Niquitin przezroczysty, 7 mg/24 h, lek wspomagający rzucanie palenia, 7 plastrów

Dostępny
69,29

O produkcie: Niquitin przezroczysty, 7 mg/24 h, lek wspomagający rzucanie palenia, 7 plastrów

100009656

Opis

NiQuitin Przezroczysty to lek w postaci przezroczystych, kwadratowych plastrów przyklejanych na skórę, ułatwiający odzwyczajenie się od palenia tytoniu.

Działanie

NiQuitin Przezroczysty przez całą dobę dostarcza organizmowi stałą dawkę nikotyny.

Wskazania

NiQuitin Przezroczysty jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu.
Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, NiQuitin Przezroczysty należy stosować jednocześnie z programem psychologicznym wspierającym rzucenie palenia.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku NiQuitin Przezroczysty
- jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem w przypadkach: chorób sercowo-naczyniowych (np. niestabilnej dławicy piersiowej, dławicy Prinzmetala, niewydolności serca, niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego, ciężkiej arytmii), po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego lub udarze niedokrwiennym mózgu, w przypadku zaburzeń krążenia mózgowego, chorób przebiegających ze skurczem naczyń, ciężkiej choroby naczyń obwodowych, atopowego zapalenia skóry lub egzemy (z powodu miejscowej nadwrażliwości na plaster), umiarkowanych do ciężkich chorób nerek lub wątroby, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, nadczynności tarczycy, cukrzycy, guza chromochłonnego nadnerczy.
Osoby przebywające w szpitalu z powodu przebytego zawału mięśnia sercowego, ciężkich zaburzeń rytmu serca lub udaru mózgu, powinny próbować rzucić palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej, chyba, że lekarz zezwoli na jej stosowanie. Po opuszczeniu szpitala możliwe jest normalne stosowanie nikotynowej terapii zastępczej.
Osoby, u których kiedykolwiek wystąpiły drgawki powinny zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki przed zastosowaniem leku.
Osoby chore na cukrzycę, stosujące plastry NiQuitin Przezroczysty, powinny mierzyć stężenia cukru we krwi częściej niż zwykle. Zalecenia dotyczące przyjmowania insuliny lub leków przeciwcukrzycowych mogą ulec zmianie.

NiQuitin Przezroczysty może spowodować kontaktowe podrażnienie. Lek należy stosować ostrożnie i szczególnie unikać kontaktu plastra z oczami i nosem. Po użyciu plastra, należy dokładnie umyć ręce wyłącznie wodą, bez mydła, gdyż może ono spowodować zwiększenie wchłaniania nikotyny.

Palenie tytoniu podczas terapii plastrami NiQuitin Przezroczysty stanowi potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze względu na sumowanie się nikotyny zawartej w tytoniu z nikotyną uwalnianą z plastra.
Dawka nikotyny obecna w zużytych i nowych plastrach może być szkodliwa dla dzieci. Dlatego też, lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i uważnie pozbywać się zużytych plastrów.

U pacjentów z zapaleniem skóry mogą wystąpić niepożądane reakcje po zastosowaniu plastra.
W przypadku ciężkich, utrzymujących się powyżej 4 dni miejscowych reakcji w miejscu zastosowania plastra (np. ciężkiego rumienia, świądu lub opuchlizny) lub uogólnionych reakcji skórnych (pokrzywka, ogólna wysypka) należy przerwać stosowanie plastra i skontaktować się z lekarzem.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów z owrzodzeniem żołądka lub owrzodzeniem trawiennym, zapaleniem przełyku (połaczenie jamy ustnej i żołądka), zapaleniem jamy ustnej i gardła oraz zapaleniem żołądka, ponieważ nikotynowa terapia zastępcza może nasilać ich objawy.

Podczas stosowania tego leku istnieje ryzyko uzależnienia.


