Pedicetamol, lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy dla dzieci, 60 ml

Dostępny
19,00

Klienci kupili również

O produkcie: Pedicetamol, lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy dla dzieci, 60 ml

100004345

Opis

Pedicetamol to roztwór doustny o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym.

Działanie

Lek jest stosowany w celu obniżenia gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni i uśmierzenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Wskazania

Obniżanie gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni i uśmierzania bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Ostra niewydolność wątroby.
Wirusowe zapalenie wątroby.
Ciężka niedokrwistość hemolityczna.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pedicetamol należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką;
- należy skonsultować się z lekarzem przed podaniem tego leku dzieciom do lat 3;
- nie należy podawać dawki większej niż dawka zalecana wskazana w punkcie 3;
- jeśli u pacjentów występują zaburzenia czynności nerek, serca lub płuc oraz u pacjentów z niedokrwistością (zmniejszonym stężeniem hemoglobiny we krwi, związanym lub nie ze zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek), lub aktywność enzymu dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej we krwi jest mała, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku;
- w przypadku chorób wątroby (w tym zespołu Gilberta) należy skontaktować się z lekarzem w celu zmniejszenia dawki i (lub) zwiększenia odstępów między kolejnymi dawkami;
- u pacjentów o masie ciała poniżej 50 kg z powodu anoreksji, niedożywienia lub odwodnienia, ze względu na możliwość nasilenia hepatotoksyczności;
- picie napojów alkoholowych, podczas stosowania paracetamolu może powodować uszkodzenie wątroby;
- jeśli występuje wysoka gorączka (>39°C) należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Pedicetamol;
- gdy ból utrzymuje się dłużej niż 3 dni u dzieci lub 5 dni u dorosłych (2 dni w przypadku bólu gardła) lub gdy gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, objawy nasilą się lub pojawią się inne objawy, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci

U dzieci poniżej 3 roku życia nie stosować bez konsultacji z lekarzem.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych (podawanych dziecku) ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
W szczególności, w przypadku stosowania leków zawierających którąkolwiek z wymienionych poniżej substancji czynnych, ponieważ może być konieczna zmiana dawki lub zaprzestanie przyjmowania któregoś z następujących leków:
- antybiotyki (chloramfenikol)
- doustne leki przeciwzakrzepowe (acenokumarol, warfaryna)
- doustne środki antykoncepcyjne i estrogeny
- leki przeciwpadaczkowe (lamotrygina, fenytoina lub inne hydantoiny, fenobarbital, metylofenobarbital, prymidon, karbamazepina)
- leki przeciwgruźlicze (izoniazyd, ryfampicyna)
- barbiturany (stosowane jako środki nasenne, uspokajające i przeciwdrgawkowe)
- węgiel aktywowany, stosowany w leczeniu biegunki i wzdęć
- cholestyramina (stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi)
- leki stosowane w leczeniu skazy moczanowej (probenecyd i sulfinpirazon)
- leków stosowanych w celu przyniesienia ulgi w spazmach i kurczach żołądka, jelita i pęcherza (leki przeciwcholinergiczne)
- metoklopramid i domperydon (stosowane w zapobieganiu nudnościom i wymiotom)
- propranolol stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia) i zaburzeń rytmu serca (arytmii serca)
- zydowudyna (stosowana w leczeniu osób zakażonych ludzkim wirusem nabytego niedoboru odporności, który powoduje AIDS)

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
W czasie ciąży, nie należy stosować paracetamolu przez dłuższy czas, w dużych dawkach lub z innymi produktami leczniczymi.
Paracetamol w dawkach leczniczych może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,farmaceuty lub pielęgniarki.

Pedicetamol przeznaczony jest do stosowania u dzieci o masie ciała do 32 kg (w przybliżeniu w wieku od 0 miesięcy do 10 lat). Konieczne jest stosowanie się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i określenie odpowiedniej dawki roztworu doustnego w mililitrach.

Przybliżone przedziały wiekowe określone w odniesieniu do masy ciała zostały podane tylko jako dodatkowa informacja dla pacjenta.

Zalecana dawka dobowa paracetamolu wynosi około 60 mg/kg mc na dobę i jest podawana w 4 do 6 dawkach na dobę, np. 15 mg/kg mc. co 6 godzin lub 10 mg/kg mc. co 4 godziny.

U dzieci w wieku poniżej 3 lat zaleca się podawanie roztworu doustnego w postaci kropli(4 mg/kroplę), za pomocą zakraplacza  dołączonego do opakowania 30 ml. U dzieci w wieku od 3 lat zaleca się podawanie roztworu doustnego w mililitrach (ml), za pomocą strzykawki  dołączonej do opakowania 60 ml.

Poniżej przedstawiono instrukcję podawania leku w dawce 15 mg/kg, co 6 godzin:

Masa ciała
dziecka
Wiek
(w przybliżeniu)
Objętość
w ml 
mg paracetamoluOdpowiednik
w kroplach
 do 4 kg od 0 do 3 miesięcy 0,6 ml 60 mg 15 kropli
 do 7 kg od 4 do 8 miesięcy 1,0 ml 100 mg 25 kropli
 do 8 kg od 9 do 11 miesięcy 1,2 ml 120 mg 30 kropli
 do 10,5 kg od 12 do 23 miesięcy 1,6 ml 160 mg 40 kropli
 do 13 kg od 2 do 3 lat 2,0 ml 200 mg -
 do 18,5 kg od 4 do 5 lat 2,8 ml 280 mg -
 do 24 kg od 6 do 8 lat 3,6 ml 360 mg -
 do 32 kg od 9 do 10 lat 4,8 ml 480 mg -

 

Nigdy nie należy podawać dawki większej niż maksymalna dawka dobowa 60 mg/kg/dobę bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.


Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje niepożądane przy stosowaniu paracetamolu występują zazwyczaj rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) lub bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Rzadko występujące działania niepożądane to ogólne złe samopoczucie, niedociśnienie i zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadko, podczas stosowania dużych dawek leku lub podczas długotrwałego leczenia, może dojść do uszkodzenia wątroby. Również bardzo rzadko może pojawić się hipoglikemia, mętny mocz, działania niepożądane ze strony nerek, wysypka skórna, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny oraz zmiany liczby krwinek, takie jak neutropenia i leukopenia.
W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano poważne reakcje skórne.


Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol. Każdy ml roztworu zawiera 100 mg paracetamolu.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 600, glicerol, aromat malinowy (glikol propylenowy, alkohol etylowy i alkohol benzylowy), sacharyna sodowa, azorubina (karmoizyna) (E122) i woda oczyszczona.

Producent

LABORATORIOS ERN, S.A.

Dystrybutor

Sequoia sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74N
03-289 Warszawa

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.