Sal Ems Factitium - tabletki musujące o działaniu wykrztuśnym i alkalizującym, 40 szt.

Dostępny
11,98

O produkcie

100004904

Sal Ems Factitium to tabletki musujące o działaniu wykrztuśnym i alkalizującym.

Działanie

Sztuczna sól emska ma działanie wykrztuśne i alkalizujące. Zawiera mieszaninę alkalicznych soli
pobudzających wydzielanie śluzu w drogach oddechowych. Zawarty w leku wodorowęglan sodu alkalizuje
wydzielinę oskrzeli, co prowadzi do jej upłynnienia i ułatwia odkrztuszanie.

Wskazania

Wskazaniami do stosowania leku Sal Ems factitium jest leczenie pomocnicze w stanach zapalnych dróg
oddechowych i astmie oskrzelowej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sal Ems factitum:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6);
- w przypadku: gruźlicy, krztuśca, zapalenia opłucnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Sal Ems factitium naleŜy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Zachować szczególną ostroŜność stosując Sal Ems factitium u pacjentów z:
chorobą wrzodową Ŝołądka i dwunastnicy z powodu nasilenia wydzielania kwasu solnego. Podczas
długotrwałego stosowania mogą tworzyć się kamienie nerkowe i zwiększa się ryzyko zakaŜeń dróg
moczowych. Ze względu na zawartość sodu ostroŜnie stosować u osób na diecie ubogosodowej. Lek zawiera
do 9,26 mmol (albo 213 mg) sodu na dawkę, co naleŜy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną
czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
Lek zawiera cukier - naleŜy stosować ostroŜnie u chorych na cukrzycę. JeŜeli stwierdzono wcześniej u
pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem
leku.

Stosowanie leku u dzieci

Nie ma danych na temat stosowania leku u dzieci.

Przyjmowanie innych leków

Lek ten moŜe nasilać działanie draŜniące niesteroidowych leków przeciwzapalnych na błonę śluzową
Ŝołądka, wskutek wywoływania nadmiernego wydzielania kwasu solnego. Zwiększa wydalanie leków o
charakterze słabych kwasów i zmniejsza wydalanie leków o charakterze słabych zasad, wskutek alkalizacji
moczu.

Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewaŜa
nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Lek może być stosowany podczas karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść
dla matki przewaŜa nad potencjalnym zagroŜeniem dla dziecka.

Dawkowanie

Doustnie: rozpuścić od 1 do 2 tabletek w połowie lub w całej szklance przegotowanej wody z mlekiem lub
przegotowanej, ciepłej wody. Pić 3 razy na dobę po jedzeniu.
W przypadku wraŜenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, naleŜy zwrócić się do lekarza.

Skutki uboczne

Jak kaŜdy lek, lek ten moŜe powodować działania niepoŜądane, chociaŜ nie u kaŜdego one wystąpią.
Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000) mogą występować: podraŜnienie błony śluzowej Ŝołądka,
zgaga, wzdęcia, bóle brzucha.

Skład

1 tabletka musująca zawiera:
- substancję czynną: sztuczna sól emska 450 mg, w tym: sodu wodorowęglan 318,150 mg, sodu bromek
0,045 mg, sodu fosforan bezwodny 0,225 mg, sodu chlorek 121,500 mg, sodu siarczan bezwodny 4,050 mg,
potasu siarczan 6,030 mg;
- substancje pomocnicze: sacharoza 38 mg, sodu wodorowęglan, sodu benzoesan, kwas winowy;
- w tym jony: Na+ 213 mg, K+ 3 mg, SO42- 6 mg, Cl- 7,5 mg, CO32- 408 mg, HPO42- 150 µg, Br- 35µg
Roztwór 4,5 g proszku sztucznej soli emskiej (10 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliŜony do składu
wody emskiej naturalnej.

Producent

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Ziołolek" Sp. z o.o.

Dystrybutor

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Ziołolek" Sp. z o.o., ul. Starołęcka 189, 61-341 Poznań

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.