Kwas zoledronowy, Acidum zoledronicum - dawkowanie, działanie, ulotka, skutki uboczne

  (4)

Kwas zoledronowy to lek z grupy bifosfonianów, stosowany głównie w leczeniu osteoporozy oraz w celu zapobiegania powikłaniom kostnym związanym z nowotworami, takimi jak przerzuty do kości. Jego działanie polega na hamowaniu aktywności osteoklastów, czyli komórek odpowiedzialnych za resorpcję kości. Dzięki temu kwas zoledronowy pomaga zwiększyć gęstość mineralną kości i zmniejsza ryzyko złamań.

Sortuj według
Kwas zoledronowy

Kwas zoledronowy

Wskazania do stosowania kwasu zoledronowego obejmują:

 • Choroby nowotworowe z zajęciem kości – w celu zapobiegania powikłaniom kostnym,
 • Hiperkalcemię wywołaną chorobą nowotworową,
 • Osteoporozę u mężczyzn oraz kobiet po menopauzie,
 • Osteoporoza spowodowana terapią glikokortykosteroidami.
 • Choroba Pageta kości.

Mechanizm działania kwasu zoledronowego

Substancja należy do bisfosfonianów. Hamuje resorpcję kości zależną od osteoklastów. Wykazuje właściwości przeciwnowotworowe w badaniach in vitro.

Dawkowanie kwasu zoledronowego

Lek powinien być stosowany pod ścisłą kontrolą lekarza specjalisty doświadczonego w leczeniu bisfosfonianami. W trakcie terapii konieczna jest suplementacja witaminy D oraz wapnia. Wskazana jest ponadto kontrola czynności nerek. Pierwsze efekty leczenia obserwowane są po 2-3 miesiącach od wdrożenia terapii.

Przeciwwskazania do stosowania kwasu zoledronowego

Przeciwwskazaniami do stosowania kwasu zoledronowego są:

 • Nadwrażliwość na tę substancję,
 • Hipokalcemia,
 • Ciężka niewydolność nerek,
 • Ciąża i karmienie piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu kwasu zoledronowego

Skutki uboczne

Często występujące: gorączka, dreszcze, bóle kości, stawów i mięśni ( reakcja ostrej fazy obserwowana w początkowych dniach leczenia), zmęczenie, bólE głowy,  niedokrwistość, nudności,  wymioty, zapalenie spojówek, wzrost stężenia kreatyniny i mocznika, spadek stężenia wapnia, hipofosfatemia.

Niezby często obserwowane: trombocytopenia, leukopenia, reakcje alergiczne, zaburzenia snu, niepokój, zaburzenia smaku, zawroty głowy, drżenia, mrowienie, zmiany w widzeniu, zapalenie twardówki, zapalenia oczodołów, wahania ciśnienia krwi, migotanie przedsionków, zapaść sercowa, problemy z oddychaniem, kaszel, ból klatki piersiowej, reakcje w miejscu podania, świąd, wysypka, niedobory: potasu, magnezu, niewydolność nerek, białkomocz, krwiomocz,

Rzadko obserwuje się: hiperkaliemię, hipernatremię, bradykardię, arytmię, choroby płuc, zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk naczynioruchowy, splątanie, pancytopenię.

Bardzo rzadkie: ataki padaczki, drętwienia, tężyczka związana z niskim poziomem wapnia, zapalenie nadtwardówki.

Wpływ na prowadzenie pojazdów

Ostrożność przy prowadzeniu z powodu możliwych zawrotów głowy i senności.

Wpływ na ciążę

Stosowanie leku jest przeciwwskazane w okresie ciąży z uwagi na brak wystarczającej ilości danych w zakresie bezpieczeństwa.

Wpływ na laktację

Kwas zoledronowy nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Interakcje z lekami

 • Równoległe zażywanie z niektórymi lekami, w tym antybiotykami aminoglikozydowymi (amikacyna, streptomycyna, gentamycyna, neomycyna) czy niektórymi diuretykami (furosemid, torasemid) zwiększa ryzyko obniżenia stężenia wapnia w ustroju.
 • Jednoczesne stosowanie z talidomidem zwiększa ryzyko rozwoju niewydolności nerek.
 • Łączenie z bewacyzumabem i nintedanibem stwarza potencjalne ryzyko wystąpienia martwicy kości szczęki.

Inne środki ostrożności

W trakcie stosowania kwasu zoledronowego zaleca się zachować odpowiednie środki ostrożności. Wskazane jest:

 • Dbanie o higienę jamy ustnej,
 • Wizyta u stomatologa przed rozpoczęciem leczenia,
 • Unikanie palenia, 
 • Kontrolowanie poziomu kreatyniny, stężenia wapnia, magnezu i fosforanów.