Septanazal dla dzieci, (0,5 mg + 50 mg)/1 ml , aerozol do nosa, 10 ml

Dostępny
14,05

O produkcie: Septanazal dla dzieci, (0,5 mg + 50 mg)/1 ml , aerozol do nosa, 10 ml

100005061

Opis

Nazwa Septanazal dla dzieci
Nazwa międzynarodowa Xylometazolini hydrochloridum + Dexpanthenolum
Dawka (0,5 mg + 50 mg)/1 ml
Postać aerozol do nosa, roztwór
Wielkość opakowania 10 ml
Działanie/właściwości
  • łagodzi uczucie zatkanego nosa
  • wspomagania gojenie ran oraz ochronne nabłonka błony śluzowej nosa

Septanazal dla dzieci (0,5 mg + 50 mg)/1 ml  aerozol do nosa 10 ml zawiera substancje czynne: ksylometazoliny chlorowodorek oraz deksopantenol.


Działanie

Jak działa Septanazal dla dzieci?

Chlorowodorek ksylometazoliny ma działanie obkurczające naczynia krwionośne błony śluzowej nosa i zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa oraz ilość wydzieliny. W ten sposób łagodzi uczucie zatkanego nosa. Deksopantenol jest pochodną witaminy, kwasu pantotenowego, posiadającego właściwości wspomagania gojenia ran oraz ochronne nabłonka błony śluzowej nosa.


Wskazania

Kiedy stosować Septanazal dla dzieci?

Septanazal dla dzieci jest wskazany:
- w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa (nieżyt nosa) oraz w leczeniu wspomagającym uszkodzeń błony śluzowej nosa,
- w leczeniu niealergicznego zapalenia błony śluzowej (naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa),
- w leczeniu niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa.

Septanazal dla dzieci jest wskazany dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat.


Przeciwwskazania

Jakie są przeciwwskazania do stosowania Septanazal dla dzieci?

Nie stosować leku Septanazal dla dzieci:
- jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek, deksopantenol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów (rhinitis sicca),
- jeśli pacjent miał zabieg chirurgiczny usunięcia przysadki mózgowej lub inne operacje przebiegające z odsłonięciem opon mózgowych (wyściółki mózgu).

Ten lek jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 2 lat.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Septanazal dla dzieci należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (MAO) i inne leki, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze krwi,
- jeśli u pacjenta występuje zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe (jaskra), szczególnie w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zespół długiego odstępu QT),
- jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy,
- jeśli u pacjenta występuje choroba metaboliczna (np. zwiększona czynność tarczycy objawiająca się zwiększoną potliwością, wzrostem temperatury ciała i przyspieszeniem czynności serca lub cukrzyca),
- jeśli u pacjenta występuje choroba metaboliczna zwana porfirią,
- jeśli pacjent ma rozrost prostaty.

Ze względu na niebezpieczeństwo zaniku błony śluzowej nosa lek można stosować w okresie przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa tylko pod nadzorem lekarza.

W przypadku niewłaściwego stosowania lub zastosowania nadmiernej ilości aerozolu, lek może powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane, szczególnie u dzieci.

Długotrwałe stosowanie leku lub stosowanie leku w dawkach większych niż zalecane może prowadzić do przewlekłego obrzęku, a niekiedy ścieńczenia (uszkodzenia) błony śluzowej nosa.

Nie należy stosować leku Septanazal dla dzieci podczas stosowania:
- innych leków stosowanych w leczeniu grypy,
- innych leków na kaszel i przeziębienie zawierających sympatykomimetyki (leków stosowanych w leczeniu przekrwienia błony śluzowej nosa, takich jak pseudoefedryna, efedryna, fenylefryna, oksymetazolina, ksylometazolina, tramazolina, nafazolina, tuaminoheptan).
Równoczesne stosowanie tych leków z Septanazal dla dzieci może zwiększać ryzyko działań niepożądanych ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu leku z oczami.


Stosowanie leku u dzieci

Nie przekraczać dawki zaleconej przez lekarza. Należy skonsultować się z lekarzem w zakresie czasu trwania leczenia i częstości stosowania leku u dzieci. Septanazal dla dzieci jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Dla dzieci w wieku powyżej 6 lat, dostępny jest Septanazal dla dorosłych, aerozol do nosa zawierający większą dawkę substancji czynnych. Jeżeli u dziecka objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Septanazal dla dzieci z lekami stosowanymi w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi (np. metylodopy) ze względu na możliwy potencjalny wpływ ksylometazoliny na ciśnienie tętnicze krwi.

