie 1.

Etap 3: tygodnie 10-12

Należy nadal zmniejszać liczbę dawek stosowanych w ciągu doby, tak by w 12 tygodniu nie stosować więcej niż 4 dawki na dobę. Kiedy liczba dawek w ciągu doby zostanie zmniejszona do 2-4, należy zaprzestać stosowania leku Nicorette Spray.

Stopniowe rzucanie palenia
Dotyczy rozpoczęcia stopniowego zastępowania niektórych papierosów lekiem Nicorette Spray. Po osiągnięciu tego celu całkowicie zaprzestaje się palenia papierosów, stosując aerozol. Wreszcie zaprzestaje się również stosowania aerozolu.
W przypadku odczucia silnego pragnienia zapalenia papierosa należy zastosować 1 lub 2 dawki leku zamiast papierosa, aby opanować głód nikotynowy. Aerozol używa się, aby zastąpić papierosa, dlatego po zastosowaniu leku nie należy palić. Stosowanie aerozolu bez jednoczesnego zmniejszania liczby. Należy zmniejszyć do jak najmniejszej liczbę papierosów wypalanych w ciągu doby i zastąpić je aerozolem. Jeśli po 6 tygodniach leczenia nie uda się osiągnąć zmniejszenia liczby wypalanych na dobę papierosów, należy zasięgnąć porady lekarza. Pacjent powinien rzucić palenie, gdy tylko poczuje się na to gotowy, jednak nie później niż 12 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po całkowitym zaprzestaniu palenia należy stopniowo zmniejszyć liczbę przyjmowanych w ciągu doby dawek leku. Gdy liczba stosowanych dawek zostanie zmniejszona do 2-4 na dobę, należy zaprzestać stosowania leku.

Nie stosować więcej niż 2 dawki jednocześnie lub 4 dawki na godzinę przez 16 godzin. Maksymalna dawka to 64 dawki (aplikacje) przez 16 godzin w ciągu każdej doby.
Po zakończeniu leczenia nadal może występować chęć zapalenia papierosa. Nie należy wyrzucać pozostałego leku, ponieważ głód nikotynowy może pojawić się nagle. Jeśli pojawi się głód nikotynowy, należy zastosować jedną dawkę lub dwie, jeśli jedna nie spowoduje poprawy w ciągu kilku minut.

Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Odblokowanie pompki
Otwieranie dozownika
1. Za pomocą kciuka przesunąć przycisk w dół, aż będzie go można delikatnie wcisnąć do środka. Nie wciskać zbyt mocno.
2. Trzymając przycisk, przesunąć go w górę (c), aby wysunąć pompkę. Następnie zwolnić przycisk.

Napełnianie dozownika
Przed pierwszym użyciem aerozolu do stosowania w jamie ustnej należy napełnić pompkę dozownika.
Skierować wylot pompki z dala od siebie, innych osób dorosłych, dzieci lub zwierząt znajdujących się w pobliżu. Nacisnąć trzykrotnie górną część dozownika palcem wskazującym, aż pojawi się drobna mgiełka. Jeśli nie korzysta się z aerozolu przez 2 dni, należy powtórzyć procedurę napełniania.

Jak stosować dozownik
3. Skierować wylot pompki w stronę otwartej jamy ustnej, trzymając możliwie najbliżej ust.
4. Nacisnąć mocno górną część dozownika i rozpylić jedną dawkę do jamy ustnej, starając się ominąć wargi. Aby aerozol nie dostał się do gardła, podczas
rozpylania nie należy wdychać powietrza. Aby uzyskać optymalne wyniki
leczenia, przez kilka sekund po rozpyleniu nie należy przełykać.

Blokowanie pompki
Zamykanie dozownika
5. Przesunąć przycisk w dół (d), aż będzie można go wcisnąć do środka (e).
6. Wciskając przycisk, przesunąć pompkę w dół (f). Zwolnić przycisk. Dozownik jest teraz zamknięty.
Aby zastosować kolejną dawkę, powtórzyć powyższe kroki.
Zamykać dozownik po każdym zastosowaniu, aby nie dopuścić do użycia aerozolu przez dzieci lub do przypadkowego uwolnienia się leku.
Zachować ostrożność i nie kierować aerozolu do stosowania w jamie ustnej w stronę oczu. Jeśli aerozol dostanie się do oka, należy je dokładnie przepłukać wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 
Jeśli podczas stosowania leku pali się tytoń, może nastąpić przedawkowanie nikotyny. Jeśli dziecko przyjmie lek lub jeśli pacjent zastosuje większą dawkę leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Dawki nikotyny tolerowane w trakcie leczenia przez dorosłe osoby palące mogą u dzieci wywołać objawy ciężkiego zatrucia i prowadzić do zgonu.

