Arypiprazol (Aripiprazol), Aripiprazolum - dawkowanie, działanie, ulotka, skutki uboczne

  (58)

Arypiprazol to lek stosowany głównie w psychiatrii, przede wszystkim w leczeniu schizofrenii i różnych form zaburzeń afektywnych, takich jak zaburzenia dwubiegunowe. Należy do grupy leków zwanych atypowymi neuroleptykami lub atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi. Arypiprazol działa przez wpływanie na różne receptory w mózgu, głównie na receptory dopaminergiczne i serotoninergiczne. Jak każdy lek, aripiprazol może powodować działania niepożądane, dlatego jego stosowanie powinno odbywać się pod nadzorem specjalisty i zgodnie z zaleceniami lekarza.

Sortuj według
Arypiprazol

Arypiprazol

Wskazania do stosowania arypiprazolu

Aripiprazol jest stosowany w leczeniu schizofrenii od 15. roku życia. Można go używać do leczenia epizodów maniakalnych w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych typu I, już od 13. roku życia, ale maksymalnie przez 12 tygodni. U dorosłych służy także do zapobiegania kolejnym epizodom manii, jeśli wcześniejsze leczenie było skuteczne. Lek dostępny jest w formie tabletek i roztworów doustnych oraz roztworów do wstrzykiwań (podanie domięśniowe).

Mechanizm działania arypiprazolu

Aripiprazol działa na wiele receptorów, w tym D, 5HT, Alfa, H1. Jego główna aktywność kliniczna wynika z częściowego działania agonistycznego na receptory dopaminowe D2 i serotoninowe 5HT1a oraz działania antagonistycznego na receptor 5HT2a.

Dawkowanie arypiprazol

Rekomendowane dawki wahają się w przedziale od 2 do 30 mg dziennie. Dawkowanie zależy od choroby, wieku pacjenta i reakcji na lek. Leczenie zaczyna się od najmniejszej efektywnej dawki.

Dorośli:

Schizofrenia:
Początkowa dawka: 10-15 mg/dzień.
Podtrzymująca dawka:  15 mg/dzień.
Maksymalna dawka: 30 mg/dzień.


Epizody maniakalne (zaburzenie dwubiegunowe typu I):
Początkowa dawka: 15 mg/dzień.
Maksymalna dawka: 30 mg/dzień.


Zapobieganie nawrotom (zaburzenie dwubiegunowe typu I):
Należy kontynuować ustaloną dawkę. Zmniejszenie dawki w zależności od sytuacji.


Dzieci i młodzież:

Schizofrenia (od 15 lat):
Początkowa dawka: 10 mg/dzień. Rozpoczęcie od 2 mg, zwiększenie do 5 mg, a następnie do zalecanej 10 mg.
Maksymalna dawka: 30 mg/dzień.


Epizody maniakalne (zaburzenie dwubiegunowe typu I, od 13 lat):
Początkowa dawka: 10 mg/dzień. Rozpoczęcie od 2 mg, zwiększenie do 5 mg, a następnie do 10 mg (maksymalny czas leczenia: 12 tygodni).
Maksymalna dawka: 30 mg/dzień (tylko w wyjątkowych sytuacjach).

Przeciwwskazania do stosowania arypiprazol

Nie można stosować leku w przypadku nadwrażliwości na jego składniki. Aripiprazol nie jest zalecany dla osób starszych z demencją z powodu ryzyka zgonu spowodowanego zakażeniem, problemami z krążeniem mózgowym czy kardiologicznymi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu arypiprazoli

Skutki uboczne

Częste: akatyzja, drżenie, lęk, nieostre widzenie, niepokój, niepokój ruchowy, niestrawność, nudności, senność, wymioty, zaparcia, zawroty głowy, zmęczenie, uspokojenie, objawy pozapiramidowe, zwiększone wydzielanie śliny.

Niezbyt częste: hiperprolaktynemia, podwójne widzenie, hiperseksualność.

Wpływ na prowadzenie pojazdów

Arypiprazol może wpływać na zdolność kierowania pojazdami czy obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza w początkowych etapach leczenia tą substancją.

Wpływ na ciążę

Stosowanie w ciąży jest niewskazane, chyba że korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla dziecka. Noworodki, których matki przyjmowały aripiprazol w trzecim trymestrze, mogą mieć różne objawy, w tym drżenie czy zaburzenia oddechowe. Należy je monitorować.

Wpływ na laktację

Arypiprazol przenika do mleka matki. Nie zaleca się stosowania podczas laktacji.

Interakcje z lekami

  • Arypiprazol w połączeniu z lekami hamującymi enzymy wątrobowe CYP3A4 i CYP2D6 może osiągać zwiększone stężenie we krwi. To z kolei prowadzi do wzmożonego działania tego leku i potencjalnego zwiększenia ryzyka działań działań niepożądanych. Efekt taki mogą wywoływać następujące leki: ketokonazol, itrakonazol, chinidyna, fluoksetyna, paroksetyna, escitalopram czy diltiazem mogą wpływać na ten efekt. Przy ich stosowaniu dawkę aripiprazolu trzeba dostosować.
  • Połączenie aripiprazolu z lekami indukującymi enzymy wątrobowe (np. karbamazepina, ryfampicyna, fenytoina, prymidon, fenobarbital, efawirenz,newirapina) zmniejsza jego stężenie w ustroju. Konieczne może okazać się zwiększenie dawki.
  • Niektóre leki przeciwnadciśnieniowe czy hamujące układ nerwowy mogą nasilać swoje działania przy jednoczecznym stosowaniu z arypiprazolem. Należy zachować ostrożność.

Interakcje z alkoholem

Alkohol wzmacnia depresyjne działanie tego leku na układ nerwowy. Należy unikać takiego połączenia.

Inne środki ostrożności

  • Podczas rozpoczynania leczenia arypiprazolem pacjenci mogą wykazywać zwiększoną tendencję do podejmowania prób samobójczych. U młodzieży to ryzyko bywa podwyższone nawet do 4 tygodni od początku kuracji.
  • Lek może spowolnić pracę przełyku, zwiększając ryzyko zachłystowego zapalenia płuc.
  • U niektórych pacjentów  stwierdzono zwiększone ryzyko do hazardu, szczególnie jeśli mieli do tego skłonności.
  • U młodych pacjentów z manią może wystąpić przyrost masy ciała po 4 tygodniach leczenia.
  • Arypiprazol nie jest przeznaczony do leczenia psychoz w demencji. Może powodować problemy z krążeniem w mózgu.
  • Osoby z tendencją do drgawek powinny być ostrożne przyjmując arypiprazol.
  • W przypadku objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego lub niewyjaśnionej gorączki, należy przerwać leczenie arypiprazolem.