Radirex Max, 10 kapsułek

Dostępny
12,19

O produkcie: Radirex Max, 10 kapsułek

100018545

Opis

Nazwa Radirex Max
Nazwa międzynarodowa Rhei radicis extractum siccum normatum
Dawka 15 mg
Postać Kapsułki
Wielkość opakowania 10 sztuk
Działanie/właściwości
 • Niweluje zaparcia.

Radirex Max jest roślinnym produktem leczniczym do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występujących zaparciach.


Działanie

Jak działa Radirex Max?

Lek wykazuje działanie przeczyszczające.


Wskazania

Kiedy brać Radirex Max?

Roślinny produkt leczniczy do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występujących zaparciach.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania w stosowaniu leku Radirex Max?

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Jeśli u pacjenta występuje niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby zapalne jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), ból brzucha z nieznanej przyczyny, ciężkie odwodnienie z nadmierną utratą elektrolitów i wody.
 • U dzieci poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci przyjmujący glikozydy nasercowe, leki przeciwarytmiczne, leki wydłużające odstęp Q-T, leki moczopędne, kortykosteroidy, korzeń lukrecji powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.
Podobnie jak w przypadku innych leków przeczyszczających, jeśli nie zostało to zalecone przez lekarza, Radirex MAX nie powinien być przyjmowany przez pacjentów cierpiących na kamienie kałowe oraz ostre lub przewlekłe dolegliwości żołądkowo-jelitowe o niewyjaśnionej przyczynie tj. ból brzucha, nudności, wymioty, ponieważ takie objawy mogą być oznaką możliwej lub istniejącej niedrożności jelit.

Jeśli pacjent jest zmuszony stosować leki przeczyszczające każdego dnia przyczyna zaparć powinna zostać zbadana. Należy unikać długotrwałego stosowania leków przeczyszczających.

Długotrwałe stosowanie leków przeczyszczających pobudzających perystaltykę jelit, może prowadzić do zaburzenia czynności jelit i uzależnienia od leków przeczyszczających. Leki zawierające wyciąg
z rzewienia powinny być podawane tylko wówczas jeśli efektu leczniczego nie można osiągnąć poprzez zmianę diety lub stosowanie środków pęczniejących.

Jeśli Radirex MAX jest podawany pacjentom z nietrzymaniem stolca należy częściej wymieniać pieluchomajtki, aby zapobiec długotrwałemu kontaktowi skóry z kałem.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni mieć świadomość możliwych zaburzeń elektrolitowych.


Stosowanie leku u dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Przyjmowanie innych leków

Z czym nie łączyć Radirex Max?

Obniżone poniżej normy stężenie jonów potasu w surowicy krwi (hipokaliemia), powstające w wyniku długotrwałego nadużywania leków przeczyszczających, wzmacnia siłę działania glikozydów nasercowych i może powodować wystąpienie interakcji z lekami przeciwarytmicznymi, z lekami wywołującymi odwrócenie rytmu zatokowego (np. chinidyna), z lekami wydłużającymi odstęp Q-T. Równoczesne stosowanie z innymi lekami wywołującymi hipokaliemię (np. leki moczopędne, kortykosteroidy, korzeń lukrecji) może wzmagać zaburzenia elektrolitowe.


Ciąża

Czy można stosować Radirex Max w czasie ciąży?

Nie stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.


Dawkowanie

Jak dawkować Radirex Max?

Prawidłową dawką jednorazową jest najmniejsza dawka potrzebna do wywołania łatwego wypróżnienia miękkim stolcem.

 • Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 kapsułki Radirex MAX na dobę, wieczorem.
 • Dzieci poniżej 12 lat: nie stosować.

Maksymalną dawką dobową jest 30 mg glikozydów hydroksyantracenowych. Odpowiada to dwóm kapsułkom Radirex MAX. Pacjenci, u których działanie jest zbyt silne, mogą obniżyć dawkę i stosować jedną kapsułkę na dobę, wieczorem.

 • Działanie przeczyszczające następuje po 8 - 12 godzinach.
 • Zazwyczaj wystarcza stosowanie leku od dwóch do trzech razy w tygodniu.
 • Stosowanie leku dłużej niż dwa tygodnie wymaga konsultacji z lekarzem.
 • Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
Głównym objawem przedawkowania lub nadużywania leku są kurczowy ból brzucha i silna biegunka z towarzyszącą utratą płynów i elektrolitów, które powinny zostać uzupełnione. Biegunka może powodować w szczególności utratę jonów potasu, co może prowadzić do zaburzeń pracy serca, osłabienia siły mięśniowej, szczególnie w przypadku równoczesnego stosowania glikozydów nasercowych, leków moczopędnych, kortykosteroidów lub korzenia lukrecji. Wówczas należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Przewlekłe nadużywanie leków zawierających antranoidy może prowadzić do toksycznego zapalenia wątroby.

Pominięcie zastosowania leku 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku 
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jakie są działania niepożądane wywołuje Radirex Max?

Jak każdy lek, Radirex MAX może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: częstość nieznana ( nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania produktu leczniczego Radirex MAX mogą wystąpić:

Zaburzenia układu immunologicznego
Reakcje nadwrażliwości – częstość nieznana.

Zaburzenia żołądka i jelit
Ból brzucha, stany skurczowe jelit, płynny stolec ( szczególnie u pacjentów z nadwrażliwym jelitem grubym) – częstość nieznana.

 • Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, białkomoczu i krwiomoczu.
 • Długotrwałe stosowanie leku może powodować pigmentację śluzówki jelita (pseudomelanosis coli), która zwykle przemija po zakończeniu stosowania leku.
 • Podczas leczenia może wystąpić żółte lub czerwono-brązowe (zależnie od odczynu pH) zabarwienie moczu spowodowane obecnością w nim metabolitów substancji czynnych, co nie jest istotne klinicznie.
 • Jeśli wystąpią inne, nieopisane powyżej działania niepożądane należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Skład

1 kapsułka twarda zawiera 196,9 mg – 371,2 mg wyciągu suchego z korzenia rzewienia (Rheum palmatum L. i/lub Rheum officinale Baillon, radix), co odpowiada 15 mg pochodnych hydroksyantracenowych w przeliczeniu na reinę.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 3,8 mg – 178,1 mg.


Producent

WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.

Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.