Objawy przedawkowania to nudności, wymioty, nadmierne wydzielanie śliny, ból brzucha, biegunka, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu i znaczne osłabienie.

W przypadku dużych dawek po tych objawach może wystąpić niskie ciśnienie tętnicze, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść naczyniowa oraz uogólnione drgawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Nicorette Spray może wywołać te same działania niepożądane, co inne postaci nikotyny. Zasadniczo działania te zależą od przyjmowanej dawki.

Działania związane z rzucaniem palenia (odstawieniem nikotyny)
Niektóre z działań niepożądanych, występujące przy rzucaniu palenia, mogą być objawami odstawiennymi spowodowanymi zmniejszeniem podawanej dawki nikotyny.
Możliwe działania to:
• drażliwość, agresja, zniecierpliwienie lub frustracja,
• uczucie niepokoju, niepokój ruchowy lub trudności w koncentracji,
• budzenie się w nocy lub zaburzenia snu,
• zwiększony apetyt lub zwiększenie masy ciała,
• złe samopoczucie,
• chęć zapalenia papierosa (głód nikotynowy),
• obniżona częstość rytmu serca,
• krwawienie dziąseł lub owrzodzenie jamy ustnej,
• zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie,
• kaszel, ból gardła, zatkany nos lub wyciek z nosa,
• zaparcia.

Należy przerwać stosowanie leku Nicorette Spray i natychmiast zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się któregokolwiek z następujących rzadkich i poważnych działań niepożądanych (objawów obrzęku naczynioruchowego):
• spuchnięta twarz, język lub gardło,
• trudności w przełykaniu,
• pokrzywka i trudności w oddychaniu.
Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
• czkawka (występuje szczególnie często),
• ból głowy, nudności (mdłości),
• podrażnienie gardła.
Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
• reakcje miejscowe, takie jak uczucie pieczenia, zapalenie jamy ustnej, zmiany odczuwania smaku,
• suchość w jamie ustnej lub zwiększone wydzielanie śliny,
• uczucie niestrawności,
• ból lub dyskomfort w jamie brzusznej,
• wymioty, wzdęcia lub biegunka,
• uczucie zmęczenia,
• nadwrażliwość (alergia),
• mrowienie,
• kaszel.
Niezbyt częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
• dolegliwości w obrębie nosa, takie jak niedrożność, kichanie,
• świszczący oddech (skurcz oskrzeli) lub uczucie większego wysiłku podczas oddychania niż normalnie (duszność), ucisk w gardle,
• zaczerwienienie skóry lub zwiększone pocenie,
• reakcje w obrębie jamy ustnej, takie jak uczucie mrowienia jamy ustnej, zapalenie języka,
owrzodzenie jamy ustnej, uszkodzenie błony śluzowej jamy ustnej lub zmiana brzmienia głosu, ból jamy ustnej i gardła, odbijanie, krwawienie dziąseł,
• kołatanie (nietypowe uczucie nasilonego bicia serca), przyspieszenie rytmu serca, nadciśnienie tętnicze,
• wysypka i (lub) swędzenie (świąd, pokrzywka) skóry,
• niezwykłe sny,
• dyskomfort i ból w klatce piersiowej,
• osłabienie, złe samopoczucie,
• wyciek z nosa.
Rzadkie (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):
• trudności w przełykaniu, zmniejszone czucie w jamie ustnej,
• odruch wymiotny.
Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• niewyraźne widzenie, zwiększone wytwarzanie łez (łzawienie),
• suchość w gardle, dyskomfort w obrębie żołądka, ból warg,
• zaczerwienienie skóry,
• reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy i jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy lub
anafilaksja),
• zaburzenia rytmu serca


Skład

- Substancją czynną jest nikotyna. Jedna dawka dostarcza 1 mg nikotyny.
- Pozostałe składniki to: glikol propylenowy (E 1520), etanol bezwodny, trometamol, poloksamer 407, glicerol (E 422), sodu wodorowęglan, lewomentol, aromat miętowy, aromat chłodzący, sukraloza, acesulfam potasowy, butylohydroksytoluen (E 321), kwas solny (10%) (do ustalenia pH 9) i woda oczyszczona.


Producent

McNeil AB, Norrbroplatsen 2, Box 941, SE-251 09 Helsingborg, Szwecja


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.