Iwabradyna, Ivabradinum - dawkowanie, działanie, ulotka, skutki uboczne

  (18)

Iwabradyna to lek stosowany głównie w leczeniu pewnych postaci przewlekłej niewydolności serca oraz w leczeniu pewnych postaci przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej u pacjentów z normalnym rytmem serca, którzy nie tolerują lub mają przeciwwskazania do stosowania beta-blokerów.

Sortuj według
Iwabradyna

Iwabradyna

Wskazania do stosowania iwabradyny

Iwabradyna jest lekiem stosowanym w przypadku przewlekłej dławicy sercowej oraz niewydolności serca u pacjentów z prawidłowym rytmem zatokowym i tętnem powyżej 70 uderzeń/min. Przeznaczona dla dorosłych, którzy nie mogą przyjmować beta-adrenolityków lub mają do nich przeciwskazania. Może być używana samodzielnie lub w połączeniu z beta-adrenolitykami.

Mechanizm działania iwabradyny

Iwabradyna reguluje tempo pracy serca, oddziałując na prąd If w węźle zatokowym podczas rozkurczu serca. Lek nie wpływa na przewodzenie impulsów w innych obszarach układu sercowego.

Dawkowanie iwabradyny

Dawkowanie iwabradyny w przypadku dławicy piersiowej dla osób poniżej 75 lat:

 • Początek: 5-10mg dziennie.
 • Po miesiącu, jeśli objawy utrzymują się, a lek jest tolerowany: do 10-15mg dziennie.
 • Maksymalnie: 15mg dziennie.

Dawkowanie iwabradyny w przypadku niewydolności serca:

Początek: 10mg dziennie.

 • Po 2 tygodniach, jeśli tętno spoczynkowe >60: do 15mg dziennie.
 • Jeśli tętno <60 lub objawy bradykardii: 5mg dziennie.
 • Jeśli tętno między 50-60: 10mg dziennie.
 • Jeśli tętno <50: zmniejsz dawkę o 5mg.
 • Jeśli tętno >60: można zwiększyć dawkę.
 • Jeśli tętno stale <50 lub objawy bradykardii: przerwać leczenie.

Dla osób powyżej 75 lat: 5mg dziennie.

Przeciwwskazania do stosowania iwabradyny

Nie należy stosować iwabradyny jeśli:

 • Występuje alergia na tę substancję,
 • Spoczynkowe tętno jest poniżej 70 uderzeń/min,
 • Pacjent przeszedł niedawno zawał serca,
 • Występuje wstrząś kardiogenny,
 • Pacjent cierpi na ciężką niewydolność wątroby,
 • Występuje bardzo niskie ciśnienie krwi,
 • Zdiagnowano u chorego zespół węzła zatokowego,
 • Występuje blok zatokowo-przedsionkowy lub blok przedsionkowo-komorowy III stopnia,
 • NIewydolność serca jest niestabilna lub ostra.
 • Używany jest stymulator serca,
 • Chory cierpi na niestabilną dławicę piersiową,
 • Występuje wrodzony zespół długiego odstępu QT.

Ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu iwabradyny

Skutki uboczne

Bardzo częste: zaburzenia widzenia.

Częste: niewyraźne widzenie, ból głowy, blok przedsionkowo-komorowy, dodatkowe skurcze komorowe, Niekontrolowane ciśnienie tętnicze, zawroty głowy, migotanie przedsionków, bradykardia.

Niezbyt częste: biegunka, bóle brzucha, duszność, eozynofilia, kołatanie serca, niedociśnienie tętnicze, nudności, obrzęk naczynioruchowy, wydłużenie odstępu QT, wysypka, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zaparcia, podwójne widzenie, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, osłabione widzenie, kurcze mięśni, omdlenie, zmęczenie, dodatkowe skurcze nadkomorowe, astenia.

Rzadkie: pokrzywka, rumień, świąd, złe samopoczucie.

Bardzo rzadkie: zespół chorego węzła zatokowego.

Wpływ na ciążę

Nie ma dostatecznych danych dotyczących ludzi. Badania na zwierzętach wskazują na potencjalne szkodliwe działanie na płód. Nie zaleca się stosowania w ciąży.

Wpływ na laktację

Iwabradyna może przechodzić do mleka matki. Nie należy jej stosować podczas karmienia piersią.

Interakcje z lekami

Podczas jednoczesnego stosowania z niektórymi lekami iwabradyna może wchodzić w interakcje:

 • Ryzyko wydłużenia odcinka QT i bradykardii: amiodaron, cyzapryd, erytromycyna, sotalol,
 • Ryzyko arytmii: furosemid, hydrochlorotiazyd, indapamid, torasemid,
 • Możliwy wzrost stężenia iwabradyny (ryzyko działań niepożądanych, arytmii): darunawir, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, klarytromycyna, rytonawir,
 • Wzrost stężenia iwabradyny (ryzyko bradykardii, arytmii): diltiazem, doksycyklina, werapamil,
 • Osłabienie działania iwabradyny: fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna,
 • Wzrost stężenia iwabradyny (ryzyko działań niepożądanych): amiodaron, izoniazyd, norfloksacyna, prochlorperazyna , sertralina, sotalol, haloperidol,
 • Wzrost ryzyka arytmii, bradykardii: beta-blokery (acebutolol, atenolol, bisoprolol, karwedilol, metoprolol, nebiwolol, propranolol). 

Inne środki ostrożności

 • Nie należy stosować iwabradyny przy migotaniu przedsionków czy innych nieprawidłowościach rytmu serca.
 • Przed leczeniem wskazane jest sprawdzenie tętna, wykonanie EKG lub 24-godzinne monitorowanie serca.
 • Po udarze mózgu wskazane jest unikanie tego leku.
 • Osoby z zwyrodnieniem siatkówki powinny zachować ostrożność.
 • Jeśli tętno spadnie poniżej 50 uderzeń/min, wskazanie jest zmniejszenie dawki.
 • Przy trwałej bradykardii należy przerwać leczenie.