Agomelatyna, Agomelatinum - dawkowanie, działanie, ulotka, skutki uboczne

  (9)

Agomelatyna to lek przeciwdepresyjny. Wskazaniem do stosowania agomelatyny jest leczenie nasilonych epizodów depresji u osób dorosłych dorosłych. Lek wydawany jest wyłącznie z przepisu lekarza. Jak każdy środke może powodować skutki uboczne, dlatego przed jej stosowaniem warto zapoznać się z ulotką informacyjną, a w razie wątpliwości skontaktować z lekarzem lub farmaceutą.

Sortuj według
  Agomelatyna

  Agomelatyna

  Wskazania do stosowania agomelatyny

  Agomelatyna to lek o działaniu przeciwdepresyjnym. Głównym wskazaniem do jej stosowania jest leczenie dużych epizodów depresyjnych u osób dorosłych.

  Mechanizm działania agomelatyny

  Substancja działa na receptory melatonergiczne (MT1 i MT2), a także hamuje receptory serotoninowe 5-HT2C. Nie oddziałuje z receptorami α-, β-adrenergicznych, histaminergicznych, cholinergicznych, dopaminergicznych czy benzodiazepinowych. W korze czołowej zwiększa wydzielanie noradrenaliny i dopaminy. Po zażyciu agomelatyny obserwuje się szybszy początek snu, szybsze obniżenie temperatury oraz przyspieszenie działania melatoniny.

  Dawkowanie agomelatyny

  Zalecana dawka agomelatyny wynosi 25-50 mg raz dziennie wieczorem. Leczenie powinno trwać co najmnije 6 miesięcy. Przed rozpoczęciem terapii wskazane jest zbadanie stanu wątroby (preparat nie powinien być stosowany w przypadku, gdy aktywność aminotransferaz wątrobowych przekracza normy trzykrotnie). Środek można stosować bez względu na posiłku. Nie zaleca się go pacjenom powyżej 75. roku życia. 

  Przeciwwskazania do stosowania agomelatyny

  Leku nie należy stosować w przypadku:

  • Nadwrażliwości na agomelatynę,
  • Marskości wątroby,
  • Czynnej choroby wątroby.
  • Gdy aktywność aminotransferaz przekracza trzykrotnie normę.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu agomelatyny

  Skutki uboczne

  Tak jak podczas stosowania każdego innego leku, również w przypadku terapii agomelatyną mogą wystąpić określone działania niepożądane. Dzieli się je ze względu na częstość występowania.

  Bardzo częste: bóle głowy, uczucie lęku, niezwykłe sny.

  Częste: nudności, zmęczenie, bezsenność, biegunka, zaparcie, zawroty głowy, wymioty, senność, zwiększenie masy ciała, ból brzucha, ból pleców, zwiększenie aktywności AspAT i AlAT.

  Niezbyt częste: myśli samobójcze, niepokój, niewyraźne widzenie, parestezje, pobudzenie, pokrzywka, szum w uszach, dezorientacja, zespół niespokojnych nóg, agresja, nadmierne pocenie się, zmniejszenie masy ciała, drażliwość, koszmary senne, hipomania, mania, świąd, egzema, migrena, wzrost aktywności gamma-glutanylotransferazy.

  Rzadkie: zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, wysypka rumieniowa, żółtaczka, zatrzymanie moczu, obrzęk naczynioruchowy, omamy, akatyzja, Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, obrzęk twarzy.

  Wpływ na prowadzenie pojazdów

  Nie ma badań dotyczących wpływu agomelatyny na prowadzenie pojazdów. Możliwe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy czy senność, mogą ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów. Należy zachować ostrożność.

  Wpływ na ciążę

  Stosowanie tego leku w ciąży nie jest wskazane.

  Wpływ na laktację

  Nie wiadomo czy agomelatyna przenika do mleka matki. Nie zaleca się jej stosowania w okresie karmienia piersią.

  Interakcje z lekami

  • Należy unikać połączenia tej substancji z silnymi inhibitorami CYP1A2, jak fluwoksamina czy ciprofloksacyna. Ostrożnie przyjmować z umiarkowanymi inhibitorami CYP1A2, np. propranolol czy enoksacyna. 
  • Ciprofloksacyna i fluwoksamina: Zwiększają stężenie leku we krwi - ryzyko uszkodzenia wątroby.
  • Etynyloestradiol: może nasilać działania niepożądane agomelatyny.
  • Lewofloksacyna, norfloksacyna: ryzyko nasilenia działania hepatotoksycznego.
  • Efawirenz, dekslanzoprazol, fenobarbital, karbamazepina, montelukast: zmniejszenie działania agomelatyny.
  • Ryfampicyna: jednoczesne stosowanie zwiększa ryzyko hepatotoksyczności.
  • Amiodaron, izoniazyd, ropinirol, teofilina, werapamil: możliwość zwiększenia stężenia agomelatyny i nasilenia działań niepożądanych.

  Interakcja z alkoholem

  Osoby nadużywające alkohol lub nie powinny przyjmować agomelatyny ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby.

  Inne środki ostrożności

  • Przed rozpoczęciem leczenia konieczna jest ocena stanu wątroby pacjenta.
  • Osoby z ryzykiem uszkodzenia wątroby wymagają szczególnej uwagi w trakcie leczenie agomelatyną.
  • Leczenie może prowadzić do zwiększenia aktywności aminotransferaz (ze skutkiem odwracalnym po zakończeniu leczenia).
  • Trzykrotne zwiększenie poziomu aminotransferaz powinno skłonić do przerwania leczenia.
  • Stosowanie leku u osób z otyłością, cukrzycą lub stłuszczeniową chorobą wątroby powinno być poprzedzone szczegółową oceną korzyści względem ryzyka. 
  • Ciemny mocz, jasny kał lub żółty odcień skóry/oczu to sygnał, by skonsultować się z lekarzem.
  • Lek jest niewskazany dla osób poniżej 18. roku życia i powyżej 75. roku życia.
  • Preparat nie powinien być stosowany przez pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, myślami samobójczymi lub chorobą otępienną.