Stosowanie leku u dzieci

Lek może być stosowany u młodzieży w wieku 12 do 17 lat jedynie po zaleceniu przez lekarza. Nie należy stosować leku NiQuitin Przezroczysty u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Zarówno podczas rzucania palenia jak i podczas stosowania preparatów nikotynozastępczych zmniejsza się stężenie nikotyny w organizmie, co może wpłynąć na działanie innych leków.

Ciąża

Kobiety ciężarne powinny próbować rzucić palenie bez stosowania preparatów nikotynozastępczych.
Jeżeli rzucanie palenia w ten sposób nie powiedzie się, pacjentki powinny skonsultować się z lekarzem, który może zalecić stosowanie preparatu NiQuitin Przezroczysty.
Kobiety karmiące piersią mogą stosować plastry z nikotyną, ponieważ ilość nikotyny przenikająca do mleka jest niewielka i stanowi mniejsze zagrożenie niż palenie papierosów.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki

Stosowanie u dorosłych
Przed rozpoczęciem kuracji należy zaprzestać palenia tytoniu. Palenie nawet niewielkiej ilości tytoniu podczas próby zerwania z nałogiem może doprowadzić do jego nawrotu. Podczas trwania terapii nie należy palić papierosów, ponieważ może to spowodować przedawkowanie nikotyny. W niektórych przypadkach może być korzystne stosowanie postaci doustnych nikotynowej terapii zastępczej (takich jak pastylki, tabletki do ssania lub gumy do żucia) w połączeniu z NiQuitin Przezroczysty, aby móc stosować kiedy pojawia się silna ochota na zapalenie papierosa.

Osobom palącym ponad 10 papierosów w ciągu doby, dawkę nikotyny zmniejsza się w trzech etapach zgodnie z następującym schematem dawkowania:

 Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3
NiQuitin Przezroczysty NiQuitin Przezroczysty NiQuitin Przezroczysty
21 mg/ 24 godz. 14 mg/ 24 godz. 7 mg/ 24 godz.
6 tygodni 2 tygodnie 2 tygodnie
początkowy okres kuracji początkowy okres kuracji okres kuracji ze zmniejszeniem dawki początkowy okres kuracji okres kuracji ze zmniejszeniem dawki


Osobom palącym nie więcej niż 10 papierosów w ciągu doby, dawkę nikotyny zmniejsza się w 2 etapach zgodnie z następującym schematem dawkowania:

 Stopień 2 Stopień 3
NiQuitin Przezroczysty NiQuitin Przezroczysty 7 mg/ 24 godz.
14 mg/ 24 godz.
6 tygodni 2 tygodnie
początkowy okres kuracji okres kuracji ze zmniejszeniem dawki

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy odbyć pełne, dziesięciotygodniowe lub ośmiotygodnioweleczenie, ponieważ objawy odstawienne mogą utrzymywać się przez kilka tygodni.

Leku nie należy stosować dłużej niż 10 tygodni. Jeżeli kuracja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu(np. pacjent nie przestał palić lub zaczął ponownie), należy skonsultować się z lekarzem w celu uzgodnienia dalszego leczenia.

Stosowanie plastrów w połączeniu z innymi formami doustnymi
Jeśli u pacjenta pojawia się silna ochota na zapalenie papierosa, łączne stosowanie plastrów oraz doustnych postaci leków zawierających nikotynę może zapewnić większą szansę na skuteczne rzucenie palenia niż terapia samymi plastrami.
Rekomendowany jest ten sam schemat dawkowania jak przypadku terapii samymi plastrami. Jeśli pacjent poczuje silna potrzebę zapalenia papierosa powinien przyjąć pastylkę lub tabletkę do ssania lub gumę do żucia NiQuitin - przeciętnie 5-6 sztuk na dobę. Nie należy stosować więcej niż 15 sztuk w ciągu 24 godzin.
Pacjent powinien stosować doustne postaci NiQuitin przez 2-3 miesiące, a następnie ilość przyjmowanego leku należy stopniowo zmniejszać. Leczenie należy przerwać, kiedy pacjent przyjmuje 1 do 2 postaci doustnych na dobę.

