Donepezil, Donepezilum - dawkowanie, działanie, ulotka, skutki uboczne

  (32)

Donepezil to lek stosowany głównie w leczeniu objawów otępienia związanego z chorobą Alzheimera. Działa poprzez zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu, co może pomóc w poprawie funkcji myślowych i pamięci u pacjentów z tą chorobą.

Sortuj według
Donepezil

Donepezil

Wskazania do stosowania donepezilu

Wskazania do stosowania donepezilu obejmują leczenie łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Mechanizm działania donepezilu

Choroba Alzheimera prowadzi do problemów z myśleniem i zachowaniem, co może wynikać z osłabionej komunikacji nerwowej w mózgu. Donepezil działa jako inhibitor acetylocholinoesterazy, co zwiększa poziom acetylocholiny w mózgu. Blokuje ten enzym, poprawiając transmisję cholinergiczną.

Dawkowanie donepezilu

 • Lek podawany jest doustnie. Nalezy zażywać go przed snem.
 • Zalecana dawka dzienna wynosi od 5 do 10 mg, w zależności od stanu pacjenta.

Przeciwwskazania do stosowania donepezilu

Przeciwwskazania do stosowania tego leku to:

 • Nadwrażliwość na donepezil,
 • Ciąża i karmienie piersią,
 • Jednoczesne stosowanie z pochodnymi piperydyny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu donepezilu

Skutki uboczne

Bardzo częste: bóle głowy, biegunka, nudności.

Częste: przeziębienie, koszmary senne, nietypowe sny, omamy, omdlenia, pobudzenie, świąd, wymioty, wysypka, zaburzenia żołądkowe, wypadki, zawroty głowy, zmęczenie, bezsenność, jadłowstręt, nietrzymanie moczu, ból, kurcze mięśni, agresywność.

Niezbyt częste: drgawki, bradykardia, choroba wrzodowa żołądka, choroba wrzodowa dwunastnicy, krwotok żołądkowo-jelitowy, niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej.

Rzadkie: zapalenie wątroby, blok przedsionkowo-komorowy, blok zatokowo-przedsionkowy, objawy pozapiramidowe, zaburzenia wątroby.

Wpływ na prowadzenie pojazdów

Osoby leczone donepezilem z powodu choroby Alzheimera nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Lek może powodować skutki uboczne, takie jak kurcze mięśni czy zawroty głowy, które wpływają na zdolność prowadzenia. Decyzję o prowadzeniu pojazdu podejmuje lekarz.

Wpływ na ciążę

Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania donepezilu w ciąży. Badania na zwierzętach wskazują na potencjalne ryzyko. Nie zaleca się stosowania leku przez kobiety ciężarne.

Wpływ na laktację

Nie wiadomo, czy donepezil przenika do mleka ludzkiego. Ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Interakcje z lekami

 • Isnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca przy jednoczesnym stosowaniu donepezilu z: digoksyną, guanafacyną, idarubicyną, olodaterolem, ozymertynibem, pefloksacyną, piperachiną, plochlorporomazyną, salbutamolem, suksametonium, trazodonem, tyzanidyną, hydroksychlorochiną.
 • Ryzyko zaburzeń rytmu serca i osłabienie działania leków zaobserwowano prz współstosowaniu z niektórymi lekami stosowanymi leczeniu nietrzymania moczu: solifenacyną, tolterodyną.
 • Występuje zwiększone ryzyko objawów niepożądanych podczas jednoczesnego zażywania z itrakonazolem, omeprazolem.
 • Ryzyko obniżenia rytmu serca podczas łączenia z aklidyną.
 • Przyjmowanie donepezilu z lakozamidem, betametazonem może nasilać działanie tych leków. 
 • Zwiększone ryzyko krwawień może wystąpić przy łączeniu z kwasem acetysalicylowym. 
 • Zmniejszenie działania donepezilu mogą powodować takie leki jak: deksametazon, difenhydramina, dimetynden, erytromycyna,, fenobarbital, hydroksyzyna, haloperidol.

Interakcja z alkoholem

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia donepezilem. Alkohol obniża skuteczność leku.

Inne środki ostrożności

 • Diagnoza i leczenie powinny być prowadzone przez specjalistę.
 • Jeśli lek nie działa, należy rozważyć zmianę terapii.
 • Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży.
 • Osoby z niewydolnością wątroby: wskazane ostrożność i indywidualne dostosowanie dawki.
 • Ostrzeżenie dla pacjentów z problemami układu moczowego: ryzyko niedrożności ujścia pęcherza.
 • Donepezil może nasilać objawy pozapiramidowe i powodować drgawki.
 • Uważać przy chorobach sercowo-naczyniowych: ryzyko wpływu na częstość akcji serca.
 • Osoby z ryzykiem choroby wrzodowej lub przyjmujące niesteroidowe leki przeciwzapalne: należy monitorować stan zdrowia.
 • Nie stosować u osób z nietolerancją galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozo-galaktozy i niedoborem laktazy Lapp.
 • W rzadkich przypadkach może wystąpić złośliwy zespół neuroleptyczny przy jednoczesnym stosowaniu z lekami przeciwpsychotycznymi.
 • Osoby z astmą i chorobami płuc powinny zachować ostrożność w trakcie terapii donepezilem.