Jednoczesne stosowanie leku Septanazal dla dzieci z niektórymi lekami do leczenia depresji (inhibitorami monoaminooksydazy lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi), a także z lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze krwi, może powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Jednoczesne stosowanie z lekami stosowanymi w leczeniu grypy oraz lekami na kaszel i przeziębienie zawierającymi sympatykomimetyki (leki stosowane do leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa np. pseudoefedryna, efedryna, fenylefryna, oksymetazolina, ksylometazolina, tramazolina, nafazolina, tuaminoheptan) może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego.

Przed zastosowaniem leku Septanazal dla dzieci należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania któregokolwiek z wyżej wymienionych leków.


Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Tego leku nie należy stosować w okresie ciąży z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa u kobiet w ciąży.
Tego leku nie należy stosować podczas karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy ksylometazoliny chlorowodorek przenika do mleka ludzkiego.


Dawkowanie

Jak stosować Septanazal dla dzieci?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak często stosować Septanazal dla dzieci?

Zalecana dawka Septanazal dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat to jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do trzech razy na dobę, w razie potrzeby. Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta i odpowiedzi klinicznej.

Jak długo można stosować Septanazal dla dzieci?

Czas trwania leczenia
Nie należy stosować tego leku dłużej niż 7 dni. Czas stosowania u dzieci należy zawsze skonsultować z lekarzem.
Ponowne stosowanie jest możliwe tylko po kilkudniowej przerwie.

Sposób podania
Należy usunąć nasadkę ochronną z końcówki rozpylającej.
Przed pierwszym użyciem lub gdy aerozol nie był stosowany przez dłuższy okres, należy kilkakrotnie nacisnąć pompkę, do czasu pojawienia się jednolitej mgiełki.

Końcówkę dozownika należ umieścić w otworze nosowym w pozycji pionowej, jeśli możliwe i nacisnąć jeden raz pompkę dozownika. Podczas dozowania należy delikatnie wciągnąć powietrze nosem. Jeśli to konieczne, czynność tę powtórzyć w drugim otworze nosowym.
Po każdym użyciu wytrzeć końcówkę dozującą chusteczką i nałożyć nasadkę ochronną.
Pacjenci ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (jaskrą), szczególnie w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania, przed zastosowaniem tego leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Septanazal dla dzieci
W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana lub przypadkowego połknięcia dużych ilości leku, mogą wystąpić następujące działania niepożądane: zwężenie źrenic oczu, rozszerzenie źrenic oczu, gorączka, pocenie się, bladość skóry, niebieskie zabarwienie warg (sinica), nudności, drgawki, zaburzenia układu krążenia (zwiększona częstość akcji serca, zmniejszona częstość akcji serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, zatrzymanie akcji serca, wysokie ciśnienie krwi [nadciśnienie tętnicze]), zaburzenia ze strony układu oddechowego (obrzęk płuc, zaburzenia oddychania) oraz zaburzenia psychiczne.

Może także wystąpić senność, obniżenie temperatury ciała, spowolnienie akcji serca i obniżenie ciśnienia krwi, zatrzymanie oddychania i śpiączka.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Septanazal dla dzieci
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Skutki uboczne

Jakie skutki uboczne może mieć stosowanie Septanazal dla dzieci?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób:
- reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna, świąd, obrzęk skóry i błon śluzowych.

Rzadko: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób:
- kołatanie serca (uczucie bicia serca), tachykardia (przyspieszenie akcji serca), nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi).

Bardzo rzadko: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób:
- niepokój, bezsenność, omamy (głównie u dzieci),
- zmęczenie (senność, uspokojenie), ból głowy,
- zaburzenia rytmu serca (arytmie),
- obrzęk błony śluzowej nosa (po zaprzestaniu leczenia), krwawienie z nosa,
- napady padaczkowe (drgawki, szczególnie u dzieci).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- pieczenie i suchość błony śluzowej nosa, kichanie.


Skład

- Substancjami czynnymi leku są ksylometazoliny chlorowodorek oraz deksopantenol.
Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu.
Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu) zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 5,0 mg deksopantenolu.
- Pozostałe składniki to: potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona.


Producent

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia


Typ produktu

Lek bez recepty

Ostrzeżenie: zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.

Prosimy, abyś przed zastosowaniem danego produktu przeczytał dołączoną do niego ulotkę. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.