 Etap Plastry* Postaci doustne NiQuitin
Etap 1: 6 tygodni NiQuitin Przezroczysty 21mg/24 godz. Przeciętnie: 5 do 6 sztuk/24 godz. **
Etap 2: 2 tygodnie NiQuitin Przezroczysty 14mg/24 godz. Kontynuować stosowanie pastylek/tabletek do ssania/gum do żucia jeśli konieczne.
Etap 3: 2 tygodnie NiQuitin Przezroczysty 7mg/24 godz. Kontynuować stosowanie pastylek/tabletek do ssania/gum do żucia jeśli konieczne.
Po 8-10 tygodniach Zaprzestać stosowanie NiQuitin Przezroczysty Stopniowo zmniejszyć ilość przyjmowanych postaci doustnych.
Leczenie należy przerwać, kiedy pacjent przyjmuje 1 do 2 postaci doustnych na dobę.

* W zależności od ilości wypalanych papierosów (patrz zalecenia dotyczące monoterapii).
** Pacjenci wypalający więcej niż 20 papierosów w ciągu dnia, przez pierwsze 6 tygodni w postaci doustnej powinni stosować dawkę 4 mg, a następnie zmniejszyć dawkę.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W zalecanym dawkowaniu nie stwierdzono występowania żadnych ciężkich działań niepożądanych po zastosowaniu leku NiQuitin Przezroczysty.
Samo zaprzestanie palenia może powodować objawy, takie jak uczucie osłabienia, zawroty głowy, bóle głowy, kaszel i objawy grypopodobne. Objawy, takie jak zmienność nastroju, bezsenność, depresja, rozdrażnienie, lęk, senność, niepokój, nerwowość i trudności z koncentracją, zaburzenia snu mogą również być spowodowane zaprzestaniem palenia tytoniu.

Inne działania niepożądane wymieniono poniżej w grupach opartych na prawdopodobieństwie ich wystąpienia:
Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)
- reakcje skórne w miejscu zastosowania plastra
- zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne
- nudności, wymioty
- ból głowy
- zawroty głowy
- kołatanie serca
Często (występujące u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż u 1 na 100 pacjentów)
- nerwowość
- drżenie
- duszność
- kaszel
- zapalenie gardła
- niestrawność
- bóle brzucha
- biegunka
- zaparcie
- zwiększona potliwość
- suchość w jamie ustnej
- bóle stawów, mięśni, klatki piersiowej lub kończyn
- zmęczenie/złe samopoczucie lub osłabienie
Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1 000 pacjentów)
- reakcje alergiczne (uczulenie)
- tachykardia (przyspieszenie czynności serca)
- objawy grypopodobne
Bardzo rzadko (występujące u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)
- reakcje skórne
- nadwrażliwość na światło słoneczne
- ciężkie reakcje alergiczne objawiające się nagłym pojawieniem się świszczącego oddechu lub uczucia ucisku w klatce piersiowej, wysypki skórnej lub odczucia możliwości wystąpienia omdlenia
Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:
- drgawki


Skład

Lek NiQuitin Przezroczysty
- Substancją czynną leku jest nikotyna.
- Pozostałe składniki to: kopolimer etylenowinylooctanu, polietylenu tereftalan/etylenowinylooctan, wysokiej gęstości film polietylenowy, lepki laminat poliizobutylenowy, film poliestrowy, biały atrament

Producent

FAMAR A.V.E. AVLON PLANT (48th)
48th km National Road Athens - Lamia
Avlona Attiki
19011
Grecja
lub
Catalent UK Packaging Limited, Lancaster Way, Wingates Industrial Park, Westhoughton, Bolton, BL5 3XX, Wielka Brytania

Dystrybutor

Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
tel. (22) 489 54 51

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.